danser

Odmiana czasownika danser w czasie teraźniejszym

Odmiana czasownika danser w czasie teraźniejszym

danser Odmiana czasownika danser w czasie teraźniejszym

Oto odmiana czasownika danser w czasie teraźniejszym dla podmiotów w liczbie pojedynczej i mnogiej:

  • Je danse (ja tańczę)
  • Tu danses (ty tańczysz)
  • Il/elle danse (on/ona tańczy)
  • Nous dansons (my tańczymy)
  • Vous dansez (wy tańczycie)
  • Ils/elles dansent (oni/one tańczą)

Uwaga: W języku francuskim czasownik “danser” należy do grupy czasowników pierwszej koniugacji (ER), co oznacza, że w odmianie czasownika w czasie teraźniejszym końcówka czasownika jest “e” w przypadku podmiotu żeńskiego w liczbie pojedynczej (elle danse) oraz “ent” w przypadku podmiotu w liczbie mnogiej (ils/elles dansent).

Oto kilka przykładów z użyciem czasownika “danser” (tańczyć) w języku francuskim:

J’aime danser sur de la musique entraînante. (Lubię tańczyć do rytmicznej muzyki.)

Ils dansent ensemble depuis des années. (Oni tańczą razem od lat.)

Elle a appris à danser la valse quand elle était jeune. (Nauczyła się tańczyć walca, kiedy była młoda.)

Nous allons danser ce soir lors de la fête. (Będziemy tańczyć dziś wieczorem na przyjęciu.)

Tu danses très bien, tu devrais prendre des cours. (Bardzo dobrze tańczysz, powinieneś wziąć lekcje.)

Les enfants dansent joyeusement autour du sapin de Noël. (Dzieci radośnie tańczą wokół choinki bożonarodzeniowej.)

Voulez-vous danser?Zatańczy Pani?

Je ne sais pas danser. Nie umiem tańczyć.

Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?