Język francuski dla Polaków

O Francji i języku francuskim. Podstawy języka francuskiego. Język francuski dla początkujących. Bonjour de France.pl

A1 Gramatyka języka język francuski Słownictwo francuskie

Jak uczyć się czasowników?

Udostępnij innym Bonjour de france.pl!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1.     Poznając nowy czasownik  (verbe) należy zawsze postawić sobie następujące pytania:
a)     Czy po tym czasowniku używany jest jakiś przyimek, jeżeli to jaki ? (a, de, pour, contre, itp.)
b)    Do jakiej grupy należy ten czasownik i w jaki sposób jest on odmieniany?
c)     Ile i jakie ma znaczenia?
d)    W jaki sposób odmieniamy czasownik nieregularny?
e)    Jak należy  użyć go w konkretnym zdaniu (forma, czas, osoba)?

2. Warto zwrócić uwagę na to, iż wiele błędów powstaje w wyniku dosłownego tłumaczenia i przeniesienia na grunt języka polskiego, zwłaszcza w użyciu czasowników z dopełnieniem dalszym. Często francuski odpowiednik czasownika należy stosować z dopełnieniem bliższym.

3. Dopełnienie w języku polskim i francuskim:

J’attends Pierre.

Czekam na Piotra.

Il menace Pierre.

On grozi Piotrowi.

Il encourage Pierre.

On dodaje odwagi Piotrowi

Il remercie Pierre.

On dziękuje Piotrowi.

Regarde Pierre.

Popatrz na Piotra.

J’aide Pierre.

Pomagam Piotrowi.

J’accompagne Pierre.

Towarzyszę Piotrowi.


Udostępnij innym Bonjour de france.pl!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •