Strefa Matura z języka francuskiego

przygotowanie_do_matury z języka francuskiego

Witaj Maturzystko! Witaj Maturzysto!

Matura z języka francuskiego w Polsce jest standardowym egzaminem kończącym naukę w szkole średniej. Ten egzamin ocenia umiejętności lingwistyczne w zakresie języka francuskiego, sprawdzając czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Język francuski można zdawać jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy.

Przygotowanie
do matury z języka francuskiego

Darmowe Materiały do nauki języka francuskiego

Zdawanie
matury z języka francuskiego

Co po maturze z języka francuskiego?

Na czym polega egzamin maturalny z języka francuskiego?

Matura z języka francuskiego w Polsce jest przeprowadzana na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), który jest standardem międzynarodowym do opisu i oceny umiejętności językowych. Poziom B1 jest poziomem średnio zaawansowanym, który oznacza, że zdający powinien być w stanie radzić sobie w większości sytuacji, które mogą wystąpić podczas podróży do kraju, gdzie mówi się tym językiem, być w stanie wyrazić swoje opinie na różne tematy oraz zrozumieć główne punkty klarownych wypowiedzi na tematy znajome.

Dodatkowo, zakres rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych jest oceniany na nieco wyższym poziomie, B1+. Oznacza to, że oczekuje się od zdających zdolności do zrozumienia głównych punktów wiadomości i wykładów na tematy znajome, a także do czytania artykułów i raportów na tematy współczesne.

Podczas przygotowań do matury z francuskiego, zdający powinien skupić się na rozwijaniu wszystkich umiejętności językowych – słuchania, mówienia, czytania i pisania – na wymaganym poziomie B1/B1+. Zdający powinien także dobrze znać gramatykę i słownictwo na odpowiednim poziomie, być w stanie zrozumieć i używać różnych czasów gramatycznych, struktur zdań i typów słów.

Materiały pomocne w przygotowaniu do matury z języka francuskiego

Shopping Basket
Don`t copy text!