Poziomy znajomości języka francuskiego są określane według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Oto poszczególne poziomy wraz z wymaganiami:

A1 (Początkujący)

Rozumienie i używanie wyrażeń codziennych: Uczeń potrafi rozumieć i używać podstawowych wyrażeń i zwrotów codziennych oraz formułować proste pytania dotyczące spraw osobistych.

Przedstawienie się: Potrafi się przedstawić i przedstawić innych oraz zadawać pytania dotyczące danych osobowych.

Interakcje: Potrafi prowadzić prostą rozmowę, o ile rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest skłonny do pomocy.

A1 (Débutant)

  • Comprendre et utiliser des expressions quotidiennes : L’apprenant peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des phrases très simples visant à satisfaire des besoins concrets.
  • Se présenter : Il peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant – par exemple sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc.
  • Interaction simple : Il peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.
A1 Poziom A1 znajomosci języka francuskiego

Wybierz interesujący Cię dział

Shopping Basket
Don`t copy text!