french-er-verbs-1

Grupy francuskich czasowników

Grupy francuskich czasowników

Grupy francuskich czasowników

En français il existe 3 groupes verbaux. W języku francuskim występują 3 grupy czasowników.

  • 1er groupe
  • 2e groupe
  • 3e groupe

Les verbes du 1er groupe

Les verbes du  1er groupe sont dits « réguliers », ils se terminent  tous en –er(sauf le verbe aller).

Exemples : parler, habiter, aimer, se promener, manger, regarder, …

Pierwsza grupa czasowników

Pierwsza grupa czasowników. W pierwszej grupie znajdują się czasowniki regularne zakończone na -er.
Jest to najliczniejsza grupy, która ma w sobie około 10 000 czasowników, więc warto opanować jej odmianę ?

Czasowniki odmieniamy ucinając od bezokolicznika -er i dodając do każdej osoby daną końcówkę:

Je -e
Tu -es  
Il/elle/on -e
Nous  -ons
Vous  -ez
Ils/elles  -ent

np. aimer – lubić, arriver – przychodzić, changer – zmieniać, jouer – grać, écouter – słuchać, donner – dawać, parler – mówić

Przy wymowie pamiętaj, że końcówek -e, -es, -ent nie czytamy!

Uwaga! Dwa najważniejsze czasowniki – être i avoir (być i mieć) mają nieregularną odmianę.


Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?

Les verbes du 2e groupe

Les verbes du  2e groupe se terminent en –ir et leur participe présent se termine en –issant (sauf le verbe maudire).

Exemples : finir, choisir, agir, saisir, grandir, réussir, approfondir, …

Druga grupa czasowników

W drugiej grupie znajdują się czasowniki regularne zakończone na -ir. 
Odmieniamy je w taki sam sposób, tyle że odcinamy od bezokolicznika -ir i dodajemy następujące końcówki:

Je -is
Tu -is
Il/elle/on -it
Nous -issons
Vous -issez 
Ils/elles -issent

np. choisir – wybierać, grandir – rosnąć, finir – kończyć, subir – doświadczyć

Uwaga! Jest niestety wiele czasowników, które kończą się na -ir, a należą do 3 grupy czasowników, przez co odmieniają się inaczej np. partir, sentir, cueillir, sortir, offrir, ouvrir. 


Les verbes du 3e groupe

Les verbes du 3e groupe sont tous les verbes irréguliers. On y inclut les verbes avoirêtre et aller.

Exemples : boire, prendre, accueillir, mettre, vouloir, dire, plaire, battre, …

Jest to najbardziej nieregularna grupa licząca również ok. 300 czasowników. Wśród nich możemy wyróżnić w bezokoliczniku cztery końcówki

  • -oir  np: voir (widzieć)
  • -oire np: boire (pić)
  • ir np. partir (wyjechać)
  • -re np. entendre (słyszeć)

Czasowniki te nazywane są nieregularnymi, ponieważ podczas odmiany zmienia się często forma ich tematu.

UWAGA! Czasownik aller pomimo tego że, wydaje się posiadać regularną końcówkę należy do III grupy

aller – iść, jechać

Czasownik aller odmieniamy całkiem inaczej. Tu trzeba się go po prostu nauczyć ?

je vais
tu vas
il/elle va
nous allons
vous allez 
ils/elles vont 


Les verbes auxiliaires

En français, il y a deux verbes “spéciaux” appelés auxiliaire, c’est être et avoir. Ils sont utilisés pour la conjugaison des temps composés.

Exemple : je suis allé au zoo et j’ai vu des éléphants.

Les verbes semi-auxiliaires

Les verbes semi-auxiliaires perdent leur sens premier pour apporter une nuance de temps. Les verbes semi-auxiliaires sont : allerfaire, devoirsavoirvouloir et venir.

Exemples :

  • Aller : je vais partir en avril au Maroc (futur proche)
  • Faire : je me suis fait couper les cheveux (factitif)
  • Devoir : tu va devoir revenir demain (exprimer le futur)

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie.

O Autorze

Podoba Ci się treść którą dodajemy?

Udostępnij ją dla większego zasięgu
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
Don`t copy text!