imparfait czas przeszły

L’imparfait

imparfait czas przeszły
imparfait czas przeszły

L’imparfait. Czas przeszły

Bonjour, miłośnicy języka francuskiego! Dzisiejsza lekcja skupi się na jednym z najważniejszych czasów przeszłych w języku francuskim – “L’Imparfait”. Czas ten jest niezbędny do wyrażania działań, które miały miejsce w przeszłości i trwały przez pewien okres czasu. Zrozumienie i prawidłowe użycie “Imparfait” jest kluczowe dla płynnej komunikacji w języku francuskim. Przygotujcie się na pełne zrozumienie tego czasu, który jest tak ważny w codziennej komunikacji we Francji.

Definicja i wyjaśnienie

“Imparfait”, znany również jako czas przeszły niedokonany, jest używany do opisania sytuacji, stanów, czynności powtarzających się lub trwających w przeszłości. Jest to odpowiednik polskiego czasu przeszłego niedokonanego. W przeciwieństwie do czasu “Passé Composé”, który opisuje konkretne, zakończone czynności, “Imparfait” jest używany do opisania tła lub kontekstu, w którym te czynności miały miejsce.

Czas imparfait służy do opowiadania o wydarzeniach minionych z przeszłości. Używamy go wówczas, gdy jakaś czynność lub stan trwały w przeszłości przez czas nieokreślony lub powtarzały się.

Budowa czasu imparfait

Czas “Imparfait” tworzy się od formy “nous” czasu teraźniejszego (bez końcówki -ons), do której dodaje się odpowiednie końcówki: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.

SujetTerminaisonPrononciation
Jeais[ ɛ ]
Tuais[ ɛ ]
Il / elle /onait[ ɛ ]
Nousions[ jɔ̃ ]
Vousiez[ je ]
Ils /ellesaient[ ɛ ]

Czas “Imparfait” tworzy się od formy “nous” czasu teraźniejszego (bez końcówki -ons), do której dodaje się odpowiednie końcówki: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.

Na przykład, dla czasownika “parler” (mówić), formy w czasie “Imparfait” to:

 • Je parlais (ja mówiłem/mówiłam)
 • Tu parlais (ty mówiłeś/mówiłaś)
 • Il/Elle parlait (on/ona mówił/mówiła)
 • Nous parlions (my mówiliśmy)
 • Vous parliez (wy mówiliście)
 • Ils/Elles parlaient (oni/one mówili)

Ciekawostki

Czas “Imparfait” jest często używany razem z czasem “Passé Composé” do opisania przeszłości. “Imparfait” opisuje tło lub kontekst (co się działo), podczas gdy “Passé Composé” jest używany do opisania konkretnych, zakończonych działań, które miały miejsce w tym kontekście.

Na przykład:

“Quand j’étais enfant, je jouais au parc tous les jours” (Kiedy byłem dzieckiem, bawiłem się w parku każdego dnia). W tym zdaniu “j’étais” (byłem) jest w czasie “Imparfait”, ponieważ opisuje stan, który trwał przez pewien czas (bycie dzieckiem), podczas gdy “jouais” (bawiłem się) jest również w czasie “Imparfait”, ponieważ opisuje czynność, która powtarzała się w przeszłości (bawienie się w parku każdego dnia).

Przykłady zdań

 • Quand j’étais jeune, je jouais au football tous les jours. (Kiedy byłem młody, grałem w piłkę nożną każdego dnia.)
 • Nous regardions la télévision quand le téléphone a sonné. (Oglądaliśmy telewizję, kiedy zadzwonił telefon.)
 • Il faisait chaud et les oiseaux chantaient. (Było ciepło i ptaki śpiewały.)
 • Vous étiez toujours en retard pour le dîner. (Zawsze spóźnialiście się na kolację.)

⚠️ UWAGA NA ODMIANE CZASOWNIKA ETRE

j’étais,

tu étais,

il était,

nous étions,

vous étiez,

ils étaient.

etre imparfait L'imparfait
L'imparfait 4

Zakończenie

Mam nadzieję, że ta lekcja pomogła Ci zrozumieć, jak używać czasu “Imparfait” w języku francuskim. Pamiętaj, że kluczem do opanowania tego czasu jest praktyka, więc nie zapomnij ćwiczyć tworzenia i używania “Imparfait” w różnych kontekstach. Powodzenia! Pamiętaj, że nauka języka to podróż, a każdy krok, nawet najmniejszy, przybliża Cię do celu. Bonne chance!

Zobacz: Ćwiczenia z imparfait

Wesprzyj nas! Zostań naszym sponsorem na Patronite.pl
L'imparfait 5
dessiner1

Dessiner des lignes

Dessiner des lignes

Dessiner des lignes.
Dessiner des lignes 9

Bienvenue à cette leçon sur comment dessiner des lignes en français !

Dessiner des lignes peut sembler être une tâche simple, mais il y a plusieurs choses à prendre en compte pour créer des lignes droites et précises. Dans cette leçon, nous allons explorer différentes techniques pour dessiner des lignes en français.

Les outils de dessin

a. Le crayon – C’est l’outil de dessin de base. Utilisez-le pour dessiner des lignes légères qui peuvent être effacées plus tard.

b. Le stylo – Les stylos peuvent être utilisés pour dessiner des lignes plus précises et permanentes.

c. La règle – Cet outil vous permettra de dessiner des lignes droites et précises.

d. Le compas – Utilisez-le pour dessiner des cercles ou des arcs de cercle.

Les techniques de dessin de ligne

a. Utilisez une règle – Placez la règle sur la surface de dessin et tracez la ligne en suivant la règle.

b. Utilisez un compas – Réglez la distance sur le compas et tracez la ligne en faisant pivoter le compas.

c. Utilisez le poignet – Utilisez votre poignet pour faire des mouvements de dessin réguliers et précis.

d. Utilisez le bras – Utilisez votre bras pour des lignes plus longues et plus fluides.

Les types de lignes

a. Ligne droite – Une ligne qui ne contient pas de courbes ou de virages.

b. Ligne courbe – Une ligne qui suit une courbe douce.

c. Ligne brisée – Une ligne qui est composée de plusieurs segments de lignes droites.

d. Ligne pointillée – Une ligne qui est composée de points.

Les expressions courantes

a. Tracer une ligne – Cela signifie dessiner une ligne.

b. Ligne fine – Cela désigne une ligne fine et précise.

c. Ligne épaisse – Cela désigne une ligne plus épaisse et plus audacieuse.

d. Ligne tremblante – Cela désigne une ligne qui n’est pas droite et qui peut être le résultat d’un dessin précipité.

Maintenant, à vous de jouer ! Utilisez ces outils et techniques pour dessiner des lignes précises en français.

Vocabulaire

une ligne droit – linia prosta

une ligne courbe – linia krzywa

une ligne zigzag – zygzak

une ligne pointille – linia przerywana

un arbre – drzewo

dessiner – kolorować, rysować, szkicować

le dessinateur – rysownik

un dessin – rysunek

faire un dessin – wykonywać szkic

Zobacz: Kolory.

Zobacz: Fiszki z kolorami.

Gramatyka

Passé Composé to czas przeszły dokonany. Wykorzystujemy go do opisania czynności, które już się skończyły w momencie kiedy o nich mówimy.

Budowa Passé Composé: avoir lub être odmienione w czasie teraźniejszym + imiesłów czasu przeszłego (participe passé)

dessiner passe compose kopia Dessiner des lignes

Zobacz także: Ćwiczenia z Passé Composé

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

merci2 Dessiner des lignes
Passé antérieur

Passé antérieur

Passé antérieur

Passé antérieur. Czas przeszły złożony

Czas Passé antérieur, zwany również czasem przeszłym doskonałym, jest jednym z czasów przeszłych w języku francuskim. Jest to czas używany do opisywania zdarzeń, które miały miejsce przed innymi zdarzeniami przeszłymi.

Założeniem czasu Passé antérieur jest ukazanie, że zdarzenie, które opisujemy, miało miejsce przed innym zdarzeniem przeszłym. Czas ten jest bardzo rzadko używany w języku francuskim, a jego stosowanie często zależy od stylu wypowiedzi oraz sytuacji.

Jak tworzyć czas passé antérieur

Forma czasu Passé antérieur jest tworzona przez połączenie imiesłowu czasu przeszłego z czasownikiem “avoir” lub “être” w czasie imiesłowu przeszłego:
– dla czasownika “avoir”: imiesłów czasu przeszłego + avoir + czasownik w formie Participe Passé
– dla czasownika “être”: imiesłów czasu przeszłego + être + czasownik w formie Participe Passé

Przykłady:
– J’avais mangé avant qu’il soit arrivé. (Zjadłem przed jego przyjazdem)
– Elle était partie avant que nous soyons arrivés. (Odeszła przed naszym przyjazdem)
– Il avait fini ses devoirs avant que ses amis ne soient venus. (Skończył swoje zadanie przed przyjściem swoich przyjaciół)

Warto zauważyć, że czas Passé antérieur jest stosowany głównie w literaturze, wypowiedziach formalnych oraz w mowie przemówień. W codziennej rozmowie rzadko kiedy korzysta się z tego czasu. W przypadku języka polskiego, czas ten odpowiada czasowi zaprzeszłemu dokonanemu.

Le passé antérieur de l’indicatif est un temps de verbe composé qui fait partie du mode indicatif. Il sert à exprimer une action qui a eu lieu avant une autre action du passé, celle-ci souvent exprimée au passé simple.

Kiedy używamy czas passé antérieur

Tak samo jak passé simple, le passé antérieur jest czasem mało używanym w języku powszechnym.

Wyraża czynność zakończoną w przeszłości mającą miejsce przed inną czynnością która miała miejsce w przeszłości, wyrażoną w passé simple.

Le passé antérieur est un temps peu employé de nos jours. Il est réservé à la langue écrite et on le trouve bien souvent dans les textes littéraires pour marquer l’antériorité immédiate par rapport à un passé simple.

Grâce à nos explications simples et claires accompagnées de nombreux exemples, tu apprendras tout ce qu’il faut savoir sur l’emploi et la règle de formation du passé antérieur en français et tu pourras tester tes nouvelles connaissances avec nos exercices.

Le passé antérieur est formé de l’auxiliaire avoir ou être au passé simple de l’indicatif et du partici​pe passé du verbe à conjuguer.

Przykłady:

Lorsqu’il eut reçu son premier salaire, Louis courut acheter une guitare pour chanter une sérénade à sa bien-aimée. Po otrzymaniu pierwszej pensji Louis pobiegł kupić gitarę, aby śpiewać serenady ukochanej.

Dès qu’il eut fini de manger, il alla au travail. Jak tylko skończył jeść, poszedł do pracy.

Dès qu’elle fut sortie, mon ami parla. Jak tylko wyszła, mój przyjaciel zaczął mówić.

Personneavoir +aimerêtre +aller
je’eus +aiméfus +allé(e)
tu eus +aimé fus +allé(e)
il/elle/on eut +aiméfut +allé
allée
nous eûmes +aimé fûmes +allé(e)s
vouseûtes +aiméfûtes +allé(e)s
ils/elleseurent +aimé furent +allés
allées
Passé antérieur - ćwiczenia

Wykonaj ćwiczenia. udoskonalaj swoje umiejętności z Passé antérieur.

Przejdź do wykonania ćwiczeń

patronite Passé antérieur
Passé antérieur 13
Passé Composé

Le passé composé – La conjugaison française

Passé Composé
Passé Composé

Le passé composé – La conjugaison française

Le passé composé – La conjugaison française. Le passé composé exprime qu’une action dans le passé est terminée. Il souligne ainsi principalement le résultat ou la conséquence de l’action. Dans la langue parlée, le passé composé remplace la plupart du temps le passé simple.

Czasu passé composé używamy na określenie czynności z przeszłości, która już została zakończona, gdy dana czynność przeszła ma określony czas trwania lub gdy opisujemy czynności wykonywane po sobie. W języku mówionym ten czas zastępuje w większości przypadków czas passé simple.

1. Tworzenie zdania w passé composé;

Odmieniamy czasownik avoir lub être w czasie teraźniejszym i dodajemy formę participe passé odmienianego czasownika – imiesłów czasu przeszłego.


Czasownik être lub avoir w czasie teraźniejszym + imiesłów czasu przeszłego (participe passé)…


Nous avons confirmé le randez-vous. – Potwierdziliśmy spotkanie.

Je suis venu hier.  – Przyjechałem wczoraj.

2. Tworzenie participe passé:


1 grupa: -er > -é


manger > mangé
donner > donné


2 grupa: -ir > -i


finir > fini
choisir > choisi

3 grupa:

Tworzą tę grupę czasowniki nieregularne, których imiesłowy czasu przeszłego trzeba się nauczyć oraz zapamiętać!

Przykłady:

avoir – mieć – eu
boire  – pić – bu
comprendre – rozumieć –compris
connaître – znać – connu
croire – wierzyć – cru
cuire – gotować –  cuit
devoir – musieć – 
dire – powiedzieć – dit
écrire – napisać – écrit
être – być – été
faire – robić – fait
lire – czytać – lu
mettre – kłaść – mis
permettre – pozwolić – permis
promettre – obiecać – promis
ouvrir – otwierać – ouvert
offrir – ofiarować – offert
pouvoir – móc – pu
prendre – brać – pris
rire – śmiać się – ri
tenir – trzymać – tenu
venir – przychodzić – venu
voir – widzieć – vu
vouloir – chcieć – voulu

patronite Le passé composé – La conjugaison française
Le passé composé – La conjugaison française 17

3. Przykłady zdań w passé composé:

Przykłady zdań w passé composé

Je suis devenu médecinZostałem lekarzem. 

Je suis médecin en ce momentW chwili obecnej jestem lekarzem.

On a construit ce bâtiment il y a 5 ans. – Zbudowano ten budynek 5 lat temu.

Il y a un bâtiment actuellement.Jest tutaj budynek aktualnie.

Les gens ont éteint le feu. – Ludzie ugasili ogień.

Il a allumé la lumière. – Zapalił światło.

Elle a claqué la porte. Trzasnęła drzwiami.

Le vase s’est cassé. – Waza rozbiła się.

4. Ćwiczenie.

 1. Zadanie nr 1
Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?