Le subjonctif présent

Le subjonctif présent

HomeBlogPoziomB1Le subjonctif présent

Tryb łączony teraźniejszy

Le subjonctif présent
Le subjonctif présent

Wbrew temu, co wielu myśli, Francuzi bardzo często używają trybu łączącego w życiu codziennym. Le subjonctif présent, Tryb łączący absolutnie nie jest zarezerwowany dla pisma ani języka formalnego. Na przykład Francuz wyraża swoje uczucia, pragnienia, zobowiązanie, konieczność … używając trybu łączącego teraźniejszości.

Tryb subjonctif nie ma bezpośredniego odpowiednika w języku polskim. Można powiedzieć, iż wyraża to co jest subiektywne (rozkaz, chęć, życzenie, pragnienie, wolę, wątpliwość, obawę, zdziwienie, zadowolenie, itp.) w przeciwieństwie do trybu indicatif, który wyraża czynności realne, rzeczywiście się dziejące.

Subjonctif występuje w czterech czasach (présent, passé, imparfait, plus-que-parfait) przy czym czasy imparfait i plus-que-parfait występują tylko w języku literackim.

1. Kiedy używamy le subjonctif?

Le subjonctif présent używamy, aby wyrazić:

a) koniecznośćla nécessité, l’obligation:

ordonner quenakazywać, żeby
commander querozkazywać, żeby
défendre quezabraniać, żeby
exiger quewymagać, żeby
dire quepowiedzieć, żeby
prier queprosić, żeby
c’est urgent queto pilne, żeby
c’est scandaleux queto skandaliczne, żeby
il est obligatoire quejest obowiązkowe, żeby
il faut quetrzeba, żeby
il est nécessaire queto konieczne, żeby
il vaut mieux quelepiej, żeby
il est important queważne, żeby
il est indispensable queniezbędne, żeby
il est inadmissible queniedopuszczalne, żeby
il est désirable quepożądanym jest, żeby

b) prawdopodobieństwo – la probabilité

craindre queobawiać się, że
avoir peur quebać się, że
s’inquiéter queniepokoić się, że
il est dangereux quejest niebezpieczne, że
de crainte quez obawy, że
de peur quez obawy, że


c) czas, pierwszeństwol’antériorité:

jusqu’à ce queaż do
avant quezanim
en attendant queczekając aż
sans attendre quenie czekając aż


d) wolę, żądanie – la volonté, le souhait:

aimer mieux quewoleć, żeby
empêcher questać na przeszkodzie, żeby
proposer queproponować, żeby
attendre queczekać, żeby
exiger quewymagać, żeby
souhaiter queżyczyć sobie, żeby
s’attendre à ce queoczekiwać, żeby
insister pour quenalegać, żeby
suggérer quesugerować, żeby
tenir à ce quezależeń na tym, żeby
commander quenakazywać, żeby
interdire quezabraniać, żeby
demander queprosić, żeby
s’opposer à ce quesprzeciwiać się temu, żeby
vouloir quechcieć, żeby
désirer quepragnąć, żeby
préférer quewoleć, żeby
permettre quepozwalać, żeby
avoir besoin quepotrzebować, żeby


e) uczucia – les sentiments:

se réjouir quecieszyć się, że
il est extraordinaire queto nadzwyczajne, że
être content quebyć zadowolonym, że
être heureux/heureuse quebyć szczęśliwym, że
être ravi(e) quebyć zachwyconym, że
être enchanté(e) quebyć zachwyconym, że
c’est bien queto dobrze, że


f) celele but:

pour queaby,żeby
afin quew celu, żeby
de peur queze strachu, że
de façon quew sposób, by
de manière quew sposób, by


g) wątpliwość :

douter quewątpić, żeby
nier quezaprzeczać, żeby
avoir peine à croire quenie wierzyć, żeby
il est douteux quejest wątpliwe, żeby
il est possible quejest możliwe, żeby
il est peu probable quejest mało prawdopodobne, żeby
il est incroyable quejest niewiarygodne, żeby
il est improbable quejest nieprawdopodobne, żeby
il est impensable quejest nie do pomyślenia, żeby
il est invraisemblable quejest nieprawdopodobne, żeby
il n’est pas probablenie jest możliwe, żeby
il est impossiblejest niemożliwe, żeby
il n’est pas sûrnie jest pewne, żeby
il n’est pas certainnie jest pewne, żeby
il n’est pas vrai quenieprawdą jest, żeby
il ne me semble pas quenie wydaje mi się, żeby

h) opinie:

il est scandaleux que 🙂

UWAGA: le verbe “espérer” exprime le souhait mais est suivi du présent de l’indicatif.

2. Jak tworzymy tryb le subjonctif?

subjonctif present wzor Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 9

Subjonctif tworzymy na podstawie tematu czasownika odmienionego w czasie teraźniejszym dla trzeciej osoby liczby mnogiej (elles / ils), do którego dodajemy odpowiednie końcówki: „e”, „es”, „e”, „ions”, „iez”, „ent”. Dla pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej (nous i vous) najpewniej jest brać temat od pierwszej osoby liczby mnogiej (nous) – wtedy uniknie się błędów.

Aby utworzyć subjonctif présent (tryb łączący w czasie teraźniejszym), należy odciąć końcówkę –ent z formy 3. os. liczby mnogiej czasownika w trybie oznajmującym, a następnie do tego tematu dodać następujące końcówki:

OsobaLiczba pojedynczaLiczba mnoga
1.-e-ions
2.-es-iez
3.-e-ent

Grupa I
parler
Singulier
parler
Pluriel
Grupa II
finir
Singulier
finir
Pluriel
Grupa III
mettre
Singulier
mettre
Pluriel
que je parleque nous parlionsque je finisseque nous finissionsque je metteque nous mettions
que tu parlesque vous parliezque tu finissesque vous finissiezque tu mettesque vous mettiez
qu’il/elle parlequ’ils/elles parlentqu’il/elle finissequ’ils/elles finissentqu’il/elle mettequ’ils/elles mettent

W efekcie w przypadku czasowników pierwszej grupy koniugacyjnej formy w całej liczbie pojedynczej oraz w 3. os. liczby mnogiej formy trybu łączącego są identyczne jak w trybie oznajmującym. 

Niektóre czasowniki nieregularne (trzeciej grupy koniugacyjnej) w trybie oznajmującym mają w liczbie mnogiej inny rdzeń dla 1. i 2. osoby, a inny dla 3. osoby. W trybie łączącym ta różnica jest zachowana. A mianowicie w trybie łączącym podstawą dla 1. i 2. os. l. mn. jest forma 1. os. l. mn. trybu oznajmującego; pozostałe bazują na rdzeniu 3. osoby liczby mnogiej. Przykładowo czasownik prendre ma następujące dwa rdzenie do tworzenia subjonctifprenn- i pren-:

prendre
Singulier
prendre
Pluriel
recevoir
Singulier
recevoir
Pluriel
boire
Singulier
boire
Pluriel
que je prenneque nous prenionsque je reçoiveque nous recevionsque je boiveque nous buvions
que tu prennesque vous preniezque tu reçoivesque vous receviezque tu boivesque nous buviez
qu’il/elle prennequ’ils/elles prennentqu’il reçoivequ’ils/elles reçoiventqu’il boivequ’ils boivent

Formy w 1. i 2. os. l. mn. w trybie subjonctif są prawie zawsze takie same jak formy w czasie imparfait trybu oznajmującego. Czasowniki kończące się na –ier mogą przyjmować dwa „i”, a w kończących się na –yer zachowane jest „y”(tak samo jak w imparfait):

congédier
Singulier
congédier
Pluriel
nettoyer
Singulier
nettoyer
Pluriel
que je congédieque nous congédiionsque je nettoieque nous nettoyions
que tu congédiesque vous congédiiezque tu nettoiesque vous nettoyiez
qu’il/elle congédiequ’ils/elles congédientqu’il/elle nettoiequ’ils/elles nettoient

Dziewięć czasowników ma formy specjalne (nieregularne) w subjonctif présent. Są to: être, avoir, aller, faire, falloir, pouvoir, savoir, valoir, vouloir.

être
Singulier
être
Pluriel
avoir
Singulier
avoir
Pluriel
que je soisque nous soyonsque j’aieque nous ayons
que tu soiesque vous soyezque tu aiesque vous ayez
qu’il/elle soitqu’ils/ellesqu’il/elle aitqu’ils/elles aient
etre subjonctif present Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 10

avoir subjonctif present2 Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 11

aller subjjonctif present Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 12
faire subjonctif present kopia Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 13

allerfairepouvoirsavoirvaloirvouloir
que jeaillefassepuissesachevailleveuille
que tuaillesfassespuissessachesvaillesveuilles
qu’il/elleaillefassepuissesachevailleveuille
que nousallionsfassionspuissionssachionsvalionsvoulions
que vousalliezfassiezpuissiezsachiezvaliezvouliez
qu’ils/ellesaillentfassentpuissentsachentvaillentveuillent

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3

Ćwiczenie 4

Ćwiczenie 5

Ćwiczenie 6

Ćwiczenie 7

[qsm quiz=26]
patronite Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 14
patronite banner chce 1280x720 1 Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 15

O Autorze

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie. Zostań naszym Patronem i pomóż nam rozwijać www.BonjourDeFrance.pl

Podoba Ci się treść którą dodajemy?

Udostępnij ją dla większego zasięgu
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Prosimy WYLACZ blokade reklam

Portal Francuski dla Polakow jest darmowy. Dzieki kliknieciom w reklamy mozemy udostepniac Tobie materialy za darmo. Dziekujemy. Wesprzyj nas rowniez na Patronite.pl

Le site \\\\\\\\\\\\\\\"Francuski dla Polakow\\\\\\\\\\\\\\\" est gratuit. En cliquant sur les annonces, nous pouvons tout mettre à votre disposition gratuitement. Merci

The website \\\\\\\\\\\\\\\"Francuski dla Polakow\\\\\\\\\\\\\\\" is free. By clicking on the ads, we can make everything available to you for free. Thank you.

Французький портал для поляків безкоштовний. Натискаючи на оголошення, ми можемо надати вам матеріали безкоштовно. Дякую тобі.

Don`t copy text!