Le participe passé

Le participe passé

Le participe passé

Le participe passé

Witajcie w lekcji poświęconej Le participe passé, czyli formie biernikowej w języku francuskim. W tej lekcji dowiecie się, czym jest Le participe passé, jak go tworzyć i jak go używać w zdaniach. Le participe passé jest bardzo ważną formą w języku francuskim. Używa się jej do wyrażenia przeszłych wydarzeń lub stanów. W polskim języku odpowiada ona formie biernikowej. Jest także wykorzystywana do tworzenia czasów złożonych takich jak passé composé czy plus-que-parfait.

Czym jest Le participe passé?

Le participe passé to forma biernikowa czasownika, która wyraża zdarzenie lub stan z przeszłości. W języku francuskim tworzy się ją poprzez dodanie specjalnej końcówki do końca czasownika, której forma zależy od jego rodzaju.

Jak tworzy się Le participe passé?

W języku francuskim tworzenie Le participe passé zależy od rodzaju czasownika. W przypadku regularnych czasowników na końcówkę -er końcówka ta to -é. Na przykład, Le participe passé od czasownika parler to parlé. W przypadku czasowników na końcówkę -ir, końcówka to -i, jak w czasowniku finir, którego Le participe passé to fini. Czasowniki na końcówkę -re zakończone na -prendre, tworzą Le participe passé przez dodanie końcówki -u. Na przykład, Le participe passé od czasownika prendre to pris.

Istnieją jednak również czasowniki nieregularne, które wymagają zapamiętania ich specyficznych form biernikowych.

aimer aller avoir bonjour Bordeaux czas czasownik czasownika fiszki Francja francuski francuskie français gramatyka Historia język język francuski krzyżówka kuchnia kultura kultura francuska Literatura Luwr manger Marsylia merci miłość mots nauka nauka francuskiego nauka języka Nicea non Normandia odmiana Oui Paryż poranna present Prowansja słownictwo teraźniejszy wakacje Wieża Eiffla wino

Jak używać Le participe passé w zdaniach?

Le participe passé jest wykorzystywany do tworzenia czasów złożonych, takich jak passé composé czy plus-que-parfait. W języku francuskim czas passé composé tworzy się poprzez użycie czasownika “avoir” lub “être” jako czasownika pomocniczego i dodanie Le participe passé czasownika głównego.

Na przykład:

J’ai mangé une pomme. (Zjadłem jabłko) Elle est venue me voir. (Przyszła do mnie)

Le participe passé jest również używany jako przymiotnik, aby opisać przeszłe zdarzenie lub stan. Na przykład:

Les verres sont cassés. (Szkła są rozbite) Les invités sont partis. (Goście odeszli)

Podsumowanie: Le participe passé jest bardzo ważną formą w języku francuskim. Używa się jej do wyrażenia przeszłych wydarzeń lub stanów, a także do tworzenia czasów złożonych. Tworzenie formy biernikowej zależy od rodzaju czasownika, dlatego warto zapamiętać specyficzne końcówki.

Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?

En français…

Bienvenue à cette leçon de français sur Le participe passé ! Dans cette leçon, nous allons découvrir ce qu’est Le participe passé en français, comment il se forme, et comment il est utilisé dans les phrases.

Introduction : Le participe passé est une forme verbale qui est souvent utilisée dans la langue française. Il est utilisé pour exprimer une action passée ou un état qui a eu lieu dans le passé. En français, le participe passé est également utilisé pour former les temps composés, tels que le passé composé, le plus-que-parfait et le passé antérieur.

 1. Qu’est-ce que Le participe passé ? Le participe passé est une forme verbale qui est utilisée pour exprimer une action ou un état qui a eu lieu dans le passé. En français, le participe passé est formé en ajoutant une terminaison spécifique à la fin du verbe. Cette terminaison dépend de la conjugaison du verbe.
 2. Comment forme-t-on Le participe passé ? En français, la formation du participe passé dépend de la conjugaison du verbe. Pour les verbes réguliers en -er, la terminaison du participe passé est -é. Par exemple, le participe passé du verbe parler est parlé. Pour les verbes réguliers en -ir, la terminaison est -i. Par exemple, le participe passé du verbe finir est fini. Pour les verbes réguliers en -re, la terminaison est -u. Par exemple, le participe passé du verbe prendre est pris.

Cependant, il y a aussi des verbes irréguliers qui ont des formes particulières. Il est donc important de connaître la conjugaison de chaque verbe.

 1. Comment utilise-t-on Le participe passé dans les phrases ? Le participe passé est utilisé pour former les temps composés en français. Par exemple, le passé composé est formé en utilisant l’auxiliaire avoir ou être suivi du participe passé du verbe. Par exemple :

J’ai mangé une pomme. (I ate an apple.) Elle est venue me voir. (She came to see me.)

Le participe passé est également utilisé comme adjectif pour décrire un état ou une action passée. Par exemple :

Les verres sont cassés. (The glasses are broken.) Les invités sont partis. (The guests have left.)

Conclusion : Le participe passé est une forme verbale importante en français. Il est utilisé pour exprimer une action ou un état passé et est également utilisé pour former les temps composés. La formation du participe passé dépend de la conjugaison du verbe, il est donc important de connaître la conjugaison de chaque verbe pour l’utiliser correctement.

50 ćwiczeń z passé composé

POLSKI

Strona dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Rejestracja w serwisie jest DARMOWA.

-> ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO!  KLIKNIJ TUTAJ!

=====================================

JEŻELI POSIADASZ KONTO W NASZYM SERWISIE - ZALOGUJ SIĘ!

Zespół Bonjour de France.pl 

FRANCAIS

La page n'est disponible que pour les utilisateurs enregistrés.

L'inscription sur le site est GRATUITE.

-> Créer un compte est GRATUITE! CLIQUEZ ICI!

=====================================

SI VOUS AVEZ UN COMPTE SUR NOTRE SITE WEB, cliquez ici!

Passé Composé

Ćwiczenie na odmianę czasowników w passé composé w języku francuskim

Passé Composé
Passé Composé

Ćwiczenie na odmianę czasowników w passé composé w języku francuskim

Ćwiczenie na odmianę czasowników w passé composé w języku francuskim

Drogi użytkowniku,

Zachęcam Cię do wykonania powyższego ćwiczenia na odmianę czasowników w passé composé w języku francuskim! Jest to świetna okazja, aby utrwalić swoją wiedzę i poprawić umiejętności językowe.

Aby dodatkowo Cię zachęcić, obiecuję nagrodę książkową dla jednej wylosowanej osoby, która wykona ćwiczenie i uzyska 100% prawidłowych odpowiedzi. Wylosowana osoba otrzyma książkę w języku francuskim, którą będzie mógł/a wykorzystać do dalszej nauki i rozwijania swoich umiejętności językowych.

Nie czekaj dłużej i wykonaj ćwiczenie! Powodzenia!

Uwaga! Ćwiczenie tylko dla zarejestrowanych użytkowników!
Passé Composé

Passé Composé

Passé Composé

Passé Composé

Passé Composé to czas przeszły złożony w języku francuskim, który odpowiada czasowi Perfekt w języku polskim. Jest to jeden z najważniejszych czasów w języku francuskim i jest bardzo często używany w codziennej komunikacji.

Aby utworzyć Passé Composé, należy skorzystać z czasownika “avoir” lub “être” w czasie teraźniejszym oraz czasownika w formie Participe Passé. Forma Participe Passé kończy się zazwyczaj na -é, -i lub -u.

Przykłady zastosowania czasownika avoir w passé composé

 • J’ai mangé une pomme. (Zjadłem jabłko.)
 • Tu as vu ce film ? (Czy widziałeś ten film?)
 • Il a parlé avec son ami. (On rozmawiał z przyjacielem.)

Przykłady zastosowania czasownika être w passé composé

 • Elle est allée au cinéma. (Poszła do kina.)
 • Nous sommes arrivés à la maison. (Dotarliśmy do domu.)
 • Ils sont partis en vacances. (Wyjechali na wakacje.)

W języku francuskim Passé Composé odpowiada na pytania “Co się stało?” lub “Co zrobiłeś?” w przeszłości. Jest to czas, którym posługujemy się, aby opowiadać o wydarzeniach, które już się zakończyły.

Pamiętaj, że czas Passé Composé zależy od rodzaju czasownika i osoby, co wymaga od Ciebie znajomości zasad odmiany czasowników w języku francuskim.

Passé composé to czas przeszły złożony w języku francuskim, który jest stosowany w wielu sytuacjach. Najczęściej używamy go do wyrażenia działań lub wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości i zostały już zakończone. Poniżej przedstawiam kilka sytuacji, w których stosujemy passé composé:

 1. Działania w przeszłości: Passé composé jest stosowany, gdy mówimy o działaniach, które zaczęły się i zakończyły w przeszłości. Na przykład: “J’ai étudié hier soir.” (Uczyłem się wczoraj wieczorem.)
 2. Wydarzenia w przeszłości: Passé composé jest używany, gdy mówimy o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości i zostały już zakończone. Na przykład: “Ils sont allés en vacances en France.” (Wyjechali na wakacje do Francji.)
 3. Seria działań w przeszłości: Passé composé jest stosowany, gdy mówimy o serii działań, które miały miejsce w przeszłości i zostały już zakończone. Na przykład: “J’ai mangé, j’ai bu et j’ai dansé.” (Zjadłem, wypiłem i potańczyłem.)
 4. Wydarzenia w przeszłości z określoną datą lub okresem czasu: Passé composé jest stosowany, gdy mówimy o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości i mają określoną datę lub okres czasu. Na przykład: “Nous sommes allés en vacances l’été dernier.” (Wyjechaliśmy na wakacje w zeszłe lato.)

Pamiętaj, że czas passé composé składa się z czasownika “avoir” lub “être” w czasie teraźniejszym oraz czasownika w formie Participe Passé, który zależy od rodzaju czasownika i osoby.

Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?

Le passé composé est un temps composé en français qui exprime une action qui a eu lieu dans le passé et qui est terminée. C’est l’un des temps les plus couramment utilisés pour parler de l’histoire passée en français.

La formation du passé composé se fait à l’aide de l’auxiliaire “avoir” et du participe passé du verbe. Par exemple:

J’ai parlé. (j’ai = auxiliaire ; parlé = participe passé)

Il est également possible d’utiliser l’auxiliaire “être” avec certains verbes, ce qui donne des formes spécifiques du passé composé. Par exemple:

Je suis allé. (je suis = auxiliaire ; allé = participe passé)

Le passé composé est souvent utilisé avec des expressions de temps telles que “hier”, “avant-hier”, “il y a deux jours”, etc. pour indiquer le moment exact où l’action a eu lieu. Il est également souvent utilisé avec des adverbes de fréquence tels que “toujours”, “jamais”, “souvent”, etc. pour indiquer la fréquence de l’action passée.

Examples:

 1. Hier, j’ai visité le musée. (Wczoraj odwiedziłem muzeum.)
 2. Nous avons dîné ensemble la semaine dernière. (Zjedliśmy razem kolacje w zeszłym tygodniu. )
 3. Tu es allé au cinéma hier soir. (You went to the movies last night.)
 4. Ils ont acheté une nouvelle voiture l’année dernière. (They bought a new car last year.)
 5. Elle a écrit une lettre à son ami hier matin. (She wrote a letter to her friend yesterday morning.)
 6. Nous avons fait du ski tous les week-ends l’hiver dernier. (We went skiing every weekend last winter.)
 7. Tu as appris le français en trois ans. (You learned French in three years.)
 8. Il a lu un livre intéressant hier soir. (He read an interesting book last night.)
 9. Vous avez rencontré votre amie à la plage l’été dernier. (You met your friend at the beach last summer.)
 10. Elles ont pris le train pour aller à Paris hier matin. (They took the train to go to Paris yesterday morning.)
dessiner1

Dessiner des lignes

Dessiner des lignes

Dessiner des lignes.
Dessiner des lignes 9

Bienvenue à cette leçon sur comment dessiner des lignes en français !

Dessiner des lignes peut sembler être une tâche simple, mais il y a plusieurs choses à prendre en compte pour créer des lignes droites et précises. Dans cette leçon, nous allons explorer différentes techniques pour dessiner des lignes en français.

Les outils de dessin

a. Le crayon – C’est l’outil de dessin de base. Utilisez-le pour dessiner des lignes légères qui peuvent être effacées plus tard.

b. Le stylo – Les stylos peuvent être utilisés pour dessiner des lignes plus précises et permanentes.

c. La règle – Cet outil vous permettra de dessiner des lignes droites et précises.

d. Le compas – Utilisez-le pour dessiner des cercles ou des arcs de cercle.

Les techniques de dessin de ligne

a. Utilisez une règle – Placez la règle sur la surface de dessin et tracez la ligne en suivant la règle.

b. Utilisez un compas – Réglez la distance sur le compas et tracez la ligne en faisant pivoter le compas.

c. Utilisez le poignet – Utilisez votre poignet pour faire des mouvements de dessin réguliers et précis.

d. Utilisez le bras – Utilisez votre bras pour des lignes plus longues et plus fluides.

Les types de lignes

a. Ligne droite – Une ligne qui ne contient pas de courbes ou de virages.

b. Ligne courbe – Une ligne qui suit une courbe douce.

c. Ligne brisée – Une ligne qui est composée de plusieurs segments de lignes droites.

d. Ligne pointillée – Une ligne qui est composée de points.

Les expressions courantes

a. Tracer une ligne – Cela signifie dessiner une ligne.

b. Ligne fine – Cela désigne une ligne fine et précise.

c. Ligne épaisse – Cela désigne une ligne plus épaisse et plus audacieuse.

d. Ligne tremblante – Cela désigne une ligne qui n’est pas droite et qui peut être le résultat d’un dessin précipité.

Maintenant, à vous de jouer ! Utilisez ces outils et techniques pour dessiner des lignes précises en français.

Vocabulaire

une ligne droit – linia prosta

une ligne courbe – linia krzywa

une ligne zigzag – zygzak

une ligne pointille – linia przerywana

un arbre – drzewo

dessiner – kolorować, rysować, szkicować

le dessinateur – rysownik

un dessin – rysunek

faire un dessin – wykonywać szkic

Zobacz: Kolory.

Zobacz: Fiszki z kolorami.

Gramatyka

Passé Composé to czas przeszły dokonany. Wykorzystujemy go do opisania czynności, które już się skończyły w momencie kiedy o nich mówimy.

Budowa Passé Composé: avoir lub être odmienione w czasie teraźniejszym + imiesłów czasu przeszłego (participe passé)

dessiner passe compose kopia Dessiner des lignes

Zobacz także: Ćwiczenia z Passé Composé

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

merci2 Dessiner des lignes
Passé Composé

Le passé composé – La conjugaison française

Passé Composé
Passé Composé

Le passé composé – La conjugaison française

Le passé composé – La conjugaison française. Le passé composé exprime qu’une action dans le passé est terminée. Il souligne ainsi principalement le résultat ou la conséquence de l’action. Dans la langue parlée, le passé composé remplace la plupart du temps le passé simple.

Czasu passé composé używamy na określenie czynności z przeszłości, która już została zakończona, gdy dana czynność przeszła ma określony czas trwania lub gdy opisujemy czynności wykonywane po sobie. W języku mówionym ten czas zastępuje w większości przypadków czas passé simple.

1. Tworzenie zdania w passé composé;

Odmieniamy czasownik avoir lub être w czasie teraźniejszym i dodajemy formę participe passé odmienianego czasownika – imiesłów czasu przeszłego.


Czasownik être lub avoir w czasie teraźniejszym + imiesłów czasu przeszłego (participe passé)…


Nous avons confirmé le randez-vous. – Potwierdziliśmy spotkanie.

Je suis venu hier.  – Przyjechałem wczoraj.

2. Tworzenie participe passé:


1 grupa: -er > -é


manger > mangé
donner > donné


2 grupa: -ir > -i


finir > fini
choisir > choisi

3 grupa:

Tworzą tę grupę czasowniki nieregularne, których imiesłowy czasu przeszłego trzeba się nauczyć oraz zapamiętać!

Przykłady:

avoir mieć – eu
boire  – pić – bu
comprendre – rozumieć –compris
connaître – znać – connu
croire – wierzyć – cru
cuire – gotować –  cuit
devoir – musieć – 
dire – powiedzieć – dit
écrire – napisać – écrit
être być – été
faire – robić fait
lire – czytać – lu
mettre – kłaść – mis
permettre – pozwolić – permis
promettre – obiecać – promis
ouvrir – otwierać – ouvert
offrir – ofiarować – offert
pouvoir móc – pu
prendre brać pris
rire – śmiać się – ri
tenir – trzymać – tenu
venir – przychodzić – venu
voir widzieć – vu
vouloir chcieć – voulu

patronite Le passé composé – La conjugaison française
Le passé composé – La conjugaison française 13

3. Przykłady zdań w passé composé:

Przykłady zdań w passé composé

Je suis devenu médecinZostałem lekarzem. 

Je suis médecin en ce momentW chwili obecnej jestem lekarzem.

On a construit ce bâtiment il y a 5 ans. – Zbudowano ten budynek 5 lat temu.

Il y a un bâtiment actuellement.Jest tutaj budynek aktualnie.

Les gens ont éteint le feu. – Ludzie ugasili ogień.

Il a allumé la lumière. – Zapalił światło.

Elle a claqué la porte. Trzasnęła drzwiami.

Le vase s’est cassé. – Waza rozbiła się.

4. Ćwiczenie.

 1. Zadanie nr 1
Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?