Język francuski dla Polaków

Francja i język francuski dla Polaków. Od podstaw język francuski. Język francuski dla początkujących. Gramatyka darmowy francuski.

język francuski

Rozumienie ze słuchu. Les arrondissements de Paris. 10 pytań

Ćwicz swoje rozumienie ze słuchu! Obejrzyj krótki filmik dotyczący dzielnic Paryża, a następnie rozwiąż quiz. Materiał obrazowo przedstawia historię dzielnic…

Les différences entre le français européen et le français canadien

Les différences entre le français européen et le français canadien Różnice między europejskim francuskim a kanadyjskim francuskim

Masculin et féminin des adjectifs- rodzaj męski i żeński przymiotników

Masculin et féminin des adjectifs. Rodzaj męski i żeński przymiotników         Masculin et féminin des adjectifs- rodzaj…