Poziom A2

Poziomy znajomości języka francuskiego są określane według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Oto poszczególne poziomy wraz z wymaganiami:

A2 (Elementary)

Zrozumienie zdań i często używanych wyrażeń: Uczeń potrafi rozumieć zdania i często używane wyrażenia związane z bezpośrednio istotnymi obszarami życia (np. podstawowe informacje o sobie i rodzinie, zakupy, geografia lokalna, zatrudnienie).

Komunikacja w rutynowych sytuacjach: Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach wymagających bezpośredniej wymiany informacji na znane tematy.

Opis siebie i otoczenia: Potrafi w prosty sposób opisać swoje pochodzenie, bezpośrednie otoczenie oraz sprawy związane z bezpośrednimi potrzebami.

A2 (Élémentaire)

  • Comprendre des phrases et des expressions fréquemment utilisées : L’apprenant peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines de priorité immédiate (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail).
  • Communiquer dans des tâches simples et routinières : Il peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.
  • Décrire avec des moyens simples : Il peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.
A2 Poziom A2

Wybierz interesujący Cię dział

Shopping Basket
Don`t copy text!