Pierwsze dni nowego roku po francusku

Pierwsze dni nowego roku po francusku

HomeBlog o Francji i języku francu...PoziomA1Pierwsze dni nowego roku po fr...

Pierwsze dni nowego roku po francusku

Pierwsze dni nowego roku po francusku

Witajcie w naszym ćwiczeniu językowym “Pierwsze dni nowego roku po francusku”, które ma na celu rozwijanie umiejętności czytania i rozumienia tekstu w języku francuskim, a także poszerzanie słownictwa poprzez tłumaczenie na język polski. Dzisiejsze ćwiczenie na poziomie A1 skupia się na opisie pierwszego dnia nowego roku spędzonego przez młodą osobę w Polsce.

Zadanie polega na przeczytaniu krótkiego tekstu po francusku, który opisuje różne aspekty tego dnia, od porannego spaceru po wieczorne wydarzenia kulturalne. Po przeczytaniu tekstu, skorzystajcie ze słowniczka francusko-polskiego, aby lepiej zrozumieć i zapamiętać nowe słowa i zwroty.

Tekst został specjalnie przygotowany, aby zawierał różnorodne słownictwo, które może być użyteczne w codziennej komunikacji, jak również w bardziej formalnych sytuacjach. Słowniczek zawiera zarówno rodzajniki, jak i tłumaczenia, co pomoże w zrozumieniu gramatyki i kontekstu użycia poszczególnych słów.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w tym ćwiczeniu, co nie tylko pomoże w nauce języka francuskiego, ale także poszerzy wiedzę o kulturze i tradycjach polskich. Powodzenia!

Ćwiczenie

Zagadnienia gramatyczne

Le premier jour de l’année – fraza rzeczownikowa, rodzaj męski, liczba pojedyncza. Składa się z określonego artykułu “le”, rzeczownika “jour” (dzień) w liczbie pojedynczej, przyimka “de” (z, od) oraz rzeczownika “année” (rok) w liczbie pojedynczej.

une expérience unique – fraza rzeczownikowa, rodzaj żeński, liczba pojedyncza. Zawiera nieokreślony artykuł “une”, rzeczownik “expérience” (doświadczenie) w liczbie pojedynczej i przymiotnik “unique” (unikalne), który zgadza się z rzeczownikiem w rodzaju i liczbie.

après une nuit – wyrażenie przyimkowe, składające się z przyimka “après” (po) i frazy rzeczownikowej “une nuit” (jedna noc), gdzie “une” to nieokreślony artykuł w rodzaju żeńskim, liczbie pojedynczej, a “nuit” to rzeczownik w tej samej formie.

la ville semble – konstrukcja zdaniowa, gdzie “la ville” (miasto) jest podmiotem, a “semble” (wydaje się) jest czasownikiem w 3. osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego trybu oznajmującego.

étonnamment calmes – przymiotnik “calmes” (spokojne) w formie męskiej, liczby mnogiej, użyty z przysłówkiem “étonnamment” (zdumiewająco), opisujący stan ulic.

je décide de commencer – konstrukcja zdaniowa z “je” (ja) jako podmiotem, “décide” (decyduję) jako czasownikiem w 1. osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego i frazą “de commencer” (zacząć) jako dopełnieniem nieskierowanym.

en partageant des rires et des souvenirs – fraza przyimkowa z “en” (przez, podczas) i czasownikiem w formie gerundium “partageant” (dzielenie), a także rzeczownikami w liczbie mnogiej “des rires” (śmiechy) i “des souvenirs” (wspomnienia).

la musique, pleine d’émotion et d’espoir – fraza rzeczownikowa “la musique” (muzyka) z przymiotnikiem “pleine” (pełna) i przyimkowymi dopełnieniami “d’émotion” (emocji) i “d’espoir” (nadziei).

réfléchissant aux possibilités – forma gerundium “réfléchissant” (rozmyślając) z przyimkiem “aux” (do, na temat) i rzeczownikiem w liczbie mnogiej “possibilités” (możliwości).

un mélange de calme et de célébration – fraza rzeczownikowa “un mélange” (mieszanka) z przyimkami “de” i rzeczownikami “calme” (spokój) oraz “célébration” (świętowanie) w liczbie pojedynczej.

Te sformułowania reprezentują różne aspekty gramatyki francuskiej, w tym użycie czasów, rodzajników, przyimków oraz zgodność przymiotników z rzeczownikami.

Słowniczek Francusko-Polski:

Le premier jour de l’année – Pierwszy dzień roku

Une expérience unique – Unikalne doświadczenie

Les célébrations – Świętowania

Les feux d’artifice – Fajerwerki

La ville – Miasto

S’éveiller – Budzić się

Calme – Spokojny

Une promenade – Spacer

Le parc Łazienki – Park Łazienki

La tranquillité – Spokój

Les canards – Kaczki

Le lac – Jezioro

Le brunch traditionnel polonais – Tradycyjny polski brunch

Les œufs – Jajka

Le saucisson – Kiełbasa

Le bigos – Bigos

Les rires – Śmiech

Les souvenirs – Wspomnienia

Le Vieux Marché de Poznań – Stary Rynek w Poznaniu

Le concert de musique classique – Koncert muzyki klasycznej

Les festivités de fin d’année – Uroczystości końca roku

Les possibilités – Możliwości

La célébration – Świętowanie

Les douze mois – Dwanaście miesięcy

Nowy Rok po francusku

Nowy rok po francusku

[czytaj więcej]

Francuski dla Polaków Facebook Grupa

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie.

O Autorze

Podoba Ci się treść którą dodajemy?

Udostępnij ją dla większego zasięgu
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
Don`t copy text!