Język francuski dla Polaków

Francja i język francuski dla Polaków. Od podstaw język francuski. Język francuski dla początkujących. Gramatyka darmowy francuski.

tomber dans les pommes reponse 050313100900 9091250074
język francuski Wyrażenia idiomatyczne

Tomber dans les pommes

Udostępnij innym Bonjour de france.pl!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

s’évanouir ; perdre connaissance ; tomber en pâmoison ; se pâmer ; tomber en faiblesse

Origine et définition

L’apparition de cette expression est confirmée en 1889, mais l’origine réelle en est inconnue.
 
Certains ont supposé que les ‘pommes’ étaient une déformation de pâmes (tomber en pâmoison, s’évanouir), mais ce terme n’a plus du tout été employé depuis le XVe siècle et il est donc extrêmement peu plausible qu’une déformation verbale ait pu avoir lieu au XIXe siècle.
 

L’origine la plus probable, viendrait d’une locution que George Sand emploie dans une lettre à Madame Dupin, dans laquelle elle écrit “être dans les pommes cuites” pour dire qu’elle est dans un état de fatigue avancée, à rapprocher de l’expression être cuit.
Cette locution, peut être influencée par l’ancien se pâmer, aurait donné l’expression actuelle.

Exemples

« Le docteur Baumal (…) c’est lui qu’on appelait rue de la Pompe pour s’occuper des gars qui étaient tombés dans les pommes; il les ranimait, et on recommençait à leur tortiller les doigts de pied. »
Simone de Beauvoir – Les Mandarins

spadać w jabłka

słaby; słaby; omdlenie; omdlenie; popaść w słabość

Pochodzenie i definicja

Pojawienie się tego wyrażenia zostało potwierdzone w 1889 r., Ale prawdziwe pochodzenie nie jest znane.

Niektórzy zakładali, że “ jabłka ” są deformacją dłoni (omdleniem, omdleniem), ale termin ten nie był w ogóle używany od XV wieku i dlatego jest niezwykle nieprawdopodobne, aby deformacja werbalna mogło mieć miejsce w XIX wieku.

Najbardziej prawdopodobne pochodzenie pochodzi od wyrażenia, którego George Sand używa w liście do Madame Dupin, w którym pisze „być w gotowanych jabłkach”, aby powiedzieć, że jest w stanie zaawansowanego zmęczenia, co można porównać do wyrażenie do ugotowania.
To zdanie, może być pod wpływem poprzedniego omdlenia, dałoby obecną frazę.

Przykłady

„Doktor Baumal (…) został wezwany na rue de la Pompe, aby zająć się chłopakami, którzy wypadli z lasu; ożywił ich i znowu zaczęli wykręcać palce u nóg. “
Simone de Beauvoir – Mandarynki


Udostępnij innym Bonjour de france.pl!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
Ads Blocker Detected!!!

Używasz blokowania reklam. Nasz portal jest darmowy. Pozwól na publikacje reklam, a my nie będziemy pobierać od Ciebie opłat. Wyłącz AdsBlockera! 

Le navigateur bloque l\'annonce. Le portail est gratuit. Autoriser la publication des annonces. Grâce à cela, le site est gratuit. Désactivez AdsBlocker !

Odśwież / Rafraîchir