Zostań naszym patronem:

Wspieraj Autora na Patronite

Odwiedź nasze media społecznościowe:

Rodzajniki określone

Rodzajniki określone

HomeBlogPoziomA1Rodzajniki określone

Rodzajniki określone

Rodzajniki określone. Les articles définis

Rzeczownik poprzedzony jest rodzajnikiem

W języku francuskim każdy rzeczownik poprzedzony jest rodzajnikiem (articles). Dzięki nim możemy w prost sposób określić rodzaj rzeczownika. Znajomość rodzajników przydatna jest wtedy, gdy rzeczownik nie różni się od siebie w formie męskiej i żeńskiej.

Rodzajniki określone

Masculin – MęskiFéminin – żeńskiPluriel – l. mnoga
Le (l’)La (l’)Les
articles1 Rodzajniki określone
Rodzajniki określone 4

Les articles définis sont utilisés pour parler des généralités.

Rodzajniki określone służą do mówienia o ogólnikach.

Exemples :

Les Français aiment le pain, le fromage et le vin.

Francuzi uwielbiają chleb, ser i wino.


Les oiseaux peuvent voler.

Ptaki umieją latać.

La liberté est un droit important.

Wolność to ważne prawo.


Dans la phrase : “Les Français aiment le pain, le fromage et le vin“, on parle des Français en général, mais certains Français n’aiment pas le vin ou le fromage. De même, ils peuvent aimer certains types vins seulement. C’est donc une généralité.

W zdaniu „Francuzi lubią chleb, ser i wino” mówimy ogólnie o Francuzach, ale niektórzy Francuzi nie lubią wina ani sera. Podobnie mogą lubić tylko niektóre rodzaje win. Więc to jest ogólnik.

Dans l’exemple “Les oiseaux peuvent voler“, on parle aussi des oiseaux en général, mais certains ne volent pas (les poules, les autruches, les manchots, etc.)

W przykładzie „Ptaki potrafią latać”, mówimy też ogólnie o ptakach, ale niektóre nie latają (kurczaki, strusie, pingwiny itp.)

Unique

Les articles définis sont aussi employés pour désigner des sujets uniques.

Rodzajniki określone są używane do oznaczania unikalnych tematów.

Exemples :

Les Champs-Elysées

Pola Elizejskie.


La lune est le satellite de la Terre.

Księżyc jest satelita Ziemi.


La tour Eiffel est magnifique.

Wieża Eiffla jest wspaniała.


Si le dit le soleil, je parle de l’étoile. En revanche, dans la phrase “II fait un soleil magnifique aujourd’hui“, je parle d’un certain type de soleil (suivi directement par un adjectif).

Jeśli mówię słońce, mam na myśli gwiazdę. Z drugiej strony w zdaniu „Słońce jest dziś piękne” mówię o pewnym typie słońca (po którym następuje bezpośrednio przymiotnik).

Les goûts

Les articles définis sont utilisés avec les verbes de préférence comme aimer, adorer, détester, haïr, préférer, …

Rodzajniki określone są używane z czasownikami preferencji, takimi jak kochać, adorować, nienawidzić, nienawidzić, preferować, …

Exemples :

J’aime le cinéma américain.

Kocham kino amerykańskie.


Les Français adorent les vacances.

Francuskie wakacje miłosne.


Sophie déteste les insectes.

Sophie nienawidzi owadów.


Vous préférez le vin ou la bière ?


Wolisz wino czy piwo?


Reprendre une information

Les articles définis servent à reprendre une information qui a déjà été mentionnée ou qui est connue par les locuteurs.

Rodzajniki określone służą do podjęcia informacji, które zostały już wspomniane lub znane podmiotowi.

Exemples :

Il y a une voiture (catégorie) devant la maison, c’est la voiture de mes parents (sujet identifié).

Przed domem stoi samochód (kategoria), jest to samochód moich rodziców (zidentyfikowany, znany mi).

J’ai deux filles, la grande a 8 ans et la petite a 5 ans.

Mam dwie córki, duża ma 8 lat, a mała 5 lat.


Exemple de dialogue :

Amélie : hier soir, qu’est-ce que tu as fait ? Co robiłaś zeszłej nocy?
Nino : j’ai regardé un film. (catégorie)
. Obejrzałem film.
Amélie : le film était bien ? (sujet identifié)
Czy film był dobry?
Nino : oui, c’était pas mal.
Tak, nie było źle.

Autres utilisations

On utilise les articles définis pour aussi parler : des astres, des pays, des continents, des régions, des océans (fleuves, rivières), des saisons, des dates, des titres, des matières, du superlatif.

Używamy rodzajników określonych aby mówić również: gwiazdy, kraje, kontynenty, regiony, oceany (rzeki, rzeki), pory roku, daty, tytuły, tematy, stopień superlatyw

Exemples :

La lune, la Terre, le soleil… (astres) – Księżyc, Ziemia, Słońce … (gwiazdy)
Le printemps, l’été, l’automne, l’hiver (saisons) – Wiosna, lato, jesień, zima (pory roku)
La France, le Canada, l’Australie, les Philippines (pays) – Francja, Kanada, Australia, Filipiny (kraj)
L’Europe, l’Asie, l’Afrique… (continents) – Europa, Azja, Afryka … (kontynenty)
La Loire, la Seine, le Rhône (fleuves) – Loara, Sekwana, Rodan (rzeki)
La Méditerranée, l’Atlantique, le Pacifique… (océans) – Morze Śródziemne, Atlantyk, Pacyfik … (oceany)
Le 15 août, le jeudi 3 janvier… (dates) – 15 sierpnia, czwartek 3 stycznia … (daty)
Le maire, les ministres, la duchesse, le roi… (titres) – Burmistrz, ministrowie, księżna, król … (tytuły)
L’or, la porcelaine, le plastique… (matières) – Złoto, porcelana, plastik … (materiały)
La Pologne est le plus grand pays du monde (superlatif) – Polska to największy kraj na świecie (superlatyw)!!!


L’élision

♪ : on fait l’élision si le mot qui suit commence par une voyelle ou par un h muet. – elizja jest wykonywana, jeśli następne słowo zaczyna się od samogłoski lub niemego h.

Exemples :

L’enveloppe (la enveloppe) – Koperta (koperta)
L’arbre (le arbre) –
Drzewo (drzewo)
L’hôtel (le hôtel)
– Hotel (hotel)

Ćwiczenie 1

Uwaga. Ćwiczenia dostępne dla zalogowanych użytkowników.
patronite Rodzajniki określone
Rodzajniki określone 5

O Autorze

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie. Zostań naszym Patronem i pomóż nam rozwijać www.BonjourDeFrance.pl

Podoba Ci się treść którą dodajemy?

Udostępnij ją dla większego zasięgu
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Shopping Basket
Translate »
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x