Królowie Francji

Królowie Francji 481-1848

Krolowie Francji Królowie Francji 481-1848

Królowie Francji

Królowie Francji byli nieodłączną częścią historii tego kraju. Na przestrzeni wieków we Francji panowały różne dynastie królewskie, które wpływały na kształtowanie się historii i kultury tego kraju. Wielu królów Francji zyskało sławę jako władcy sprawiedliwi i hojni dla swojego narodu, ale byli także tacy, którzy mieli problemy z zarządzaniem krajem i prowadzili go na skraj ruiny.

Królowie Francji. Oto lista królów Francji, począwszy od dynastii Merowingów aż do końca monarchii we Francji w 1848 roku:

Dynastia Merowingów (V-751)

Dynastia Merowingów była jedną z najważniejszych dynastii królewskich wczesnej Francji. Panowała ona od V do VIII wieku, a jej członkowie byli uważani za królów Franków.

Założycielem dynastii był Meroveusz, który według legendy miał być potomkiem boga Neptuna. Z tego powodu Merowingowie uważali się za wyjątkowych i posiadających boskie pochodzenie. W ciągu kilku pokoleń Merowingowie zdołali zjednoczyć wiele plemion frankijskich pod swoim berłem.

Największymi osiągnięciami Merowingów były podboje terytorialne, które rozszerzyły granice państwa frankijskiego. Jednym z najważniejszych królów Merowingów był Chlodwig I, który pokonał w bitwie rzymskiego gubernatora Galii i zjednoczył większość frankijskich plemion. W 496 roku Chlodwig przyjął chrzest i stał się pierwszym królem Franków, który przyjął chrześcijaństwo.

Jednym z cech charakterystycznych Merowingów było dziedziczenie tronu przez wszystkich synów króla, a nie tylko przez najstarszego. To prowadziło do częstych walk o władzę pomiędzy różnymi członkami rodu. Dodatkowo, Merowingowie uważani byli za słabych i niekompetentnych władających, ponieważ często byli uzależnieni od swoich doradców i możnowładców.

Ostatecznie, władza Merowingów osłabła na tyle, że została obalona przez dynastię Karolingów w VIII wieku. Jednak mimo upadku, Merowingowie pozostali ważnym elementem historii i kultury Francji, a ich nazwa nadal kojarzona jest z okresem wczesnego średniowiecza.

 1. Chlodwig I (481-511)
 2. Childebert I (511-558)
 3. Chlotar I (558-561)
 4. Charibert I (561-567)
 5. Gontrant (561-592)
 6. Chilperyk I (561-584)
 7. Chlotar II (584-629)
 8. Dagobert I (629-639)
 9. Chlodwig II (639-657)
 10. Chlothar III (657-673)
 11. Childeryk II (673-675)
 12. Thierry III (675-691)
 13. Clovis IV (691-695)
 14. Childebert III (695-711)
 15. Dagobert III (711-715)
 16. Chilperyk II (715-721)
 17. Thierry IV (721-737)
 18. Childeryk III (743-751)

Dynastia Karolingów (751-987)

Dynastia Karolingów była jedną z najważniejszych dynastii królewskich w Europie w średniowieczu. Rządziła ona państwem Franków od VIII do IX wieku, a jej przedstawiciele byli uważani za jednych z najważniejszych władców w historii Europy.

Założycielem dynastii był Karol Młot, który w 751 roku po obaleniu ostatniego króla Merowingów Pepina Krótkiego, objął tron Franków. Jego syn Pepin Mały kontynuował dzieło ojca i rozpoczął podboje terytorialne, które pozwoliły na stworzenie potężnego państwa.

Jednym z najważniejszych królów Karolingów był Karol Wielki, który panował w latach 768-814. W ciągu swojego panowania Karol Wielki zjednoczył większość Europy Zachodniej pod swoim berłem. Zdobył także tytuł cesarza, co uczyniło go jednym z najpotężniejszych władców w Europie w średniowieczu.

Dynastia Karolingów była znana z rozwijania kultury i nauki w swoim państwie. W ciągu swojego panowania Karol Wielki założył szkoły, które miały na celu kształcenie duchowieństwa i arystokracji. W ten sposób rozwinęło się szkolnictwo i literatura we wczesnym średniowieczu.

Jednym z cech charakterystycznych dynastii Karolingów było dziedziczenie tronu przez najstarszego syna króla, co pozwoliło na uniknięcie walk o władzę pomiędzy różnymi członkami rodu. Jednak po śmierci Karola Wielkiego, władza królewska zaczęła osłabiać się, co doprowadziło do podziału państwa frankijskiego na trzy części w 843 roku.

Ostatecznie, władza Karolingów upadła na skutek słabej władzy królewskiej i wzrostu władzy lokalnych możnowładców. Mimo to, dynastia Karolingów pozostawiła ważny wpływ na historię i kulturę Europy, a jej wpływ jest wciąż odczuwalny w dzisiejszych czasach.

 1. Pepin III (751-768)
 2. Karol Wielki (768-814)
 3. Ludwik I Pobożny (814-840)
 4. Karol II Łysy (840-877)
 5. Ludwik II Niemiec (877-879)
 6. Ludwik III Ślepy (879-882)
 7. Karol III Gruby (882-888)
 8. Eudes (888-898)
 9. Karol III Prostak (898-922)
 10. Robert I (922-923)
 11. Rudolf I (923-936)
 12. Ludwik IV Zamorski (936-954)
 13. Lothar I (954-986)
 14. Ludwik V Leniwy (986-987)

Dynastia Kapetyngów (987-1328)

Dynastia Kapetyngów była jedną z najważniejszych dynastii królewskich we Francji. Rządziła ona Francją od XI do XIV wieku, a jej przedstawiciele byli znani z rozwoju kultury i sztuki, jak również z rozwijania władzy królewskiej.

Założycielem dynastii był Hugo Kapet, który w 987 roku został wybrany na króla Francji. Jego potomkowie kontynuowali dzieło ojca i podbijali kolejne ziemie, rozszerzając w ten sposób granice swojego państwa.

Jednym z najważniejszych królów Kapetyngów był Ludwik IX, który panował w latach 1226-1270. Znany jest on jako św. Ludwik, a jego rządy charakteryzowały się dbałością o sprawiedliwość i rozwijanie kultury. Za jego panowania powstała słynna Biblioteka Narodowa we Francji, która do dziś jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Europie.

Innym ważnym królem Kapetyngów był Filip IV Piękny, który panował w latach 1285-1314. Znany jest on ze swoich radykalnych reform, które miały na celu zwiększenie władzy królewskiej. Filip IV stworzył też słynną francuską policję, która była jedną z pierwszych w Europie.

Dynastia Kapetyngów była też związana z okresem wojen o księstwo Burgundii, które toczyły się w XIV wieku. W wyniku tych wojen, Francja odzyskała księstwo i wzmocniła swoją władzę nad regionem.

Ostatecznie, dynastia Kapetyngów upadła na skutek kryzysu finansowego i osłabienia władzy królewskiej. Jednak jej wpływ na historię i kulturę Francji jest wciąż widoczny w dzisiejszych czasach, a wiele zabytków związanych z Kapetyngami jest dziedzictwem narodowym Francji.

 1. Hugo Kapet (987-996)
 2. Robert II (996-1031)
 3. Henryk I (1031-1060)
 4. Filip I (1060-1108)
 5. Ludwik VI Gruby (1108-1137)
 6. Ludwik VII Młody (1137-1180)
 7. Filip II August (1180-1223)
 8. Ludwik VIII Lew (1223-1226)
 9. Ludwik IX Święty (1226-1270)
 10. Filip III Śmiały (1270-1285)
 11. Filip IV Piękny (1285-1314)
 12. Ludwik X Kłótliwy (1314-1316)
 13. Jan I (1316)
 14. Filip V Długi (1316-1322)
 15. Karol IV Piękny (1322-1328)

Dynastia Walezjuszów (1328-1589)

Dynastia Walezjuszów to dynastia królewska, która panowała we Francji w latach 1553-1589. Założył ją Henryk II Walezjusz, który zasiadł na tronie po śmierci swego ojca Franciszka I. W czasie panowania Walezjuszów Francja osiągnęła szczyt swojego rozwoju, stając się jednym z najpotężniejszych państw Europy.

Henryk II Walezjusz panował w latach 1547-1559 i był jednym z najważniejszych monarchów Francji. Podczas jego rządów, Francja zacieśniła swoje kontakty z Anglią, podpisując tzw. traktat z Cateau-Cambrésis. Ponadto, Henryk II przyczynił się do rozwijania kultury i sztuki, a jego dwór był jednym z najważniejszych ośrodków artystycznych w Europie.

Kolejnym ważnym królem z dynastii Walezjuszów był Franciszek II, który panował w latach 1559-1560. Niestety, jego rządy były bardzo krótkie, ponieważ zmarł w wieku 16 lat. Po jego śmierci tron objęła jego matka Katarzyna Medycejska, która stała się jedną z najważniejszych postaci w polityce francuskiej.

Najbardziej znanym królem Walezjuszów był Henryk III, który panował w latach 1574-1589. Był on bardzo kontrowersyjną postacią, znaną z prowadzenia skomplikowanej polityki wewnętrznej i zewnętrznej. W czasie jego rządów Francja była dręczona przez wojny religijne i anarchię polityczną. Ostatecznie, Henryk III został zamordowany w 1589 roku przez dominikanina Jacques’a Clémenta.

Po śmierci Henryka III tron objął Henryk IV, który nie był bezpośrednim potomkiem Walezjuszów, ale pochodził z linii męskiej rodu Burbonów. Jego objęcie tronu zakończyło rządy dynastii Walezjuszów we Francji.

 1. Filip VI (1328-1350)
 2. Jan II Dobry (1350-1364)
 3. Karol V Mądry (1364-1380)
 4. Karol VI Szalony (1380-1422)
 5. Karol VII Walezjusz (1422-1461)
 6. Ludwik XI (1461-1483)
 7. Karol VIII (1483-1498)
 8. Ludwik XII (1498-1515)
 9. Franciszek I (1515-1547)
 10. Henryk II (1547-1559)
 11. Franciszek II (1559-1560)
 12. Karol IX (1560-1574)
 13. Henryk III (1574-1589)

Dynastia Burbonów (1589-1792, 1814-1830)

Dynastia Burbonów to jedna z najważniejszych dynastii panujących we Francji. Została założona w 1589 roku przez Henryka IV, który objął tron po śmierci ostatniego króla z dynastii Walezjuszów – Henryka III. Burbonowie rządzili we Francji przez ponad 200 lat, a ich panowanie charakteryzowało się przede wszystkim stabilnością polityczną i rozwijaniem kultury i sztuki.

Henryk IV był jednym z najważniejszych królów Burbonów. W czasie swojego rządzenia podjął szereg reform, które miały na celu usprawnienie administracji, rozwój gospodarki i poprawę sytuacji materialnej ludności. Znany był także z prowadzenia skutecznej polityki zagranicznej, która umocniła pozycję Francji w Europie. Henryk IV zginął z rąk zamachowca w 1610 roku, ale jego reformy i osiągnięcia przyczyniły się do umocnienia pozycji dynastii Burbonów.

Kolejnym ważnym królem z dynastii Burbonów był Ludwik XIV, który panował w latach 1643-1715. Jego rządy określa się jako “okres absolutyzmu”, ponieważ Ludwik XIV stworzył bardzo silną monarchię, w której król miał nieograniczoną władzę. Podczas jego panowania rozwijano kulturę i sztukę, a Francja stała się jednym z najpotężniejszych państw w Europie.

Następny ważny król Burbonów to Ludwik XVI, który panował w latach 1774-1792. Jego rządy były jednak skomplikowane i pełne kryzysów, a Francja znajdowała się w trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej. Ludwik XVI został ostatecznie obalony w czasie rewolucji francuskiej i zgilotynowany w 1793 roku.

Dynastia Burbonów ponownie objęła tron we Francji w 1814 roku, po upadku Napoleona Bonaparte. Jednak ich rządy były już bardziej symboliczne niż faktyczne, ponieważ Francja stała się monarchią konstytucyjną, a król miał ograniczoną władzę. Ostatecznie, w 1830 roku tron objęła linia Burbonów-Orleańskich, kończąc tym samym rządy dynastii Burbonów we Francji.

 1. Henryk IV (1589-1610)
 2. Ludwik XIII (1610-1643)
 3. Ludwik XIV (1643-1715)
 4. Ludwik XV (1715-1774)
 5. Ludwik XVI (1774-1792)
 6. Ludwik XVII (nigdy nie panował, zmarł w więzieniu w 1795 roku)
 7. Ludwik XVIII (1814-1824)
 8. Karol X (1824-1830)

Dynastia Orleańska (1830-1848)

Dynastia Orleańska to jedna z linii Burbonów, która objęła tron we Francji po upadku Napoleona Bonaparte w 1830 roku. Jej założycielem był Ludwik Filip, syn Filipa Egalité i Ludwika Filipa II, księcia Orleanu. Ludwik Filip, jako król Francji, rządził w latach 1830-1848, a jego panowanie charakteryzowało się rozwijaniem przemysłu, handlu i rolnictwa oraz polityką zagraniczną, która przyniosła Francji wiele korzyści.

Ludwik Filip był jednym z bardziej liberalnych królów we Francji, który prowadził politykę wspierającą rozwój gospodarczy kraju i promującą wolność jednostki. W czasie jego rządów powstało wiele nowych przedsiębiorstw i rozpoczęto modernizację infrastruktury, co pozwoliło na poprawę sytuacji materialnej wielu ludzi. Jednak król nie był w stanie zaspokoić wszystkich oczekiwań społecznych, a jego rządy były krytykowane przez ruchy rewolucyjne i republikańskie.

Ostatecznie Ludwik Filip został obalony w czasie rewolucji lutowej w 1848 roku, a Francja została ogłoszona republiką. Dynastia Orleańska straciła wtedy władzę, ale nie zrezygnowała z walki o powrót na tron. W 1871 roku po upadku II Cesarstwa Francuskiego, książę Orleanu Henryk V został uznany przez niektórych monarchistów za legalnego króla Francji, ale nigdy nie udało mu się odzyskać władzy.

Dynastia Orleańska jest obecnie reprezentowana przez różne gałęzie, które zamieszkują przede wszystkim Francję, ale także inne kraje europejskie. Chociaż nie mają oni faktycznej władzy, to wciąż są uważani za ważnych przedstawicieli historii i tradycji Francji.

 1. Ludwik Filip I (1830-1848)

Warto zaznaczyć, że w historii Francji były także okresy, w których kraj nie był rządzony przez króla, np. okres rewolucji francuskiej czy okres I Republiki Francuskiej (1792-1804).

Ostatni król Francji, Ludwik XVI, został stracony podczas rewolucji francuskiej, co było końcem panowania dynastii Bourbonów we Francji. Pomimo tego, że od tej pory we Francji nie było już królów, to jednak rola monarchów i królów Francji w historii tego kraju pozostaje niezwykle istotna i jest nadal obecna w kulturze i dziedzictwie narodu francuskiego.

Kilka ciekawostek na temat francuskich królów

Oto kilka ciekawostek na temat francuskich królów:

 1. Ludwik XIV, znany również jako “Król Słońce”, był jednym z najdłużej panujących monarchów w historii. Jego panowanie trwało aż 72 lata, od 1643 do 1715 roku.
 2. Henryk IV, pierwszy król z dynastii Burbonów, był uważany za króla ludzi. Znany był z tego, że chętnie rozmawiał z ludźmi z niższych warstw społecznych i był jednym z pierwszych królów, którzy zapewniający bezpłatne szkolnictwo dla dzieci.
 3. Ludwik XVI był zapalonym zegarmistrzem i często spędzał czas przy naprawianiu zegarków. Według niektórych źródeł, zegarki były jednymi z niewielu rzeczy, które sprawiały mu przyjemność w trudnych czasach rewolucji.
 4. Karol VII, który panował w XV wieku, był nazywany “Królem Wędrowcą”. Podczas wojny stuletniej musiał uciekać przed Anglikami i przebywał w wielu różnych miejscach we Francji, zanim udało mu się odzyskać tron.
 5. Filip IV Piękny był królem, który rozwiązał zakon templariuszy i nakazał aresztować jego członków. Podejrzewano ich o herezję i czynienia zła.
 6. Ludwik XV był znany ze swojego hedonizmu i miłości do kobiet. Miał wiele kochanek, a jedną z nich był Madame de Pompadour, którą mianował swoją oficjalną metresą.
 7. Ludwik XIII miał słabość do sztuki i kolekcjonował obrazy, rzeźby i meble. Właśnie dzięki niemu Luwr stał się jednym z największych muzeów sztuki na świecie.

To tylko kilka ciekawostek na temat francuskich królów. Każdy z nich miał swoją unikalną historię i osobowość, która wpłynęła na kształtowanie się historii i kultury Francji.

Druga Republika (1848-1852)

Cesarstwo Drugiej Republiki (1852-1870)

Trzecia Republika (1870-1940)

Rząd Vichy (1940-1944)

Czwarta Republika (1946-1958)

Piąta Republika (od 1958)

Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?

aimeralleramourAutobusy i tramwaje we FrancjiautostradyAutostrady płatneavoirbagietkaBezpieczeństwo drogowebonjourBordeauxbouillabaisseBretaniacroissantczasczasownikczasownikae-bookebookebookiedukacjaEkologia w transporcie drogowymFestiwalefiszkiFoie grasFrancjafrancuskifrancuskiefrancuskie drogiFrancuskie marki samochodowefrançaisgramatykagramatyka francuskaHistoriahistoria FrancjiInfrastruktura drogowa we Francjijedzeniejęzykjęzyk francuskikomunikacjaKorki drogowe we Francjikrzyżówkakuchniakuchnia francuskakulturakultura francuskaKultura jazdy we FrancjiLazurowe WybrzeżeLiteraturaLuwrLyonmangerMarsyliamercimiłośćmotsmuzeanaukanauka francuskiegonauka językanauka języka francuskiegoNiceanonNormandiaodmianaOuiParyżpassé composépodróżPojazdy elektryczne we FrancjiPolityka transportowaporannapracaPrawo jazdy we FrancjiProwansjaPrzepisy drogowe we FrancjiRatatouillerestauracjeSamochody rodzinne we Francjiszampansztukasłownictwotarte TatinteraźniejszytradycjaTransport drogowyTransport morskitłumaczenieusługi kurierskiewakacjeWieża Eifflawinnicewinowymowazabytkićwiczenia

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie.

Najcześciej czytane artykuły na blogu::

O Autorze

Podoba Ci się treść którą dodajemy?
Udostępnij artykuł dla większego zasięgu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wesprzyj nas finansowo! Przybij piątkę i postaw nam kawę!

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
Don`t copy text!