Présent

Présent

Présent

Présent. Czas teraźniejszy po francusku.

Witajcie! Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona czasowi teraźniejszemu Présent po francusku. Jest to czas, którym mówimy o rzeczach, które dzieją się właśnie teraz lub o rzeczach, które są stale prawdziwe.

W języku francuskim czas teraźniejszy nazywa się “présent”. Aby go utworzyć, należy wziąć czasownik w formie podstawowej (bez końcówki) i dodać do niego odpowiednie końcówki, zależne od osoby.

Oto przykłady dla czasownika “parler” (mówić):

 • Je parle (mówię)
 • Tu parles (mówisz)
 • Il/Elle parle (mówi)
 • Nous parlons (mówimy)
 • Vous parlez (mówicie)
 • Ils/Elles parlent (mówią)

Warto zauważyć, że niektóre czasowniki są nieregularne i wymagają dodatkowej uwagi. Na przykład, czasownik “être” (być) ma swoje własne formy dla czasu teraźniejszego:

 • Je suis (jestem)
 • Tu es (jesteś)
 • Il/Elle est (jest)
 • Nous sommes (jesteśmy)
 • Vous êtes (jesteście)
 • Ils/Elles sont (są)

Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja była dla Was pomocna. Teraz, czas na praktykę!

1. Comment conjuguer les verbes français au présent ?

Jak odmieniamy czasowniki w języku francuskim w czasie teraźniejszym?

Pour conjuguer les verbes au présent, on remplace la terminaison de l’infinitif, selon le groupe du verbe, par les terminaisons suivantes :

Chcąc szybko nauczyć się odmieniać czasowniki w czasie teraźniejszym najłatwiej jest zapamiętać tabelkę z końcówkami czasowników:

OSOBA
Personne
Czasowniki
pierwszej grupy
Verbes 
du 1er groupe
(en -er)
Czasowniki
drugiej grupy
Verbes 
du 2e groupe*
(en -ir/-issant)
Czasowniki
trzeciej
grupy
Verbes 
du 3e groupe**
(en -re)
1re personne du singulier-e-is-s
2e personne du singulier-es-is-s
3personne du singulier-e-it-t / –
1re personne du pluriel-ons-issons-ons
2personne du pluriel-ez-issez-ez
3e personne du pluriel-ent-issent-ent

2. Les verbes du premier groupe (en -er)

Czasowniki pierwszej grupy

Les verbes du 1er groupe se terminent en -er à l’infinitif. Voici comment les conjuguer au présent :

PersonneTerminaisonsaimerchanter
1re personne du singulier-ej’aimeje chante
2e personne du singulier-estu aimestu chantes
3personne du singulier-eil/elle/on aimeil/elle/on chante
1re personne du pluriel-onsnous aimonsnous chantons
2personne du pluriel-ezvous aimezvous chantez
3e personne du pluriel-entils/elles aimentils/elles chantent
patronite Présent
Présent 6

3. Les verbes du deuxième groupe (en -ir/-issant)

Czasowniki drugiej grupy

Les verbes du 2e groupe se terminent en -ir à l’infinitif et forment leur participe présent en -issant. On parle dans ce cas d’allongement du radical au pluriel. Voici comment conjuguer ce type de verbes au présent :

PersonneTerminaisonsfiniragir
1re personne du singulier-isje finisj’agis
2e personne du singulier-istu finistu agis
3personne du singulier-itil/elle/on finitil/elle/on agit
1re personne du pluriel-issonsnous finissonsnous agissons
2personne du pluriel-issezvous finissezvous agissez
3e personne du pluriel-issentils/elles finissentils/elles agissent

4. Les verbes du troisième groupe

Czasowniki trzeciej grupy

Le 3e groupe rassemble tous les verbes dont la conjugaison n’est pas régulière comme celle des verbes du premier et du deuxième groupe. On y trouve les verbes en -ir sans allongement du radical au pluriel, les verbes en -re, en -oir, en -dre ainsi que de nombreux verbes irréguliers dont le radical se transforme lorsqu’on les conjugue.

Les verbes en -ir du 3e groupe

Il y a deux conjugaisons différentes pour les verbes en -ir du 3e groupe :

PersonneTerminaisonsoffrir*Terminaisonsdormir**
1re personne du singulier-ej’offre-sje dors
2e personne du singulier-estu offres-stu dors
3personne du singulier-eil/elle/on offre-til/elle/on dort
1re personne du pluriel-onsnous offrons-onsnous dormons
2personne du pluriel-ezvous offrez-ezvous dormez
3e personne du pluriel-entils/elles offrent-entils/elles dorment

Les verbes en -re et en -oir

PersonneTerminaisonsconstruire*vivre**recevoir***
1re personne du singulier-sje construisje visje reçois
2e personne du singulier-stu construistu vistu reçois
3personne du singulier-til/elle/on construitil/elle/on vitil/elle/on reçoit
1re personne du pluriel-onsnous construisonsnous vivonsnous recevons
2personne du pluriel-ezvous construisezvous vivezvous recevez
3e personne du pluriel-entils/elles construisentils/elles viventils/elles reçoivent

* Sur le modèle de construire se conjuguent conduire, cuire, déduire, détruire, instruire, introduire, nuire, produire, reproduire, réduire, séduire et traduire.

** Sur le modèle de vivre se conjuguent suivre, poursuivre, revivre et survivre.

*** Sur le modèle de recevoir se conjuguent apercevoir, concevoir, décevoir, devoir et percevoir.

Les verbes en -dre et en -tre

PersonneTerminaisonsvendremettre
1re personne du singulier-sje vendsje mets
2e personne du singulier-stu vendstu mets
3personne du singulieril/elle/on vendil/elle/on met
1re personne du pluriel-onsnous vendonsnous mettons
2personne du pluriel-ezvous vendezvous mettez
3e personne du pluriel-entils/elles vendentils/elles mettent
Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?

Zobacz: Jak nas wspierać?

present cwiczenia Présent

Wykonaj ćwiczenie do dzisiejszej lekcji o czasie teraźniejszym

Zajrzyj do zeszytu ćwiczeń dla zalogowanych użytkowników ↗

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie.

O Autorze

Podoba Ci się treść którą dodajemy?

Udostępnij ją dla większego zasięgu
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
Don`t copy text!