Poziom C1

Poziomy znajomości języka francuskiego są określane według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Oto poszczególne poziomy wraz z wymaganiami:

C1 (Advanced)

  • Rozumienie trudnych i długich tekstów: Uczeń potrafi rozumieć trudne, długie teksty i wychwytywać znaczenia ukryte.
  • Płynne i spontaniczne wyrażanie się: Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie bez większego wysiłku w poszukiwaniu odpowiednich wyrażeń.
  • Skuteczne używanie języka w celach towarzyskich, akademickich i zawodowych: Potrafi elastycznie i skutecznie używać języka do celów towarzyskich, akademickich i zawodowych.
  • Tworzenie dobrze zorganizowanych tekstów: Potrafi tworzyć jasne, dobrze zorganizowane i szczegółowe teksty na złożone tematy, stosując odpowiednie wzorce organizacyjne, związki i środki spójności.

C1 (Avancé)

  • Comprendre une grande variété de textes difficiles : L’apprenant peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites.
  • S’exprimer couramment et spontanément : Il peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots.
  • Utiliser la langue de manière souple et efficace : Il peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique.
  • Produire des textes bien structurés : Il peut produire des textes clairs, bien structurés et détaillés sur des sujets complexes, montrant une utilisation correcte des mécanismes d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours.
Poziom C1 języka francuskiego

Wybierz interesujący Cię dział

Shopping Basket
Don`t copy text!