Czasownik “manger” jest jednym z podstawowych czasowników w języku francuskim, oznaczającym “jeść”. Jest to czasownik pierwszej grupy, co oznacza, że w swojej odmianie w czasie teraźniejszym końcówki są regularne dla tej grupy (-er). Niemniej jednak, czasownik “manger” ma kilka wyjątków w swojej odmianie, szczególnie w czasach przeszłych oraz w formach trybu łączącego, które wymagają zachowania miękkiej wymowy “g”. W poniższej tabeli przedstawiono odmianę czasownika “manger” przez osoby we wszystkich czasach i trybach.

Tabela odmiany czasownika “manger”

Czas/trybJeTuIl/Elle/OnNousVousIls/Elles
Indicatif Présentmangemangesmangemangeonsmangezmangent
Indicatif Imparfaitmangeaismangeaismangeaitmangionsmangiezmangeaient
Indicatif Passé Composéai mangéas mangéa mangéavons mangéavez mangéont mangé
Indicatif Plus-que-parfaitavais mangéavais mangéavait mangéavions mangéaviez mangéavaient mangé
Indicatif Futur Simplemangeraimangerasmangeramangeronsmangerezmangeront
Indicatif Futur Antérieuraurai mangéauras mangéaura mangéaurons mangéaurez mangéauront mangé
Conditionnel Présentmangeraismangeraismangeraitmangerionsmangeriezmangeraient
Conditionnel Passéaurais mangéaurais mangéaurait mangéaurions mangéauriez mangéauraient mangé
Subjonctif Présentmangemangesmangemangionsmangiezmangent
Subjonctif Passéaie mangéaies mangéait mangéayons mangéayez mangéaient mangé
Impératifmangemangeonsmangez
Participe Présentmangeant
Participe Passémangé

Przykłady zdań z tłumaczeniem

  1. Je mange une pomme. – Jem jabłko.
  2. Ils ont mangé au restaurant hier. – Oni jedli wczoraj w restauracji.
  3. Nous mangerons ensemble demain. – Zjemy razem jutro.
  4. Mangez vos légumes ! – Jedzcie swoje warzywa!

Związki frazeologiczne

  • Manger comme quatre – jeść za czterech (bardzo dużo jeść)
  • Manger sur le pouce – jeść w pośpiechu
  • Manger les pissenlits par la racine – gryźć ziemię (być martwym)

Wyjątki w odmianie czasownika “manger”

Podczas odmiany czasownika “manger”, należy zwrócić uwagę na zachowanie litery “e” po “g” w formach, które mają końcówkę zaczynającą się od “a” lub “o”. Na przykład:

  • Nous mangeons (zachowanie “e” dla miękkiej wymowy)
  • Je mangeais (zachowanie “e” dla miękkiej wymowy)

Uwagi

Litera “e” po “g” jest kluczowa dla utrzymania miękkiej wymowy “g” (jak w wyrazie “żur”). Bez tej litery, “g” byłoby wymawiane twardo, jak w słowie “gros”. W związku z tym, zawsze należy pamiętać o dodawaniu “e” w odpowiednich formach.

Mam nadzieję, że ta tabela i dodatkowe informacje będą pomocne w nauce odmiany czasownika “manger”.

Manger. Odmiana czasownika jeść po francusku

Artykuł na temat czasownika
manger – jeść

[czytaj więcej]