Conditionnel passé

Conditionnel passé

Conditionnel passé

Conditionnel passé. Tryb przypuszczający

Czas przeszły trybu Conditionnel passé ma podobną strukturę, jak passé composé czy subjonctif passé, z tą różnicą, że tu czasownik posiłkowy odmieniamy w conditionnel présent. Tryb conditionnel passé tworzy się przez odmianę czasownika posiłkowego être lub avoir w conditionnel présent oraz dorzucenie participe passé odmienianego czasownika. A zatem wybór czasownika posiłkowego oraz forma participe passé jest taka sama jak we wszystkich czasach złożonych.

Construction du conditionnel passé

C’est un temps composé : on utilise l’auxiliaire  être ou avoir au conditionnel présent et on rajoute le participe passé du verbe à conjuguer.

Czas przeszły trybu przypuszczającego tworzymy przez: avoir lub être* w conditionnel présent + participe passé

Zobacz również: Ćwiczenia conditionnel présent

aimeralleravoirbagietkabonjourBordeauxcroissantczasczasownikczasownikafiszkiFrancjafrancuskifrancuskiefrançaisgramatykaHistoriajedzeniejęzykjęzyk francuskikrzyżówkakuchniakuchnia francuskakulturakultura francuskaLiteraturaLuwrmangerMarsyliamercimotsnaukanauka francuskiegonauka językanauka języka francuskiegononodmianaParyżProwansjasztukasłownictwoteraźniejszywakacjeWieża Eifflawino

Kiedy używamy conditionnel passé?

W języku prasowym używany do wyrażenia informacji jeszcze nieoficjalnej o zdarzeniach dokonanych, np. 

Un groupe de jeunes aurait tué un étranger. – Grupa młodych ludzi prawdopodobnie zabiła obcokrajowca

Używany w zdaniach warunkowych z « si » po czasie plus-que-parfait, np. 

Si tu avais travaillé, tu aurais passé ton bac– Gdybyś pracował, zdałbyś maturę.– w domyśle „ale nie pracowałeś więc nie zdałeś”

wyraża przykrość, żal, np. 

J’aurais dû lui dire la vérité– Powinienem był powiedzieć jej prawdę.

używany jest w mowie zależnej przy zastosowaniu zasady zgodności czasów, np.

Pierre a dit qu’il achèterait une maison quand il aurait gagné de l’argent. Piotr powiedział, że kupi dom kiedy zarobi pieniądze

Przykład odmiany:

parler conditionel passe e1613423137821 Conditionnel passé
Conditionnel passé 4

Ćwiczenia

w przygotowaniu

patronite Conditionnel passé
Conditionnel passé 5
Ah si j'étais grand

Ah si j’étais grand!

Ah si j'étais grand
Ah si j’étais grand

Ah si j’étais grand

Ah si j'étais grand
Ah si j’étais grand

Vocabulaire

toutes les fois – za każdym razem

rêver – marzyć, snuć marzenia

être grandbyć wielkim

un pilote de course – kierowca rajdowy (wyścigowy)

les oiseaux – ptaki

suivre – podążać, iść za kimś, ścigać

vrombir – warczeć, (ryk silnika)

les adversaires – przeciwnicy

Ćwiczenie

Uwaga: Ćwiczenia są dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Zobacz: Imparfait

Zobacz: Imparfait – ćwiczenia.

Zobacz więcej: Conditionnel-present

Zobacz: Conditionnel-présent-ćwiczenia

Podoba się Tobie nasza praca?

Doceniasz wysiłki włożone w przygotowanie ćwiczeń?

Zostań naszym Patronem lub Postaw nam Kawę!

wsparcie patronite
Conditionnel présent

Conditionnel présent

Conditionnel présent
Conditionnel présent

Conditionnel présent. Tryb przypuszczający teraźniejszy

Conditionnel présent to tryb przypuszczający. 
Jeżeli znacie zasady tworzenia czasu futur simple, w tym wypadku tu nie powinniście mieć większych problemów, w conditionnel présent do tematu futur simple (czyli bezokolicznika) dodajemy takie same końcówki jak w czasie imparfait.

Comme l’indicatif et le subjonctif, le conditionnel est unmode.

On l’utilise pour exprimer une action qui aura lieu à condition qu’une autre action ait pu avoir lieu avant.

Si Jordan gagnait au loto, il s’achèterait une voiture de sport rouge.

On emploie le conditionnel présent (“achèterait”) lorsque la condition est exprimée à l’imparfait (si Jordan gagnait).

Le conditionnel présent s’emploie aussi :

– pour demander quelque chose poliment.

Pourriez-vous fermer la porte s’il vous plaît ?

– pour donner une information, sans certitude.

Il se pourrait qu’il pleuve demain.

A. Emploi du conditionnel présent
Le conditionnel présent peut servir à atténuer une demande.
Exemple : Je voudrais vous rencontrer. -> au lieu de Je veux vous rencontrer.

» B. Terminaisons du conditionnel présent
On utilise le radical du verbe conjugué au futur de l’indicatif que l’on complète par les terminaisons de l’imparfait.
Exemples : 
– Si je pouvais, je jouerais plus souvent. 
– Si j’avais de l’argent, je partirais en voyage. 
– Nous voudrions rentrer plus tôt.

1er groupeautres groupes
je / j’-eraisaimerais-raisfinirais
tu-eraisaimerais-raisfinirais
il / elle / on-eraitaimerait-raitfinirait
nous-erionsaimerions-rionsfinirions
vous-eriezaimeriez-riezfiniriez
ils / elles-eraientaimeraient-raientfiniraient
patronite Conditionnel présent
Conditionnel présent 11

La conjugaison :

Au conditionnel présent, le radical est celui du futur simple de l’indicatif, les terminaisons sont celles de l’imparfait.

=> –ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient

chanter : je chanterais / tu chanterais / il chanterait / nous chanterions / vous chanteriez / ils chanteraient

choisir : je choisirais / tu choisirais / il choisirait / nous choisirions / vous choisiriez / ils choisiraient

boire : je boirais / tu boirais / il boirait / nous boirions / vous boiriez / ils boiraient

avoir : j’aurais / tu aurais / il aurait / nous aurions / vous auriez / ils auraient

être : je serais / tu serais / il serait / nous serions / vous seriez / ils seraient

Conditionnel présent używamy:

1) w zwrotach grzecznościowych (czasowniki pouvoir – móc, vouloir – chcieć):

Je voudrais manger quelque chose de bon.Chciałabym zjeść coś dobrego.
Est-ce qu’il viendrait m’aider?Czy przyszedłby mi pomóc?
Pourriez-vous fermer la porte?Czy moglibyście zamknąć drzwi?
Pourrais-tu me passer du sel?Czy mógłbyś mi podać sól?
Elles voudraient me prêter leurs vêtements?Zechciałyby mi pożyczyć swoje ciuchy?

2) w zwrotach służących udzielaniu rad (czasownik devoir – powinno się) :

Tu devrais aller voir le médecin.Powinieneś/ Powinnaś pójść do lekarza.
Vous devriez vous reposer un peu.Powinniście/ Powinnyście trochę odpocząć.
Ils devraient vendre leur voiture.Oni powinni sprzedać swój samochód.
Est-ce que je devrais participer à ce concours?Czy powinnam/ powinienem uczestniczyć w tym konkursie?
Nous devrions sortir plus tôt?Powinniśmy/ Powinnyśmy wyjść wcześniej?

3) w zwrotach służących wyrażeniu pragnienie czegoś (czasowniki aimer/vouloir – chcieć) :

J’aimerais partir à l’étranger.Chciałabym/ Chciałbym wyjechać za granicę.
Nous voudrions acheter un nouvel appartement.Chcielibyśmy/ Chciałybyśmy kupić nowe mieszkanie.
Aimeriez-vous dîner chez nous ce soir?Zechcielibyście/ Zechciałybyście zjeść u nas kolację?
Tu voudrais m’accompagner à la gare?Zechciałbyś odprowadzić mnie na dworzec?
Elles aimeraient vivre à la compagne.Chciałyby żyć na wsi.

4) w zdaniach warunkowych (więcej na ten temat w zakładce zdania warunkowe) :

Si nous avions assez d’argent, nous habiterions au bord de la mer.Gdybyśmy mieli wystarczająco dużo pieniędzy, mieszkalibyśmynad morzem.
Si je savais que tu étais fatigué, je resterais à la maison.Gdybym wiedziała, że jesteś zmęczony, zostałabym w domu.
Ils viendraient nous voir, s’ils avaient plus de temps libre.Przyszliby do nas, gdyby mieli więcej wolnego czasu.
Tu pourrais lire tous ces livres, si tu regardais moins de la télé.Mógłbyś przeczytać wszystkie te książki, gdybyś oglądał mniej telewizji.
Si elle parlait portugais, elle partirait étudier au Portugal.Gdyby mówiła po portugalsku, wyjechałaby studiować do Portugalii.

Ćwiczenia

Zobacz: Ćwiczenia Conditionnel présent