Plus-que-parfait

Plus-que-parfait

Plus-que-parfait

Plus-que-parfait. Czas zaprzeszły złożony dokonany

Plus-que-parfait wyraża jakieś zakończone wydarzenie które miało miejsce w przeszłości przed innym wydarzeniem wyrażonym w czasie przeszłym. Czas, który upłynął między tymi dwoma wydarzeniami nie ma tutaj znaczenia.

Czas zaprzeszły był kiedyś używany w języku polskim, obecnie jednak nikt się nim nie posługuje.

Czas zaprzeszły to konstrukcja gramatyczna, która coraz rzadziej znajduje swoje zastosowanie w języku Polaków. Pozwala jednak doprecyzować przekaz, a używanie jej czyni go bardziej barwnym i niewątpliwie ciekawszym.

plusqueparfait Plus-que-parfait
Plus-que-parfait 7

Poniżej załączamy przykłady zastosowania czasu zaprzeszłego:

  • Wczoraj poszedłem do krawcowej i całe szczęście, że wziąłem był ze sobą gotówkę, bo nie działał terminal płatniczy.
  • Do wczoraj nie umiałem odmieniać przez przypadki, bo jak uczyłem był się w szkole, to byłem bardzo chorowity i w czasie lekcji, na której nasza nauczycielka miała była nas nauczyć, cała klasa była zaraziła się ode mnie ospą.

Budowa czasu Plus-que-parfait

Czas Plus-que-parfait jest czasem złożonym z czasownika posiłkowego être lub avoir odmienionego w czasie przeszłym imparfait oraz z imiesłowu czasu przeszłego odmienionego czasownika. 

czasownik être lub avoir w imparfait + imiesłów czasu przeszłego (participe passé)

Je me suis rappelé que j’avais laissé mes clés à la maison.
Przypomniałem sobie, że zostawiłem klucze w domu.  

Passé Composé      Plus-que-parfait

Travailler (pracować) czasownik odmieniany z czasownikiem posiłkowym avoir
J’avais travaillé
tu avais travaillé
il avait travaillé
elle avait travaillé
nous avions travaillé
vous aviez travaillé
ils avaient travaillé

aller (iść, jechać) czasownik odmieniany z czasownikiem posiłkowym être
Je étais allé(e)
tu étais allé(e)
il était allé
elle était allée
nous étions allé(e)s
vous étiez allé(e)s
ils étaient allés
elles étaient allées 

Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?

se réveiller (budzić się) czasownik zwrotny odmieniany z czasownikiem être
je m’étais réveillé(e)
tu t’ étais réveillé(e)
il s’ était réveillé
elle s’était réveillée
nous nous étions réveillé(e)s
vous vous étiez réveillé(e)s
ils s’ étaient réveillés
elles s’ étaient réveillées

Wybór czasownika posiłkowego avoir lub être jak również uzgodnienie participe passé dokonuje się według tych samych zasad jak w przypadku czasu passé composé.

Użycie czasu plus-que-parfait

  • czas ten opisuje zdarzenie które miało miejsce w przeszłości i było wcześniejsze niż inne wydarzenie w czasie przeszłym (passé composé, imparfait, passé simple) w tym samym zdaniu, np.

J’ai retrouvé le stylo que j’avais perdu il y a une semaine – Odnalazłem długopis który zgubiłem tydzień temu – najpierw musiałem zgubić długopis żeby go później odnaleźć stąd użycie plus-que-parfait 

Quand je suis arrivé, Jean avait déjà fait la vaisselle – Kiedy przyjechałem, Jan umył już naczynia  – jak przyjechałem naczynia były już umyte czyli aby to wyrazić musi być plus-que-parfait

  • użyty ze spójnikiem « si » wyraża nierealność, niemożliwość wykonania jakiegoś zdarzenia w przeszłości (III typ warunkowy), np. 

Si nous avions eu plus d’argent, nous aurions acheté une nouvelle maison  – Gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, kupilibyśmy nowy dom – w domyśle « Ale nie mieliśmy pieniędzy więc nie kupiliśmy »

Ah! Si tu avais suivi mes conseils! – Ah! Gdybyś (był) posłuchał moich rad! – w domyśle  «  ale nie posłuchałeś 🙁 »

Uwaga:  Nie używamy czasu Plus-que-parfait w zdaniach współrzędnych, w których kładziemy nacisk na sekwencję kilku czynności, a nie na ich relacje czasowe względem siebie, np., jak w zdaniu:

Je me suis lavé, je me suis habillé et je suis allé au travail. 
Umyłem się, ubrałem i poszedłem do pracy.

Przykłady:

Quand je suis rentrée ce soir à la maison mes enfants avaient fait le ménage et ils avaient mis la table. 
Gdy wróciłam dziś wieczorem do domu moje dzieci posprzątały i nakryły do stołu.
Nous avons retrouvé le livre que nous avions perdu il y a un mois. 
Odnaleźliśmy książkę, którą zgubiliśmy miesiąc temu.
Hier, j’ai rencontré un garçon que j’avais connu en Italie.
 Wczoraj spotkałam chłopaka, którego poznałam we Włoszech.
Plus-que-parfait

Plus-que-parfait: Wykonaj ćwiczenia, aby opanować czas Plus-que-parfait.

Chcę poćwiczyć swoją wiedzę.

patronite Plus-que-parfait
Plus-que-parfait 8

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie.

O Autorze

Podoba Ci się treść którą dodajemy?

Udostępnij ją dla większego zasięgu
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
Don`t copy text!