3 czasowniki nieregularne

3 nieregularne czasowniki

Poznaj trzy podobne do siebie czasowniki nieregularne dire (mówić, opowiadać), écrire (pisać) i lire (czytać). Naucz się ich prawidłowej odmiany w czasie teraźniejszym. Wykonaj na koniec lekcji ćwiczenie sprawdzające umiejętność odmiany czasowników nieregularnych.

3 czasowniki nieregularne
3 czasowniki nieregularne

3 nieregularne czasowniki: Écrire, dire, lire:

3 nieregularne czasowniki:

Écrire – pisać

dire – mówić

lire – czytać

W czasie teraźniejszym czasowniki nieregularne zakończone na –re, np.:
dire (mówić, opowiadać), écrire (pisać) i lire (czytać) odmieniają się przeważnie* według tego samego schematu:

  1. W przypadku koniugacji liczby pojedynczej (je, tu, il/elle/on), szukamy rdzenia czasownika i usuwamy “–re”. Teraz do rdzenia czasownika dodajemy stosowne końcówki.
  2. Natomiast dla koniugacji liczby mnogiej (nous, vous, ils/elles), rdzenie to odpowiednio dis, écriv i lis. Do nich dodajemy zakończenie wg tabeli:

Zobacz odmianę czasownika. Zwróć uwagę na końcówki!

KońcówkaDireÉcrireLire
-sje disj’écrisje lis
-stu distu écristu lis
-til ditil écritil lit
-onsnous disonsnous écrivonsnous lisons
-ezvous dites*vous écrivezvous lisez
-entils disentils écriventils lisent
dire present 1 3 nieregularne czasowniki
3 nieregularne czasowniki 5
ecrire present 3 nieregularne czasowniki
3 nieregularne czasowniki 6
lire present 3 nieregularne czasowniki
3 nieregularne czasowniki 7

Wykonaj ćwiczenie i odmień prawidłowo czasowniki nieregularne:

Ćwiczenie dostępne dla zalogowanych użytkowników. Korzystanie z portalu jest w całości darmowe! Załóż darmowe konto!

Zobacz: Jak nas wspierać?

Zobacz: Wesprzyj nas na Patronite.pl. Zostań naszym Patronem, czyli sponsorem!

Se présenter

Se présenter, czyli jak się zaprezentować.

Se présenter
Se présenter

 Se présenter czyli jak się zaprezentować.

Zapraszamy na lekcję prezentacji w języku francuskim! Na tej lekcji nauczymy się, jak przedstawiać się po francusku, używając popularnych wyrażeń i fraz kluczowych. Nauczysz się wypowiadać swoje imię, wiek, narodowość i zawód. Zobaczymy również, jak zadawać pytania na te tematy. Pod koniec tej lekcji będziesz w stanie przedstawić się po francusku i prowadzić proste konwersacje przy użyciu podstawowych zwrotów. Gotowy do startu? Więc chodźmy !

ienvenue à cette leçon sur la présentation en français ! Dans cette leçon, nous allons apprendre comment se présenter en français, en utilisant des expressions courantes et des phrases clés. Vous apprendrez comment dire votre nom, votre âge, votre nationalité et votre profession. Nous verrons également comment poser des questions sur ces sujets. À la fin de cette leçon, vous serez en mesure de vous présenter en français et d’avoir des conversations simples en utilisant des phrases de base. Prêts à commencer ? Alors, allons-y !

1. Dire son nom: 

Je m’appelle + prénom 

Przykłady : 

NAPISZ SAMEMU JAK MASZ NA IMIĘ 

Je m’appelle ……………….. 

Je m’appelle Vincent. 

Je m’appelle Paul. 

Je m’appelle Pierre 

2. Dire sa nationalité. 

Je suis + nationalité 

Przykłady : 

NAPISZ SAMEMU SWOJĄ NARODOWOŚĆ 

Je suis ……………….. 

Je suis français. / Je suis française. 

Je suis marocain. / Je suis marocaine. 

Je suis brésilien. / Je suis brésilienne. 

Je suis polonais / Je suis polonaise. 

3. Dire sa profession 

Je suis + profession 

Przykłady : 

NAPISZ SAMEMU WYKONYWANY ZAWÓD 

Je suis ……………….. 

Je suis professeur. 

Je suis étudiant. / Je suis étudiante. 

Je suis employé(e). 

4. Dire sa ville d’origine 

Je suis de + ville 

Przykłady : 

SKĄD POCHODZISZ 

Je suis de……………….. 

Je suis de Paris. 

Je suis de Toulouse. Francuski dla Polaków. Apprendre le français – Cours et exercices gratuits avec Bonjour de France | s. www.bonjourdefrance.pl 

5 

SE PRÉSENTER 

5. Dire où on habite 

J’habite à + ville 

Przykłady : 

NAPISZ GDZIE MIESZKASZ 

J’habite à ……………….. 

J’habite à Paris. 

J’habite à Moscou. 

6. Dire son âge 

J’ai + nombre, âge 

Przykłady : 

NAPISZ SWÓJ WIEK 

J’ai……………….. 

J’ai dix-sept ans. 

J’ai trente ans. 

Uwaga: Ćwiczenia są dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Ćwiczenie 1

Uwaga! Materiał dla zalogowanych użytkowników!

Ćwiczenie 2

Darmowy E-Book:  Se présenter. Opowiedz o sobie.

Podoba się Tobie nasza praca?

Doceniasz wysiłki włożone w przygotowanie ćwiczeń?

Zostań naszym Patronem lub Postaw nam Kawę!