Jak zadawać pytania w języku francuskim ?

Jak zadawać pytania w języku francuskim?

HomeBlog o Francji i języku francu...PoziomA1Jak zadawać pytania w języku f...

IV. Typowe pytania i odpowiedzi w języku francuskim:

patronite Jak zadawać pytania w języku francuskim?
Jak zadawać pytania w języku francuskim? 2


Comment t’appelles-tu? Je m’appelle Anne. 
Jak się nazywasz? Nazywam się Anne.

Comment ça s’écrit? Jak to się pisze?

Qu’est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante
Co Pani robi w życiu? Studiuję

Comment vas-tu? Très bien, merci.
Jak się masz? Bardzo dobrze, dziękuję.

Ça va? Jak się masz?

Combien coute cette robe? Elle coute 34 Euros.
Ile kosztuje ta sukienka? Ona kosztuje 34 Euro.

Où est-ce que vous habitez? Nous habitons à Paris. 
Gdzie mieszkacie? Mieszkamy w Paryżu.

Vous êtes de quelle nationalité? Je suis polonaise.
Jakiej jest Pani narodowości? Jestem Polką.

C’est où? C’est à côté de l’école. 
Gdzie to jest? To jest obok szkoły.

C’est une photo de toi? C’est une photo de ma sœur. 
To twoje zdjęcie? Nie, to zdjęcie mojej siostry.

Jusqu’à quand? Jusqu’à la semaine prochaine.
Do kiedy? Do przyszłego tygodnia.

Où est ton sac? Il est dans l’hôtel. 
Gdzie jest twoja torba? Ona jest w hotelu.

Où est-ce que tu vas? Je vais à Paris. 
Gdzie jedziesz? Jadę do Paryża.

Où es-tu? Je suis ici.
Gdzie jesteś? Jestem tutaj.

A quelle heure commence le spectacle? Le spectacle commence à dix heures. 
O której godzinie zaczyna się spektakl? Spektakl zaczyna się o dziesiątej.

A qui est ce sac? Il est à moi. 
Kogo jest ta torba? Ona jest moja.

Avec qui tu vas au cinéma? Je vais au cinéma avec mes amis. 
Z kim idziesz do kina? Idę do kina z moimi przyjaciółmi.

De quelle couleur est cette maison? Elle est blanche. 
Jakiego koloru jest ten dom? On jest biały

Depuis quand? Depuis 3 jours. 
Od kiedy? Od trzech dni

En quoi est cette maison? Elle est en bois. 
Z czego jest ten dom? On jest z drewna.

Est-ce qu’il y a une poste près d’ici? Oui, en face de l’hôtel. 
Czy jest tu blisko poczta? Tak na przeciw hotelu.

Qu’est-ce que vous prenez pour le dessert? Un gâteau au chocolat
Co Pan bierze na deser? Ciastko czekoladowe

Quand est-ce qu’on peut venir? Demain à 15 heures.
Kiedy możemy przyjść? Jutro o 15-tej.

Quand est-ce vous allez en France? Je ne sais pas encore. 
Kiedy jedziecie do Francji? Nie wiem jeszcze.

Quel âge a-t-elle? Elle a 30 ans. 
Ile ona ma lat? Ona ma 30 lat.

Quelle heure est il? Il est dix heures. 
Która jest godzina? Jest dziesiąta.

Qui est-ce? C’est Paul. 
Kto to jest? To jest Paul.

Vous aimez le café? Oui, beaucoup. 
Lubi Pan kawę? Tak, bardzo.

Vous avez un sac? Non, je n’ai pas de sac. 
Ma Pan długopis? Nie, nie mam torby.

Vous êtes libre samedi? Oui, je suis libre. 
Jest Pan wolny w sobotę? Tak, jestem wolny.

On est le combien aujourd’hui? On est le 20. 
Który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 20-ty

Quel jour sommes-nous? Nous sommes jeudi. 
Jaki dzisiaj mamy dzień? Dzisiaj mamy czwartek.

On va au cinéma? D’accord! 
Idziemy do kina? Zgoda!

Où est ton ami? Il est à Paris. 
Gdzie jest twój przyjaciel? On jest w Paryżu.

Pendant combien de temps tu vas travailler dans cette entreprise? Pendant un mois. 
Ile czasu będziesz pracował w tym przedsiębiorstwie? Przez miesiąc.

Pour qui est cette rose? Elle est pour Anne. 
Dla kogo jest ta róża? Dla Anne.

Pourquoi est-ce que vous étudiez le français? Pour aller en France. 
Po co uczy się Pan francuskiego? Aby pojechać do Francji.

Qu’est-ce qu’elle fait? Elle est stagiaire dans une entreprise française. 
Co ona robi? Jest stażystką w firmie francuskiej.

Qu’est-ce qu’il fait? Il travaille. 
Co on robi? Pracuje.

Qu’est-ce que c’est? C’est un stylo. 
Co to jest? To jest długopis.

Qu’est-ce que tu veux faire? Je veux lire un livre.
Co chcesz robić? Chcę przeczytać książkę.

Zobacz: Jak nas wspierać?

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie.

Najcześciej czytane artykuły na blogu::

O Autorze

Podoba Ci się treść którą dodajemy?
Udostępnij artykuł dla większego zasięgu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wesprzyj nas finansowo! Przybij piątkę i postaw nam kawę!

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
Don`t copy text!