Rodzajnik określony w języku francuskim.

Rodzajnik określony w języku francuskim

HomeBlog o Francji i języku francu...PoziomA1Rodzajnik określony w języku f...

Rodzajnik określony w języku francuskim.

Rodzajnik określony w języku francuskim. Les articles définis.

Rodzajnik określony w języku francuskim występuje przed rzeczownikiem. Dzięki nim możemy w prost sposób określić rodzaj rzeczownika. Znajomość rodzajników przydatna jest wtedy, gdy rzeczownik nie różni się od siebie w formie męskiej i żeńskiej. Zapraszamy do zgłębiania z nami meandrów gramatyki języka francuskiego.

Rodzajnik określony w języku francuskim służy do określania rzeczowników w sposób szczegółowy, wskazując na konkretne osoby, przedmioty, zjawiska itp. W języku francuskim rodzajniki określone zmieniają swoją formę w zależności od liczby (pojedynczej lub mnogiej), rodzaju (męskiego, żeńskiego) oraz pierwszej litery rzeczownika, z którym się łączą (samogłoska lub spółgłoska).

Rodzajniki określone są niezbędne w języku francuskim i muszą być zgodne z rzeczownikiem, do którego się odnoszą, zarówno pod względem liczby, jak i rodzaju. Użycie odpowiedniego rodzajnika określonego jest kluczowe dla poprawności gramatycznej i znaczeniowej zdania

Rodzajniki określone w języku francuskim

Masculin – MęskiFéminin – żeńskiPluriel – l. mnoga
Le (l’)La (l’)Les

Pochodzenie rodzajnika określonego w języku francuskim

Pochodzenie rodzajnika określonego w języku francuskim sięga łaciny, z której wywodzi się wiele elementów gramatycznych współczesnego języka francuskiego. W łacinie klasycznej nie istniały artykuły w takiej formie, jaką znamy dzisiaj w językach romańskich, w tym we francuskim. Rodzajniki określone wyewoluowały z łacińskich zaimków wskazujących, które z czasem zaczęły być używane wraz z rzeczownikami, aby wskazać na konkretne osoby, przedmioty lub pojęcia.

 1. “Ille”, “Illa”, “Illud”: Te łacińskie zaimki wskazujące są bezpośrednimi przodkami francuskich rodzajników określonych. W łacinie słowa te oznaczały “ten”, “ta”, “to”. W procesie ewolucji językowej, który obejmował uproszczenia fonetyczne i gramatyczne, te zaimki przekształciły się w rodzajniki określone we wczesnych formach języka, który ostatecznie stał się francuskim.
 2. Ewolucja w językach romańskich: W różnych językach romańskich można zaobserwować podobne procesy ewolucji z łacińskich zaimków wskazujących do rodzajników określonych. Na przykład, włoski “il” i hiszpański “el” również wywodzą się z “ille”.
 3. Przejście od łaciny wulgarnego do języka francuskiego: W okresie przejściowym od łaciny wulgarnego do starofrancuskiego, zaimki wskazujące zaczęły być używane coraz częściej do określania rzeczowników, co z czasem skrystalizowało się w systemie rodzajników określonych. W starofrancuskim można było już zauważyć formy przypominające współczesne “le”, “la” i “les”.
 4. Uproszczenia i zmiany fonetyczne: Proces ten obejmował również uproszczenia i zmiany fonetyczne, które doprowadziły do wykształcenia się współczesnych form rodzajników. Na przykład, przed samogłoskami “ille” ewoluowało w “l'”, co ułatwiało wymowę.

Zrozumienie pochodzenia rodzajników określonych pomaga w docenieniu bogatej historii i ewolucji języka francuskiego, a także w lepszym zrozumieniu jego struktury gramatycznej. Ewolucja ta jest przykładem, jak naturalne procesy językowe doprowadziły do wykształcenia się narzędzi gramatycznych, które ułatwiają komunikację i precyzyjne wyrażanie myśli.

Funkcje rodzajników określonych w języku francuskim

Rodzajniki określone w języku francuskim pełnią kilka ważnych funkcji, które pomagają określić znaczenie rzeczowników w zdaniu. Oto główne funkcje rodzajników określonych:

Wskazywanie na konkretny przedmiot lub osobę

Rodzajniki określone używane są do wskazania na konkretne osoby, przedmioty, miejsca itp., które są znane zarówno mówiącemu, jak i słuchaczowi.

Na przykład:

Le chien (Pies) odnosi się do konkretnego psa, o którym mowa.

Ogólnikowość

W pewnych kontekstach rodzajniki określone mogą być używane do mówienia o rzeczownikach w sposób ogólny, odnosząc się do całej klasy lub kategorii.

Na przykład:

Le lion est un animal sauvage (Lew jest dzikim zwierzęciem) odnosi się do lwów ogólnie, a nie do konkretnego lwa.

Wyrażanie posiadania

W połączeniu z odpowiednimi zaimkami dzierżawczymi, rodzajniki określone mogą wyrażać posiadanie.

Na przykład:

C’est le livre de Marie (To jest książka Marii).

Użycie z nazwami geograficznymi

Rodzajniki określone są często używane z nazwami geograficznymi, takimi jak nazwy krajów, miast, rzek itp.

Na przykład:

La France (Francja),

Le Brésil (Brazylia),

ale są wyjątki i specyficzne reguły dotyczące użycia rodzajników z nazwami geograficznymi.

W zdaniach ogólnych i definicjach

Rodzajniki określone są używane w zdaniach, które definiują lub ogólnie opisują rzeczownik.

Na przykład:

Le tabac est nocif pour la santé (Tytoń jest szkodliwy dla zdrowia).

W wyrażeniach czasu

Rodzajniki określone mogą być używane do określania dni tygodnia lub okresów czasu, wskazując na regularność lub rutynę.

Na przykład:

Le lundi, je vais à la gym (W poniedziałki chodzę na siłownię).

W wyrażeniach ilościowych

Rodzajniki określone są używane przed słowami takimi jak partie (część), majorité (większość), aby określić konkretną część lub ilość.

Na przykład:

La majorité des étudiants (Większość studentów).

Znajomość tych funkcji jest kluczowa dla zrozumienia i poprawnego użycia rodzajników określonych w języku francuskim, co pozwala na precyzyjne formułowanie wypowiedzi.

Ważne reguły związane z rodzajnikiem określonym w języku francuskim

Rodzajniki określone w języku francuskim są niezbędne do poprawnego formułowania wypowiedzi. Oto kilka ważnych reguł związanych z ich użyciem:

Dopasowanie do rodzaju i liczby

Rodzajnik określony musi być zawsze dopasowany do rodzaju (męskiego lub żeńskiego) i liczby (pojedynczej lub mnogiej) rzeczownika, którego dotyczy. Na przykład:

 • Le chien (pies – rodzaj męski, liczba pojedyncza)
 • La table (stół – rodzaj żeński, liczba pojedyncza)
 • Les chiens (psy – rodzaj męski, liczba mnoga)
 • Les tables (stoły – rodzaj żeński, liczba mnoga)

Użycie przed samogłoskami

Rodzajnik “le” i “la” zmienia się w “l’” przed rzeczownikiem zaczynającym się od samogłoski lub niemego “h”, niezależnie od płci rzeczownika. Na przykład:

 • L’ami (przyjaciel – rodzaj męski)
 • L’heure (godzina – rodzaj żeński)

Rodzajniki z nazwami geograficznymi

W języku francuskim używa się rodzajników określonych z niektórymi nazwami geograficznymi, takimi jak kraje, regiony, rzeki itp. Reguły dotyczące tego użycia są specyficzne, np.:

 • La France, ale Le Canada
 • Les États-Unis (Stany Zjednoczone)
 • L’Espagne (Hiszpania) Warto zauważyć, że niektóre kraje i regiony nie wymagają rodzajnika, zwłaszcza w męskim rodzaju pojedynczym, np. Vivre au Canada.

Z nazwami ulic

W przeciwieństwie do angielskiego, w języku francuskim zazwyczaj nie używa się rodzajnika określonego przed nazwami ulic. Na przykład:

 • Rue de Rivoli, a nie La Rue de Rivoli

W wyrażeniach czasu

Rodzajniki określone są używane do określania dni tygodnia, gdy mówimy o czynnościach regularnych. Na przykład:

 • Le lundi, je fais du sport. (W poniedziałki uprawiam sport.)

Z ogólnymi pojęciami i abstraktami

Rodzajniki określone są używane przed ogólnymi pojęciami, abstraktami lub kategoriami. Na przykład:

 • L’amour est important. (Miłość jest ważna.)

Przed rzeczownikami używanymi w sposób ogólnikowy

Rodzajnik określony może być używany przed rzeczownikiem, aby nadać mu znaczenie ogólne. Na przykład:

 • Le tabac nuit à la santé. (Tytoń szkodzi zdrowiu.)

Znajomość tych reguł jest kluczowa dla efektywnego komunikowania się w języku francuskim i unikania błędów gramatycznych.

Ćwiczenie 1

Uwaga. Ćwiczenia dostępne dla zalogowanych użytkowników.
patronite Rodzajnik określony w języku francuskim
Rodzajnik określony w języku francuskim 3

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie.

Najcześciej czytane artykuły na blogu::

O Autorze

Podoba Ci się treść którą dodajemy?
Udostępnij artykuł dla większego zasięgu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wesprzyj nas finansowo! Przybij piątkę i postaw nam kawę!

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
Don`t copy text!