Il est elle est ou c’est

Il est elle est ou c’est

Il est elle est ou c’est
Il est elle est ou c’est

Il est elle est ou c’est

Aby opisać i przedstawić rzeczy lub osoby po francusku, używa się dwóch powszechnych wyrażeń: c’ est ou il / elle est. Jednak wyrażenia te są również używane w innych kontekstach: wydawanie opinii, odwoływanie się do czasu itp.

“C’est” i “il/elle est” to dwa powszechne wyrażenia w języku francuskim używane do opisywania rzeczy lub osób. “C’est” oznacza “to jest”, podczas gdy “il/elle est” oznacza “on/ona jest”.

Na przykład, gdy chcemy opisać osobę, możemy powiedzieć “C’est une personne très sympa” (To jest bardzo miła osoba) lub “Elle est grande et jolie” (Ona jest wysoka i piękna). Podobnie, gdy chcemy opisać przedmiot, możemy powiedzieć “C’est une belle voiture” (To jest piękny samochód) lub “Il est très utile” (On jest bardzo przydatny).

Ważne jest, aby pamiętać, że “c’est” jest używane do opisania przedmiotów lub osób w sposób ogólny, podczas gdy “il/elle est” jest używane do opisania cech konkretnych.

W języku francuskim używa się również tych wyrażeń do przedstawienia siebie. Na przykład, “C’est moi” oznacza “To ja”, podczas gdy “Je suis” oznacza “Jestem”.

Podsumowując, “c’est” i “il/elle est” to kluczowe wyrażenia w języku francuskim używane do opisu przedmiotów, osób i samoprezentacji. Znajomość tych wyrażeń jest ważna dla każdego, kto uczy się języka francuskiego.

Prawdą jest, że wybór między nim jest i nie zawsze jest łatwy. Istnieje jednak kilka prostych zasad, które pomogą Ci przestać popełniać błędy.

Przejdźmy od razu do wyjaśnień.

Quand faut-il utiliser c’est ? 

Pour identifier une chose ou une personne, on utilise c’est (ce sont au pluriel) + nom.
Exemples :
C’est un livre.
Ce sont des amis.
C’est un cousin.
C’est Sophie, ma voisine.

Używamy liczby pojedynczej lub mnogiej w pięciu bardzo specyficznych sytuacjach.

1/ Aby zidentyfikować lub przedstawić rzecz lub osobę

C’est + déterminant + nom commun

C’est mon ami. To mój przyjaciel.
C’est un musicien très connu. Jest bardzo znanym muzykiem.

C’est + Nom propre To + nazwa własna

C’est Marie. To Maria.
Ce sont Paul et Marie. To Paul i Marie.

2 / Ogłosić przybycie osoby

C’est qui ? C’est nous ! Kto to jest ? To my !

C’est moi, je peux entrer ? To ja, czy mogę wejść?

3 / Wskazać datę (dzień / miesiąc / rok)

C’est mercredi. Jest środa.
C’est le 18 avril. Jest 18 kwietnia.

4 / Aby określić miejsce, chwilę

C’est ici. (adverbe de lieu). To tu. (przysłówek miejsca)
C’est demain qu’il arrive. To jutro.

5/ Aby skomentować rzecz lub sytuację, wyrazić opinię

“It’s” + męski przymiotnik lub to + przysłówek.

Pour exprimer une opinion, faire un commentaire, on utilise Ce (c’) pour reprendre l’idée qui précède.

Aby wyrazić opinię, zrobić komentarz, używamy Ce (c ’) do podjęcia powyższego pomysłu.

Les gâteaux, c’est bon. Ciasta są dobre.
Travailler, c’est fatigant! Praca jest męcząca!

[su_highlight background=”#ff172a” color=”#fff63b”]Remarque Vous devez accorder c’est, quand il est suivi d’un nom ou d’un pronom au pluriel: Uwaga! Zapamiętaj, że w liczbie mnogiej rzeczowniki muszą się zgadzać z zaimkiem : Ce sont Paul et Marie. Ce sont eux..[/su_highlight]

Quand faut-il utiliser il est ?

Pour décrire une chose ou une personne, on utilise il est/elle est (ils sont/elles sont au pluriel) + adjectif ou profession.
Exemples :
– C’est un livre. Il est cher.
– Ce sont des livres. Ils sont chers.
– C’est un bon ami. Il est très gentil.
– C’est Sophie. Elle est belge. Elle est professeur.

1/ Aby scharakteryzować rzecz lub osobę

“Il/elle est” ou “Ils/elles sont” + adjectif (nationalité, religion, état civil ou profession). „On / ona jest” lub „Oni” + przymiotnik (narodowość, religia, stan cywilny lub zawód).

Elle est belle, cette rose. Ta róża jest piękna.
Elle est belge. Ona jest Belgijką.
Il est professeur. On jest nauczycielem.

2 / Aby wskazać czas

Il est midi. Jest południe.
Il est quatorze heures. Jest druga.

On utilise également “il est” dans les expressions temporelles se référant à l’heure.  Używamy również “jest” w wyrażeniach czasowych odnoszących się do godziny.

Il est tôt. Jest wcześnie
Il est tard. Jest późno

C’est trop tôt! Jest za wcześnie !
C’est trop tard! Jest już za późno !

3 / Odnosić się do osoby lub rzeczy, o których mowa powyżej

Il est + przymiotnik ou Il est + przysłówek

J’aime beaucoup ce chanteur. En plus, il est très beau. Bardzo lubię tego piosenkarza. Ponadto jest bardzo piękny.
Où est ton frère? Il est là-bas. Gdzie jest twój brat? On tam jest.

4/ Wyrażać bezosobową opinię

Il est + adjectif (annonce ce qui suit) + de + infinitif

Il est fatigant de travailler. Praca jest męcząca
Il est vraiment difficile de trouver un travail aujourd’hui. Dziś naprawdę ciężko jest znaleźć pracę.

Uwaga: Ćwiczenia są dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Podoba się Tobie nasza praca?

Doceniasz wysiłki włożone w przygotowanie ćwiczeń?

Zostań naszym Patronem lub Postaw nam Kawę!

wsparcie patronite

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie.

Najcześciej czytane artykuły na blogu::

O Autorze

Podoba Ci się treść którą dodajemy?
Udostępnij artykuł dla większego zasięgu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wesprzyj nas finansowo! Przybij piątkę i postaw nam kawę!

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
Don`t copy text!