Futur simple

Futur simple

Pisemne ćwiczenie: Napisz kilka zdań, które wyrażają Twoje plany na przyszłość, używając futur simple. Spróbuj uwzględnić różne osoby, czasowniki regularne i nieregularne oraz czasownik "aller". Na przykład: "Demain, je vais aller à la gym et je ferai de l'exercice pendant une heure" (Jutro pójdę na siłownię i będę ćwiczyć przez godzinę).
Pamiętaj, że najlepszym sposobem na opanowanie futur simple jest regularna praktyka. Ćwicz odmianę czasowników, twórz zdania i rozmawiaj z innymi w języku francuskim, aby zacząć czuć się pewnie w użyciu tego czasu.
Futur simple 5

Futur simple. Czas przyszły prosty

Futur simple to czas przyszły służący do mówienia o przyszłości, głównie tej dalszej, ponieważ do wyrażania tej bliższej służą inne czasy przyszłe. W języku polskim tworzymy go zazwyczaj poprzez dodanie słowa “będę”, “będziesz” coś robić np.: będę się uczyć, będziemy podróżować, ale też: pojedziecie, zobaczą, odnajdziemy itd.

Futur simple to czas przyszły prosty w języku francuskim, który jest używany do wyrażenia działań lub wydarzeń w przyszłości. Wymaga on znajomości odmiany czasownika dla każdej osoby oraz regularnych i nieregularnych czasowników.

Oto kilka zasad dotyczących futur simple:

Odmiana czasowników: Aby utworzyć futur simple, należy użyć odpowiedniego czasownika modalnego (être lub avoir) w czasie teraźniejszym, a następnie dodać końcówkę odpowiednią dla każdej osoby. Na przykład: “Je serai” (będę) lub “J’aurai” (będę miał).

Użycie czasownika “aller”: Czasownik “aller” (iść) jest często używany w języku francuskim, aby wyrazić akcję w przyszłości. Aby użyć czasownika “aller” w futur simple, należy umieścić go przed innym czasownikiem. Na przykład: “Je vais manger” (zamierzam zjeść).

Częste nieregularne czasowniki: W futur simple niektóre czasowniki mają nieregularną odmianę. Należą do nich między innymi: aller (iść), avoir (mieć), être (być), faire (robić), savoir (wiedzieć), vouloir (chcieć). Dobrą praktyką jest nauczenie się ich odmiany, aby umieć je prawidłowo używać w zdaniach.

Użycie: Futur simple jest stosowany, aby wyrazić działania lub wydarzenia, które będą miały miejsce w przyszłości. Może być również używany, aby wyrazić prawdopodobieństwo lub przypuszczenie. Na przykład:

“Je parlerai avec elle demain.” (Będę rozmawiał z nią jutro) lub “Il arrivera bientôt.” (On przyjdzie wkrótce).

Budowa czasu futur simple

Do bezokoliczników dodajemy stałe końcówki. Tylko w bezokolicznikachh z końcówkami -re (III grupa), odrzucamy końcowę -e i zastępujemy ją stałymi końcówkami futur simple.

Le futur simple est utilisé pour exprimer une intention de faire quelque chose dans l’avenir (projet) ou pour exprimer une supposition quant aux actions et situations à venir (imagination).

bezokolicznik czasownika* + końcówki

Końcówki :

Je – ai

Tu – as

Il/elle – a

Nous – ons

Vous – ez

Ils/elles – ont

Ils/elles parleront

* dla czasówników III grupy zakończonych na –re odrzucamy końcowe –e i do niego dodajemy wymienione końcówki, np. écrire j’écrirai. Część czasowników zamiast bezokolicznika ma nieregularną podstawę do której dodaje się te same końcówki

finir – kończyć
je finirai 
tu finiras 
il / elle finira 
nous finirons
vous finirez
ils / elles finiront

Particularités

  • Un court présent dans le radical du verbe prend un accent grave (è) au futur simple.Exemples :peser – je pèseraimodeler – je modèlerai
  • La consonne de certains verbes est doublée. Exemple: jeter – je jetterai
  • Le i de certains verbes en –rir disparaît lorsqu’on ajoute les terminaisons.Exemples :courir – je courraimourir – je mourrai
  • Pour certains verbes en –yer le y devient un (les deux variantes i et y sont utilisées pour les verbes en –ayer).Exemples :employer – j’emploierai, tu emploieras, il emploiera, nous emploierons, vous emploierez, ils emploieront
    payer – je payerai/paierai
  • Les verbes en –oir ainsi que aller, envoyer, faire et venir sont irréguliers Exemple :pouvoir – je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront

Kiedy używamy Futur simple?

aby opisać czynność przyszłą w stosunku do teraźniejszości

  Je serai très heureuse. – Będę bardzo szczęśliwa. 

Je ne sortirai que samedi. Wyjdę dopiero w sobotę. 

rozkaz, rady, przypuszczenia

Tu referas tout cela. – Zrobisz to wszystko od nowa. 

Vous vous tairez? – Zamilkniecie wreszcie?

  Vous prendrez la ligne quatorze et descendrez à Madeleine. – Pojedziecie linią czternaście i wysiądziecie na Madeleine.

  Il ne décroche pas, il sera dans la salle de lecture. – Nie odbiera, najprawdopodobniej będzie teraz w czytelni.

zamiast czasu teraźniejszego, by wyrazić życzenie, sprzeciw lub złagodzony rozkaz

  Vous prendrez bien une tasse de café. – Wypijcie, chociaż filiżankę kawy. 

  Tu feras les devoirs. – Odrobisz Odrób lekcje.

z czasownikami être lub avoir dla wyrażenia prawdopodobieństwa

  Alice est en retard. Elle sera encore au travail. – Alice się spóźnia. Pewnie jest jeszcze w pracy.

  Il ne nous écrit plus. Il n’aura pas de temps. – Już do nas nie pisze. Prawdopodobnie nie ma czasu.

W mowie potocznej future simple często zstępowany jest przez futur proche lub czas teraźniejszy

  Nous partons lundi. – Wyjeżdżamy w poniedziałek. 

  Tu vas tomber malade, si tu ne t’habilles pas bien. – Jeśli się dobrze nie ubierzesz, zachorujesz.

futur simple cwicz 1 Futur simple

Wykonaj ćwiczenia z Futur simple.

Chcę wykonać ćwiczenie!

Zobacz: Jak nas wspierać? Zostań naszym sponsorem, czyli Patroniem!

patronite Futur simple
Futur simple 6

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie.

O Autorze

Podoba Ci się treść którą dodajemy?

Udostępnij ją dla większego zasięgu
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
Don`t copy text!