Język francuski dla Polaków

Francja i język francuski dla Polaków. Od podstaw język francuski. Język francuski dla początkujących. Gramatyka darmowy francuski.

a2

Francuski z piosenek: Grand Corps Malade – Des Gens Beaux

Francuski z piosenek Wysłuchaj piosenki. Następnie uzupełnij jej tekst, przeciągając słowa we właściwe pola. Des Gens Beaux Pour les intéressés…

Matura z języka francuskiego 2021

Zmiany na maturze 2021 Język obcy jako przedmiot obowiązkowy Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz…

Egzaminy A1, A2, B1, B2

DELF (Diplôme d’études en langue française) to dyplom potwierdzający znajomość języka francuskiego natomiast DALF (Diplôme approfondi de langue française) jest dyplomem tego samego…