les-pronoms-complements-en-francais

Zaimki osobowe w funkcji dopełniania bliższego (COD)

Zaimki osobowe w funkcji dopełniania bliższego (COD). Les pronoms personnels complément d’objet direct (COD)

Zaimki te zastępują rzeczowniki stojące bezpośrednio po czasowniku i nie poprzedzone przyimkiem à. Rzeczowniki odpowiadają na pytanie – qui (kto) / quoi (co). Są poprzedzone rodzajnikiem określonym- l’article défini, zaimkiem przymiotnym dzierżawczym – l’adjectif possesif, lub wskazującym (l’adjectif démonstratif).

Przykłady :

Tu vois cette fille ? Oui,je la vois. – Widzisz tą dziewczynę ? Tak widzę ją.

l.pojl.mn
Me / m’nous
te / t’vous
le / l’les
la / l’

– Zaimki le, la, les mogą zastępować rzeczowniki określające osoby jak i rzeczy. Pozostałe zaś tylko osoby.

– Zaimki COD stawiamy przed czasownikiem w czasie i trybie prostym, bezokolicznikiem, przed czasownikiem posiłkowym. Tylko w trybie rozkazującym w formie twierdzącej stawiamy go po czasowniku !

– Jak zaimek w funkcji COD stoi w czasach i trybach złożonych przed czasownikiem posiłkowym (avoir) trzeba uzgodnić participe passé w liczbie i rodzaju z tym dopełnieniem.

*e – rodzaj żeński l. poj

*s – rodzaj męski l. mn

*es – rodzaj żeński l.mn