Odmiana czasownika croir

Odmiana czasownika croire, czyli wierzyć

HomeBlog o Francji i języku francu...PoziomA2Odmiana czasownika croire, czy...

Odmiana czasownika croire, czyli wierzyć

Odmiana czasownika croire, czyli wierzyć

Odmiana czasownika croire, czyli wierzyć. Francuski język jest pełen fascynujących i bogatych wyrażeń, które często stanowią wyzwanie dla tłumaczy i uczących się języka. Jednym z takich wyrażeń jest “croire”, które stanowi istotną część francuskiej kultury i komunikacji. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu wyrażeniu, jego tłumaczeniom, znaczeniom oraz kontekstom, w jakich jest używane.

Croire – Co to takiego?

Croire jest czasownikiem w języku francuskim, który oznacza “wierzyć” lub “uważać”. Jest to jedno z podstawowych wyrażeń używanych w codziennym życiu, zarówno w kontekście religijnym, jak i w rozmowach na tematy związane z przekonaniami i poglądami.

Odmiana czasownika croire

Poznaj odmianę czasownika croire w czasie teraźniejszym

Odmiana czasownika croir
Odmiana czasownika croire, czyli wierzyć 6

je crois – wierzę

tu crois – wierzysz

il/elle/on croit – wierzy

nous croyons – wierzymy

vous croyez – wierzycie

ils/elles croient – wierzą

Tłumaczenie i Wartość Kulturowa

Tłumaczenie “croire” na “wierzyć” to tylko część pełnego spektrum znaczeń, jakie to słowo może przyjąć. W rzeczywistości, “croire” odnosi się również do aktu zaufania, akceptacji lub przekonania. Wartość kulturowa tego wyrażenia jest ogromna, ponieważ Francja ma długą historię związaną z religią i filozofią. “Croire” może więc odnosić się zarówno do przekonań religijnych, jak i przekonań światopoglądowych.

W kontekście religijnym, “croire” jest często używane do wyrażenia wiary w Boga lub wyznawanie konkretnej religii. To także słowo, które pojawia się w wielu religijnych frazach i modlitwach, takich jak “Je crois en Dieu” (Wierzę w Boga).

W kontekście filozoficznym i dyskusji na tematy światopoglądowe, “croire” może oznaczać bardziej ogólne przekonania i filozoficzne koncepcje. Francja jest znana z wielu znakomitych filozofów, takich jak René Descartes czy Jean-Jacques Rousseau, co podkreśla znaczenie tego słowa w kontekście dyskusji na tematy filozoficzne i światopoglądowe.

Croire w Codziennym Życiu

Wyrażenie “croire” jest powszechnie używane w codziennym życiu francuskojęzycznych społeczności. Przykłady użycia tego słowa można znaleźć w wielu kontekstach, takich jak:

W kontekście religijnym:

Je crois en l’existence de Dieu. (Wierzę w istnienie Boga.)

Les croyants croient en la prière comme un moyen de communication avec Dieu. (Wierzący wierzą w modlitwę jako sposób komunikacji z Bogiem.)

Croire en la rédemption est un principe fondamental de nombreuses religions. (Wierzyć w zbawienie jest fundamentalną zasadą wielu religii.)

La foi, c’est croire sans voir. (Wiara to wierzenie bez widzenia.)

Les gens croient en des miracles. (Ludzie wierzą w cuda.)

Le prêtre encourage ses paroissiens à croire en la bonté de l’humanité. (Ksiądz zachęca swoich parafian do wiary w dobro ludzkości.)

Ils vont à l’église pour renforcer leur foi et croire en la paix intérieure. (Chodzą do kościoła, aby wzmocnić swoją wiarę i uwierzyć w pokój wewnętrzny.)

La foi chrétienne repose sur le fait de croire en la résurrection de Jésus. (Wiara chrześcijańska opiera się na wierzeniu w zmartwychwstanie Jezusa.)

Certaines personnes croient en la prédestination. (Niektórzy ludzie wierzą w predestynację.)

Il faut croire pour voir, pas l’inverse, disent les croyants. (Trzeba wierzyć, aby zobaczyć, nie na odwrót, mówią wierzący.)

Jak nas wspierać? Patronite

W rozmowie o przekonaniach i opinii:

Je crois que le changement climatique est un défi majeur pour notre planète. (Wierzę, że zmiana klimatu to ogromne wyzwanie dla naszej planety.)

Elle ne peut pas croire que certaines personnes nient l’importance de la vaccination. (Nie może uwierzyć, że niektórzy ludzie bagatelizują znaczenie szczepień.)

Beaucoup de gens croient en l’égalité des droits pour tous. (Wielu ludzi wierzy w równość praw dla wszystkich.)

Je crois en la liberté d’expression, même si cela signifie entendre des opinions différentes. (Wierzę w wolność słowa, nawet jeśli oznacza to słuchanie innych opinii.)

Il faut croire en l’importance de l’éducation pour le progrès de la société. (Trzeba uwierzyć w znaczenie edukacji dla postępu społeczeństwa.)

Croire en la justice sociale est une valeur essentielle pour de nombreuses personnes. (Wierzenie w sprawiedliwość społeczną to wartość fundamentalna dla wielu ludzi.)

Mon ami croit en la puissance de la diplomatie pour résoudre les conflits. (Mój przyjaciel wierzy w siłę dyplomacji w rozwiązywaniu konfliktów.)

Ils croient que l’amour et la tolérance sont les clés d’une société harmonieuse. (Wierzą, że miłość i tolerancja są kluczem do harmonijnej społeczeństwa.)

Elle croit que l’art peut changer le monde. (Wierzy, że sztuka może zmienić świat.)

Les chercheurs croient en l’importance de la recherche scientifique pour l’avenir de l’humanité. (Naukowcy wierzą w znaczenie badań naukowych dla przyszłości ludzkości.)

W kontekście emocji i nadziei:

Je crois en l’amour véritable. (Wierzę w prawdziwą miłość.)

Les enfants croient en la magie de Noël. (Dzieci wierzą w magię Bożego Narodzenia.)

Il est important de croire en ses rêves. (Ważne jest wierzyć w swoje marzenia.)

Croire en soi-même est le premier pas vers la réussite. (Wiara w siebie to pierwszy krok ku sukcesowi.)

Malgré les obstacles, nous croyons en un avenir meilleur. (Mimo przeszkód, wierzymy w lepszą przyszłość.)

Elle croit en la puissance de la gentillesse. (Ona wierzy w siłę życzliwości.)

Croire en la réconciliation est crucial pour la guérison des relations. (Wiara w pojednanie jest kluczowa dla uzdrowienia relacji.)

Les amoureux croient en l’âme sœur. (Kochankowie wierzą w duszę towarzyszkę.)

J’espère que tu crois en l’importance de l’amitié. (Mam nadzieję, że wierzysz w znaczenie przyjaźni.)

Les athlètes croient en la persévérance pour atteindre leurs objectifs. (Sportowcy wierzą w wytrwałość w osiąganiu swoich celów.)

W codziennym życiu:

Je n’arrive pas à croire que tu aies réussi à réparer la voiture tout seul. (Nie mogę uwierzyć, że sam naprawiłeś samochód.)

Mes collègues ne veulent pas me croire quand je leur raconte cette histoire incroyable. (Moi collègues nie chcą mi uwierzyć, gdy opowiadam im tę niesamowitą historię.)

C’est incroyable, je n’arrive pas à croire que nous avons gagné la loterie. (To niesamowite, nie mogę uwierzyć, że wygrali śmy w loterii.)

J’ai du mal à croire que les vacances sont déjà finies. (Trudno mi uwierzyć, że wakacje już się skończyły.)

Ils ne peuvent pas croire que le restaurant soit fermé le dimanche. (Nie mogą uwierzyć, że restauracja jest zamknięta w niedzielę.)

Mon père ne croyait pas que j’allais réussir mon examen, mais j’ai prouvé le contraire. (Mój ojciec nie wierzył, że zdobędę swoje egzaminy, ale udowodniłem przeciwnie.)

Ćwiczenie

Oto ćwiczenia na odmianę czasownika “croire” w czasie teraźniejszym (présent) w języku francuskim. W każdym ćwiczeniu znajdziesz zdanie z luką, którą musisz wypełnić odpowiednią formą czasownika “croire” w zależności od osoby i liczby. Pod każdym ćwiczeniem znajduje się poprawna odpowiedź.

Dla zalogowanych użytkowników!

Podsumowanie

Croire” to jedno z kluczowych wyrażeń w języku francuskim, które odzwierciedla zarówno religijne, jak i filozoficzne aspekty francuskiej kultury. Wyrażenie to ma głębokie znaczenie i jest szeroko używane w codziennym życiu, by wyrazić przekonania, wiarę lub po prostu swoje przemyślenia. Jest to doskonały przykład na to, jak język może odzwierciedlać i kształtować kulturę, a także jak bogate i złożone mogą być znaczenia jednego słowa w różnych kontekstach.

button Odmiana czasownika croire, czyli wierzyć

aimer aller avoir bagietka bonjour Bordeaux czas czasownik czasownika fiszki Francja francuski francuskie français gramatyka gramatyka francuska Historia jedzenie język język francuski komunikacja krzyżówka kuchnia kuchnia francuska kultura kultura francuska Literatura Luwr manger Marsylia merci mots nauka nauka francuskiego nauka języka nauka języka francuskiego odmiana Paryż Prowansja sztuka słownictwo teraźniejszy tradycja wakacje wino

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie.

O Autorze

Podoba Ci się treść którą dodajemy?

Udostępnij ją dla większego zasięgu
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
Don`t copy text!