Rodzajniki nieokreślone

Rodzajniki nieokreślone

Rodzajniki nieokreślone
Rodzajniki nieokreślone

Rodzajniki nieokreślone. Les articles indéfinis.

W języku francuskim istnieją dwa rodzajniki nieokreślone: “un” dla rodzaju męskiego i “une” dla rodzaju żeńskiego.

Rodzajnik nieokreślony “un” używany jest z rzeczownikami rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej. Na przykład:

 • un livre (książka)
 • un chat (kot)
 • un stylo (długopis)

Rodzajnik nieokreślony “une” używany jest z rzeczownikami rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej. Na przykład:

 • une pomme (jabłko)
 • une maison (dom)
 • une voiture (samochód)

Oprócz tego, w przypadku rzeczowników w liczbie mnogiej, stosuje się rodzajnik nieokreślony “des”, który nie ma formy rodzaju męskiego lub żeńskiego, ale jest używany do oznaczenia nieokreślonej ilości rzeczy, na przykład:

 • des livres (książki)
 • des chats (koty)
 • des pommes (jabłka)
 • des maisons (domy)
 • des voitures (samochody)

Należy pamiętać, że w języku francuskim rzeczowniki mają przypisane konkretny rodzaj gramatyczny i należy dobierać do nich odpowiedni rodzajnik, a to może wymagać nauki na pamięć, ponieważ nie zawsze można przewidzieć, jaki rodzaj ma dany rzeczownik na podstawie jego znaczenia.

On utilise des articles indéfinis pour désigner une catégorie de choses ou de personnes.

Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?

Rodzajniki nieokreślone francuski un, une, des

Używamy rodzajniki nieokreślone francuski do oznaczenia kategorii rzeczy lub osób.

MasculinFémininPluriel
UnUneDes

Exemples :

 • Un chat (type d’animal) – Kot (rodzaj zwierzęcia)
 • Une table (type d’objet) – Tabela (rodzaj obiektu)
 • Un professeur (type de profession) – Nauczyciel (rodzaj zawodu)
 • Une fille (genre) – Dziewczyna (jak)

Les articles indéfinis un et une expriment aussi une quantité (= 1). Dans ce cas, ils peuvent être remplacé par un autre chiffre.

Rodzajniki nieokreślone un i une również wyrażają ilość (= 1). W takim przypadku można je zastąpić innym numerem.

Exemples :

 • Je voudrais une pomme (je voudrais deux pommes) – Chciałbym jabłko (Chciałbym dwa jabłka)
 • Il a un frère et une soeur (moi, j’ai deux frères et trois soeurs) – On ma brata i siostrę (ja mam dwóch braci i trzy siostry)

 : on fait la liaison phonétique si le mot qui suit commence par une voyelle ou par un h muet. – tworzymy połączenie fonetyczne, jeśli następne słowo zaczyna się od samogłoski lub niemego h.

Exemples :

 • Un‿ami – Przyjaciel
 • Une‿orange – Pomarańczowy
 • Un‿hôtel – Hotel
 • Une‿horloge – Zegar

Oto kilka przykładów użycia francuskich rodzajników nieokreślonych:

 • J’ai acheté un livre. (Kupiłem książkę.)
 • Il y a un chat dans le jardin. (W ogrodzie jest kot.)
 • J’ai besoin d’un stylo. (Potrzebuję długopisu.)
 • J’ai mangé une pomme. (Zjadłem jabłko.)
 • J’ai visité une maison hier. (Wczoraj odwiedziłem dom.)
 • J’ai vu une voiture rouge dans la rue. (Zobaczyłem czerwony samochód na ulicy.)
 • J’ai des livres à lire. (Mam książki do przeczytania.)
 • J’ai acheté des chats pour mes enfants. (Kupiłem koty dla moich dzieci.)
 • J’ai cueilli des pommes dans le verger. (Zbierałem jabłka w sadzie.)
 • J’ai visité des maisons à vendre. (Odwiedziłem domy na sprzedaż.)
 • Il y avait des voitures garées devant l’immeuble. (Przed budynkiem stały zaparkowane samochody.)

Należy pamiętać, że francuskie rodzajniki nieokreślone są bardzo ważne, ponieważ w języku francuskim rzeczowniki zawsze muszą być poprzedzone przez odpowiedni rodzajnik.

Rodzajniki określone
Rodzajniki określone
patronite Rodzajniki nieokreślone
Rodzajniki nieokreślone 5
Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie.

O Autorze

Podoba Ci się treść którą dodajemy?

Udostępnij ją dla większego zasięgu
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
Don`t copy text!