Plus-que-parfait

Plus-que-parfait. Czas zaprzeszły złożony dokonany

HomeBlog o Francji i języku francu...PoziomA2Plus-que-parfait. Czas zaprzes...

Plus-que-parfait

Plus-que-parfait. Czas zaprzeszły złożony dokonany

Plus-que-parfait, czyli czas zaprzeszły złożony dokonany, jest używany w języku francuskim do opisywania zdarzeń, które miały miejsce przed innymi wydarzeniami w przeszłości. Jest to czas złożony, składający się z czasownika posiłkowego w imparfait oraz imiesłowu przeszłego (participe passé) głównego czasownika. Plus-que-parfait jest odpowiednikiem polskiego czasu zaprzeszłego.

Definicja Plus-que-parfait

Plus-que-parfait to czas przeszły używany do wyrażania czynności, które zakończyły się przed innym wydarzeniem w przeszłości. Jest stosowany głównie w narracji i opowiadaniach, aby podkreślić sekwencję wydarzeń.

Zasady użycia Plus-que-parfait

Czas Plus-que-parfait jest używany w języku francuskim do opisania zdarzeń, które miały miejsce przed innymi wydarzeniami w przeszłości. Jest to czas zaprzeszły złożony dokonany, który pozwala precyzyjnie określić sekwencję wydarzeń. Poniżej znajdują się główne zasady i konteksty, w jakich stosuje się Plus-que-parfait.

Wyrażanie czynności, które miały miejsce przed innymi zdarzeniami w przeszłości

Plus-que-parfait używamy do opisania zdarzeń, które zakończyły się przed innym przeszłym wydarzeniem.

Przykłady:

 • Il avait déjà mangé quand je suis arrivé. (On już zjadł, kiedy przyjechałem.)
 • Elle avait terminé son travail avant de partir. (Ona skończyła swoją pracę przed wyjazdem.)

Użycie w zdaniach warunkowych w części wyrażającej nierealny warunek w przeszłości

Plus-que-parfait stosuje się w zdaniach warunkowych typu III, które wyrażają sytuacje niemożliwe do zaistnienia w przeszłości. W zdaniu głównym używamy wtedy Conditionnel passé.

Przykłady:

 • Si tu avais étudié, tu aurais réussi. (Gdybyś się uczył, zdałbyś.)
 • Si nous étions partis plus tôt, nous n’aurions pas raté le train. (Gdybyśmy wyjechali wcześniej, nie spóźnilibyśmy się na pociąg.)

Podkreślenie chronologii wydarzeń w przeszłości

Plus-que-parfait pozwala dokładnie określić kolejność zdarzeń w przeszłości, co jest szczególnie przydatne w narracji.

Przykłady:

 • Quand j’ai vu le film, j’avais déjà lu le livre. (Kiedy zobaczyłem film, już przeczytałem książkę.)
 • Elle m’a dit qu’elle avait visité Paris l’année précédente. (Powiedziała mi, że odwiedziła Paryż w poprzednim roku.)

Wyrażanie przyczyny lub wyjaśnienia

Plus-que-parfait może być używany do wyrażenia przyczyny lub wyjaśnienia wcześniejszego stanu rzeczy.

Przykłady:

 • Il était fatigué parce qu’il n’avait pas dormi la nuit précédente. (Był zmęczony, ponieważ nie spał poprzedniej nocy.)
 • Ils étaient en colère parce qu’ils avaient perdu le match. (Byli wściekli, ponieważ przegrali mecz.)

Wyrażanie negacji w przeszłości

Plus-que-parfait może być używany w zdaniach negatywnych, aby wyrazić, że coś się nie wydarzyło przed innym wydarzeniem w przeszłości.

Przykłady:

 • Je n’avais pas encore fini quand tu es arrivé. (Jeszcze nie skończyłem, kiedy przyszedłeś.)
 • Ils n’avaient jamais vu la mer avant leurs vacances. (Nigdy wcześniej nie widzieli morza przed swoimi wakacjami.)

Użycie z czasownikami modalnymi

Plus-que-parfait może być używany z czasownikami modalnymi, aby wyrazić możliwość, konieczność lub zdolność w przeszłości.

Przykłady:

 • Il avait dû partir avant l’aube. (Musiał wyjechać przed świtem.)
 • Elle avait pu finir son travail grâce à son ami. (Mogła skończyć swoją pracę dzięki swojemu przyjacielowi.)

Plus-que-parfait jest czasem przeszłym używanym do opisania zdarzeń, które miały miejsce przed innymi wydarzeniami w przeszłości. Jest kluczowy dla zrozumienia sekwencji zdarzeń oraz dla wyrażania warunków nierealnych w przeszłości. Regularne ćwiczenie i stosowanie zasad Plus-que-parfait pomoże w płynnym posługiwaniu się językiem francuskim, szczególnie w bardziej zaawansowanych kontekstach narracyjnych i warunkowych.

Tworzenie czasu Plus-que-parfait

Tworzenie Plus-que-parfait wymaga znajomości odmiany czasowników posiłkowych (avoir i être) w imparfait oraz imiesłowu przeszłego (participe passé) głównego czasownika.

Czasowniki regularne w Plus-que-parfait

Czasownik posiłkowy “avoir” w Plus-que-parfait

OsobaOdmiana “avoir” w imparfaitParticipe passé (parler)
jeavaisparlé
tuavaisparlé
il/elle/onavaitparlé
nousavionsparlé
vousaviezparlé
ils/ellesavaientparlé

Przykład:

 • Parler (mówić):
 • j’avais parlé
 • tu avais parlé
 • il/elle/on avait parlé
 • nous avions parlé
 • vous aviez parlé
 • ils/elles avaient parlé

Czasownik posiłkowy “être” w Plus-que-parfait

OsobaOdmiana “être” w imparfaitParticipe passé (aller)
jeétaisallé
tuétaisallé
il/elle/onétaitallé
nousétionsallés
vousétiezallés
ils/ellesétaientallés

Przykład:

 • Aller (iść):
 • j’étais allé
 • tu étais allé
 • il/elle/on était allé(e)
 • nous étions allés
 • vous étiez allés
 • ils/elles étaient allé(e)s

Czasowniki nieregularne w Plus-que-parfait

Être w Plus-que-parfait (być)

 • j’avais été
 • tu avais été
 • il/elle/on avait été
 • nous avions été
 • vous aviez été
 • ils/elles avaient été

Avoir w Plus-que-parfait (mieć)

 • j’avais eu
 • tu avais eu
 • il/elle/on avait eu
 • nous avions eu
 • vous aviez eu
 • ils/elles avaient eu

Faire w Plus-que-parfait (robić)

 • j’avais fait
 • tu avais fait
 • il/elle/on avait fait
 • nous avions fait
 • vous aviez fait
 • ils/elles avaient fait

Tabela z przykładowymi czasownikami odmienionymi w Plus-que-parfait

Czasowniki regularne w Plus-que-parfait

Parler w Plus-que-parfait (mówić)

OsobaOdmiana
jej’avais parlé
tutu avais parlé
il/elle/onil/elle/on avait parlé
nousnous avions parlé
vousvous aviez parlé
ils/ellesils/elles avaient parlé

Finir w Plus-que-parfait (kończyć)

OsobaOdmiana
jej’avais fini
tutu avais fini
il/elle/onil/elle/on avait fini
nousnous avions fini
vousvous aviez fini
ils/ellesils/elles avaient fini

Vendre w Plus-que-parfait (sprzedawać)

OsobaOdmiana
jej’avais vendu
tutu avais vendu
il/elle/onil/elle/on avait vendu
nousnous avions vendu
vousvous aviez vendu
ils/ellesils/elles avaient vendu

Czasowniki nieregularne w Plus-que-parfait

Être w Plus-que-parfait (być)

OsobaOdmiana
jej’avais été
tutu avais été
il/elle/onil/elle/on avait été
nousnous avions été
vousvous aviez été
ils/ellesils/elles avaient été

Avoir w Plus-que-parfait (mieć)

OsobaOdmiana
jej’avais eu
tutu avais eu
il/elle/onil/elle/on avait eu
nousnous avions eu
vousvous aviez eu
ils/ellesils/elles avaient eu

Faire w Plus-que-parfait (robić)

OsobaOdmiana
jej’avais fait
tutu avais fait
il/elle/onil/elle/on avait fait
nousnous avions fait
vousvous aviez fait
ils/ellesils/elles avaient fait

Aller w Plus-que-parfait (iść)

OsobaOdmiana
jej’étais allé(e)
tutu étais allé(e)
il/elle/onil/elle/on était allé(e)
nousnous étions allé(e)s
vousvous étiez allé(e)s
ils/ellesils/elles étaient allé(e)s

Voir w Plus-que-parfait (widzieć)

OsobaOdmiana
jej’avais vu
tutu avais vu
il/elle/onil/elle/on avait vu
nousnous avions vu
vousvous aviez vu
ils/ellesils/elles avaient vu

Prendre w Plus-que-parfait (brać)

OsobaOdmiana
jej’avais pris
tutu avais pris
il/elle/onil/elle/on avait pris
nousnous avions pris
vousvous aviez pris
ils/ellesils/elles avaient pris

Tabela ta zawiera przykłady odmiany kilku kluczowych czasowników regularnych i nieregularnych w czasie Plus-que-parfait, co pozwala na lepsze zrozumienie i przyswojenie zasad odmiany w tym czasie. Regularne ćwiczenie i stosowanie tych form pomoże w płynnym posługiwaniu się językiem francuskim, szczególnie w kontekstach narracyjnych i warunkowych.

Przykłady zdań w Plus-que-parfait

 1. J’avais fini mes devoirs avant de sortir. – Skończyłem moje zadania zanim wyszedłem.
 2. Tu avais déjà vu ce film quand nous l’avons regardé ensemble. – Już widziałeś ten film, kiedy oglądaliśmy go razem.
 3. Il avait perdu ses clés avant de rentrer chez lui. – Zgubił swoje klucze zanim wrócił do domu.
 4. Nous avions appris la nouvelle avant tout le monde. – Dowiedzieliśmy się o nowinie przed wszystkimi.
 5. Vous aviez déjà pris votre petit-déjeuner quand je me suis réveillé. – Już zjedliście śniadanie, kiedy się obudziłem.
 6. Elles avaient écrit une lettre avant de partir. – One napisały list przed wyjazdem.
 7. Je n’avais pas encore décidé quand tu m’as appelé. – Jeszcze nie zdecydowałem, kiedy do mnie zadzwoniłeś.
 8. Ils étaient partis avant que nous arrivions. – Oni wyjechali, zanim przyjechaliśmy.
 9. Elle avait terminé son travail avant midi. – Skończyła swoją pracę przed południem.
 10. Nous étions déjà rentrés quand il a commencé à pleuvoir. – Wróciliśmy już, kiedy zaczęło padać.

Podsumowanie

Plus-que-parfait to czas przeszły używany do opisywania zdarzeń, które miały miejsce przed innymi wydarzeniami w przeszłości. Jego znajomość jest kluczowa dla poprawnego porozumiewania się i zrozumienia tekstów dotyczących przeszłości. Regularne ćwiczenie odmiany czasowników w tym czasie pomoże w lepszym zrozumieniu i posługiwaniu się językiem francuskim.

Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?
Plus-que-parfait

Plus-que-parfait: Wykonaj ćwiczenia, aby opanować czas Plus-que-parfait.

Chcę poćwiczyć swoją wiedzę.

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie.

Najcześciej czytane artykuły na blogu::

O Autorze

Podoba Ci się treść którą dodajemy?
Udostępnij artykuł dla większego zasięgu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Wesprzyj nas finansowo! Przybij piątkę i postaw nam kawę!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Shopping Basket
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x