Passé Composé

Le passé composé – La conjugaison française

HomeBlogPoziomA2Le passé composé – La conjugai...

Passé Composé
Passé Composé

Le passé composé – La conjugaison française

Le passé composé – La conjugaison française. Le passé composé exprime qu’une action dans le passé est terminée. Il souligne ainsi principalement le résultat ou la conséquence de l’action. Dans la langue parlée, le passé composé remplace la plupart du temps le passé simple.

Czasu passé composé używamy na określenie czynności z przeszłości, która już została zakończona, gdy dana czynność przeszła ma określony czas trwania lub gdy opisujemy czynności wykonywane po sobie. W języku mówionym ten czas zastępuje w większości przypadków czas passé simple.

1. Tworzenie zdania w passé composé;

Odmieniamy czasownik avoir lub être w czasie teraźniejszym i dodajemy formę participe passé odmienianego czasownika – imiesłów czasu przeszłego.


Czasownik être lub avoir w czasie teraźniejszym + imiesłów czasu przeszłego (participe passé)…


Nous avons confirmé le randez-vous. – Potwierdziliśmy spotkanie.

Je suis venu hier.  – Przyjechałem wczoraj.

2. Tworzenie participe passé:


1 grupa: -er > -é


manger > mangé
donner > donné


2 grupa: -ir > -i


finir > fini
choisir > choisi

3 grupa:

Tworzą tę grupę czasowniki nieregularne, których imiesłowy czasu przeszłego trzeba się nauczyć oraz zapamiętać!

Przykłady:

avoir – mieć – eu
boire  – pić – bu
comprendre – rozumieć –compris
connaître – znać – connu
croire – wierzyć – cru
cuire – gotować –  cuit
devoir – musieć – 
dire – powiedzieć – dit
écrire – napisać – écrit
être – być – été
faire – robić – fait
lire – czytać – lu
mettre – kłaść – mis
permettre – pozwolić – permis
promettre – obiecać – promis
ouvrir – otwierać – ouvert
offrir – ofiarować – offert
pouvoir – móc – pu
prendre – brać – pris
rire – śmiać się – ri
tenir – trzymać – tenu
venir – przychodzić – venu
voir widzieć – vu
vouloir – chcieć – voulu

patronite Le passé composé – La conjugaison française
Le passé composé – La conjugaison française 4

3. Przykłady zdań w passé composé:

Przykłady zdań w passé composé

Je suis devenu médecinZostałem lekarzem. 

Je suis médecin en ce momentW chwili obecnej jestem lekarzem.

On a construit ce bâtiment il y a 5 ans. – Zbudowano ten budynek 5 lat temu.

Il y a un bâtiment actuellement.Jest tutaj budynek aktualnie.

Les gens ont éteint le feu. – Ludzie ugasili ogień.

Il a allumé la lumière. – Zapalił światło.

Elle a claqué la porte. Trzasnęła drzwiami.

Le vase s’est cassé. – Waza rozbiła się.

4. Ćwiczenie.

  1. Zadanie nr 1
Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?

O Autorze

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie. Zostań naszym Patronem i pomóż nam rozwijać www.BonjourDeFrance.pl

Podoba Ci się treść którą dodajemy?

Udostępnij ją dla większego zasięgu
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Prosimy WYLACZ blokade reklam

Portal Francuski dla Polakow jest darmowy. Dzieki kliknieciom w reklamy mozemy udostepniac Tobie materialy za darmo. Dziekujemy. Wesprzyj nas rowniez na Patronite.pl

Le site \\\\\\\\\\\\\\\"Francuski dla Polakow\\\\\\\\\\\\\\\" est gratuit. En cliquant sur les annonces, nous pouvons tout mettre à votre disposition gratuitement. Merci

The website \\\\\\\\\\\\\\\"Francuski dla Polakow\\\\\\\\\\\\\\\" is free. By clicking on the ads, we can make everything available to you for free. Thank you.

Французький портал для поляків безкоштовний. Натискаючи на оголошення, ми можемо надати вам матеріали безкоштовно. Дякую тобі.

Don`t copy text!