Język francuski dla Polaków

Francja i język francuski dla Polaków. Od podstaw język francuski. Język francuski dla początkujących. Gramatyka darmowy francuski.

a1

Jak uczyć się czasowników?

1.     Poznając nowy czasownik  (verbe) należy zawsze postawić sobie następujące pytania:a)     Czy po tym czasowniku używany jest jakiś przyimek, jeżeli…

Egzaminy A1, A2, B1, B2

DELF (Diplôme d’études en langue française) to dyplom potwierdzający znajomość języka francuskiego natomiast DALF (Diplôme approfondi de langue française) jest dyplomem tego samego…