danser

Odmiana czasownika “danser” – tańczyć w czasie teraźniejszym

danser

Voulez-vous danser?Zatańczy Pani?

Je ne sais pas danser. Nie umiem tańczyć.

This quiz is for logged in users only.


Lost Password?