Le participe présent

Le participe présent

Le participe présent

Le participe présent

W języku francuskim istnieje wiele czasów gramatycznych, które pojawiają się w różnych sytuacjach. Jednym z takich czasów jest Le participe présent, którego rola w zdaniu jest bardzo ważna. W tej lekcji omówimy, czym jest Le participe présent, jak go tworzyć oraz jakie ma zastosowanie w języku francuskim.

Czym jest Le participe présent?

Le participe présent jest formą czasownika, która kończy się na -ant, np. parlant (mówiąc), marchant (idąc). Tworzony jest przez dodanie końcówki -ant do formy pierwszej osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego (nous) bez końcówki -ons, np. nous parlons (mówimy) -> parlant (mówiąc).

Tworzenie participe présent

1 osoba liczby mnogiej czasu teraźniejszego zmienia końcówkę -ons na –ant

parler  → nous parlons  → parlant (mówiąc)

vouloir → nous voulons  → voulant (chcąc)

manger  → nous mangeons  → mangeant (jedząc)

Le participe présent tworzy się przez dodanie końcówki “-ant” do czasu teraźniejszego (nous) bez końcówki “-ons”.

Oto kilka przykładów:

 1. parler (mówić) -> parlant (mówiąc)
 2. marcher (chodzić) -> marchant (idąc)
 3. chanter (śpiewać) -> chantant (śpiewając)
 4. prendre (brać) -> prenant (biorąc)
 5. finir (kończyć) -> finissant (kończąc)
 6. aller (iść) -> allant (idąc)
 7. voir (widzieć) -> voyant (widząc)
 8. venir (przychodzić) -> venant (przychodząc)

Warto zauważyć, że w przypadku czasowników regularnych końcówka “-ant” jest dodawana do tematu czasownika. Natomiast w przypadku czasowników nieregularnych, zmienia się temat czasownika, a następnie dodaje końcówkę “-ant”.

Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?

Jaką rolę w zdaniu pełni Le participe présent?

Jaką rolę w zdaniu pełni Le participe présent? Le participe présent pełni rolę przymiotnika dzierżawczego (adjectif possessif), który opisuje osobę lub rzecz wykonującą daną czynność. Jest on również często stosowany w języku francuskim jako orzeczenie zdania, wtedy jego rola jest podobna do roli czasownika w języku polskim.

Zastosowanie Le participe présent

Le participe présent jest stosowany w różnych sytuacjach, np. do opisywania czynności wykonywanej w momencie mówienia (np. Il mange une pomme en parlant au téléphone – On je jabłko rozmawiając przez telefon), do opisu okoliczności, w jakich odbywa się dana czynność (np. En lisant un livre, elle s’est endormie – Czytając książkę, zasnęła), a także jako orzeczenie zdania (np. Étant fatigué, il est allé se coucher – Będąc zmęczonym, poszedł się położyć).

Le participe présent to ważny czas gramatyczny w języku francuskim, który jest używany w różnych sytuacjach. Dzięki jego znajomości, mówienie po francusku staje się bardziej precyzyjne i zrozumiałe dla rozmówcy. Zapraszam do ćwiczenia tworzenia i stosowania Le participe présent, aby lepiej opanować język francuski.

Ciekawostki związane z Le participe présent en francais

Oto kilka ciekawostek związanych z Le participe présent w języku francuskim:

Le participe présent jest często używany w języku francuskim jako czasownik łączący dwa zdania. Na przykład: “En mangeant des légumes, on reste en bonne santé.” (Jedząc warzywa, pozostajemy w dobrej kondycji.)

Le participe présent może być również używany jako przymiotnik, który opisuje stan lub cechę. Na przykład: “un enfant souriant” (uśmiechnięte dziecko), “un homme parlant fort” (mężczyzna mówiący głośno).

W języku francuskim istnieją czasowniki, które tworzą swoją formę w czasie teraźniejszym poprzez dodanie końcówki “-ant” do swojego rdzenia. Są to czasowniki takie jak être (być) -> étant (będąc), savoir (wiedzieć) -> sachant (wiedząc), czy vouloir (chcieć) -> voulant (chcąc).

Le participe présent jest czasem używany w języku francuskim jako forma trybu rozkazującego. Na przykład: “Soyez attentifs en écoutant !” (Bądźcie uważni, słuchając!).

W niektórych przypadkach, le participe présent może zastąpić zaimki względne (qui, que, où). Na przykład: “Les gens qui parlent fort” (Ludzie, którzy mówią głośno) -> “Les gens parlant fort” (Ludzie mówiący głośno).

Przykłady Le participe présent

Oto kilka przykładów użycia Le participe présent w zdaniu:

En parlant français, j’améliore ma prononciation. – Mówiąc po francusku, poprawiam swoją wymowę.

En étudiant régulièrement, tu réussiras ton examen. – Ucząc się regularnie, zdasz swój egzamin.

En regardant la télévision, il ne m’écoute pas. – Oglądając telewizję, on mnie nie słucha.

En voyageant, on découvre de nouveaux horizons. – Podróżując, odkrywamy nowe horyzonty.

En achetant des légumes bio, on soutient les agriculteurs locaux. – Kupując warzywa bio, wspieramy lokalnych rolników.

aimer aller amour avoir bonjour Bordeaux bouquet boîte Bretania café chambre chocolat croisse czas czasownik czasownika dla Patronów dom fiszki fleurs Francja francuski francuski dla Polaków francuskie francuski w minutę francuski ze słuchu français gramatyka gramatyka francuska Historia historia Francji jedzenie język język francuski krzyżówka kuchnia kultura kultura francuska Literatura Luwr Lyon maison manger Marsylia merci minutę miłość mots nagrania nauka nauka francuskiego nauka języka nauka języka francuskiego Nicea non Normandia odmiana Oui Paryż passé composé penser podcast podstawy poranna praca present Prowansja sport sztuka słownictwo słownictwo francuskie słuchanie teraźniejszy tradycja venir verbe voir wakacje Wieża Eiffla wino wymowa ćwiczenia

Ogarnij francuskie czasowniki: odmiana czasownika

Krzyżówka: Odmiana czasownika 1 grupy

POLSKI

Strona dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Rejestracja w serwisie jest DARMOWA.

-> ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO!  KLIKNIJ TUTAJ!

=====================================

JEŻELI POSIADASZ KONTO W NASZYM SERWISIE - ZALOGUJ SIĘ!

Zespół Bonjour de France.pl 

FRANCAIS

La page n'est disponible que pour les utilisateurs enregistrés.

L'inscription sur le site est GRATUITE.

-> Créer un compte est GRATUITE! CLIQUEZ ICI!

=====================================

SI VOUS AVEZ UN COMPTE SUR NOTRE SITE WEB, cliquez ici!

Odmiana czasownika “prendre”

POLSKI

Strona dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Rejestracja w serwisie jest DARMOWA.

-> ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO!  KLIKNIJ TUTAJ!

=====================================

JEŻELI POSIADASZ KONTO W NASZYM SERWISIE - ZALOGUJ SIĘ!

Zespół Bonjour de France.pl 

FRANCAIS

La page n'est disponible que pour les utilisateurs enregistrés.

L'inscription sur le site est GRATUITE.

-> Créer un compte est GRATUITE! CLIQUEZ ICI!

=====================================

SI VOUS AVEZ UN COMPTE SUR NOTRE SITE WEB, cliquez ici!

Czasownik avoir – mieć w czasie teraźniejszym. Ćwiczenia.

POLSKI

Strona dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Rejestracja w serwisie jest DARMOWA.

-> ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO!  KLIKNIJ TUTAJ!

=====================================

JEŻELI POSIADASZ KONTO W NASZYM SERWISIE - ZALOGUJ SIĘ!

Zespół Bonjour de France.pl 

FRANCAIS

La page n'est disponible que pour les utilisateurs enregistrés.

L'inscription sur le site est GRATUITE.

-> Créer un compte est GRATUITE! CLIQUEZ ICI!

=====================================

SI VOUS AVEZ UN COMPTE SUR NOTRE SITE WEB, cliquez ici!

Présent

Présent

Présent

Présent. Czas teraźniejszy po francusku.

Witajcie! Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona czasowi teraźniejszemu Présent po francusku. Jest to czas, którym mówimy o rzeczach, które dzieją się właśnie teraz lub o rzeczach, które są stale prawdziwe.

W języku francuskim czas teraźniejszy nazywa się “présent”. Aby go utworzyć, należy wziąć czasownik w formie podstawowej (bez końcówki) i dodać do niego odpowiednie końcówki, zależne od osoby.

Oto przykłady dla czasownika “parler” (mówić):

 • Je parle (mówię)
 • Tu parles (mówisz)
 • Il/Elle parle (mówi)
 • Nous parlons (mówimy)
 • Vous parlez (mówicie)
 • Ils/Elles parlent (mówią)

Warto zauważyć, że niektóre czasowniki są nieregularne i wymagają dodatkowej uwagi. Na przykład, czasownik “être” (być) ma swoje własne formy dla czasu teraźniejszego:

 • Je suis (jestem)
 • Tu es (jesteś)
 • Il/Elle est (jest)
 • Nous sommes (jesteśmy)
 • Vous êtes (jesteście)
 • Ils/Elles sont (są)

Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja była dla Was pomocna. Teraz, czas na praktykę!

1. Comment conjuguer les verbes français au présent ?

Jak odmieniamy czasowniki w języku francuskim w czasie teraźniejszym?

Pour conjuguer les verbes au présent, on remplace la terminaison de l’infinitif, selon le groupe du verbe, par les terminaisons suivantes :

Chcąc szybko nauczyć się odmieniać czasowniki w czasie teraźniejszym najłatwiej jest zapamiętać tabelkę z końcówkami czasowników:

OSOBA
Personne
Czasowniki
pierwszej grupy
Verbes 
du 1er groupe
(en -er)
Czasowniki
drugiej grupy
Verbes 
du 2e groupe*
(en -ir/-issant)
Czasowniki
trzeciej
grupy
Verbes 
du 3e groupe**
(en -re)
1re personne du singulier-e-is-s
2e personne du singulier-es-is-s
3personne du singulier-e-it-t / –
1re personne du pluriel-ons-issons-ons
2personne du pluriel-ez-issez-ez
3e personne du pluriel-ent-issent-ent

2. Les verbes du premier groupe (en -er)

Czasowniki pierwszej grupy

Les verbes du 1er groupe se terminent en -er à l’infinitif. Voici comment les conjuguer au présent :

PersonneTerminaisonsaimerchanter
1re personne du singulier-ej’aimeje chante
2e personne du singulier-estu aimestu chantes
3personne du singulier-eil/elle/on aimeil/elle/on chante
1re personne du pluriel-onsnous aimonsnous chantons
2personne du pluriel-ezvous aimezvous chantez
3e personne du pluriel-entils/elles aimentils/elles chantent
patronite Présent
Présent 13

3. Les verbes du deuxième groupe (en -ir/-issant)

Czasowniki drugiej grupy

Les verbes du 2e groupe se terminent en -ir à l’infinitif et forment leur participe présent en -issant. On parle dans ce cas d’allongement du radical au pluriel. Voici comment conjuguer ce type de verbes au présent :

PersonneTerminaisonsfiniragir
1re personne du singulier-isje finisj’agis
2e personne du singulier-istu finistu agis
3personne du singulier-itil/elle/on finitil/elle/on agit
1re personne du pluriel-issonsnous finissonsnous agissons
2personne du pluriel-issezvous finissezvous agissez
3e personne du pluriel-issentils/elles finissentils/elles agissent

4. Les verbes du troisième groupe

Czasowniki trzeciej grupy

Le 3e groupe rassemble tous les verbes dont la conjugaison n’est pas régulière comme celle des verbes du premier et du deuxième groupe. On y trouve les verbes en -ir sans allongement du radical au pluriel, les verbes en -re, en -oir, en -dre ainsi que de nombreux verbes irréguliers dont le radical se transforme lorsqu’on les conjugue.

Les verbes en -ir du 3e groupe

Il y a deux conjugaisons différentes pour les verbes en -ir du 3e groupe :

PersonneTerminaisonsoffrir*Terminaisonsdormir**
1re personne du singulier-ej’offre-sje dors
2e personne du singulier-estu offres-stu dors
3personne du singulier-eil/elle/on offre-til/elle/on dort
1re personne du pluriel-onsnous offrons-onsnous dormons
2personne du pluriel-ezvous offrez-ezvous dormez
3e personne du pluriel-entils/elles offrent-entils/elles dorment

Les verbes en -re et en -oir

PersonneTerminaisonsconstruire*vivre**recevoir***
1re personne du singulier-sje construisje visje reçois
2e personne du singulier-stu construistu vistu reçois
3personne du singulier-til/elle/on construitil/elle/on vitil/elle/on reçoit
1re personne du pluriel-onsnous construisonsnous vivonsnous recevons
2personne du pluriel-ezvous construisezvous vivezvous recevez
3e personne du pluriel-entils/elles construisentils/elles viventils/elles reçoivent

* Sur le modèle de construire se conjuguent conduire, cuire, déduire, détruire, instruire, introduire, nuire, produire, reproduire, réduire, séduire et traduire.

** Sur le modèle de vivre se conjuguent suivre, poursuivre, revivre et survivre.

*** Sur le modèle de recevoir se conjuguent apercevoir, concevoir, décevoir, devoir et percevoir.

Les verbes en -dre et en -tre

PersonneTerminaisonsvendremettre
1re personne du singulier-sje vendsje mets
2e personne du singulier-stu vendstu mets
3personne du singulieril/elle/on vendil/elle/on met
1re personne du pluriel-onsnous vendonsnous mettons
2personne du pluriel-ezvous vendezvous mettez
3e personne du pluriel-entils/elles vendentils/elles mettent
Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?

Zobacz: Jak nas wspierać?

present cwiczenia Présent

Wykonaj ćwiczenie do dzisiejszej lekcji o czasie teraźniejszym

Zajrzyj do zeszytu ćwiczeń dla zalogowanych użytkowników ↗

finir_present

Odmiana czasownika finir w czasie teraźniejszym.

Odmiana czasownika finir w czasie teraźniejszym.

voici une introduction et une explication sur l’odmiana du verbe “finir” au présent de l’indicatif en français :

Le verbe “finir” signifie “terminer” en français. C’est un verbe régulier du premier groupe, ce qui signifie qu’il suit un modèle régulier de conjugaison. Voici les formes du présent de l’indicatif pour le verbe “finir”:

 • je finis
 • tu finis
 • il/elle/on finit
 • nous finissons
 • vous finissez
 • ils/elles finissent

Pour conjuguer le verbe “finir” au présent de l’indicatif, il suffit de prendre le radical “fin-” et d’ajouter les terminaisons correspondantes à chaque pronom personnel. Par exemple, pour dire “je finis”, on prend le radical “fin-” et on ajoute la terminaison “-is” pour le pronom “je”.

Il est important de noter que la conjugaison du verbe “finir” est régulière et ne présente pas de changement orthographique ou de verbe irrégulier. Cela signifie que, si vous savez comment conjuguer le verbe “finir” au présent de l’indicatif, vous pourrez également conjuguer d’autres verbes du premier groupe qui suivent le même modèle régulier.

Voici quelques exemples de phrases avec le verbe “finir” au présent de l’indicatif :

 • Je finis toujours mes devoirs avant de sortir.
 • Tu finis ton travail à quelle heure aujourd’hui ?
 • Il finit toujours son repas avec un dessert.
 • Nous finissons nos cours à midi le vendredi.
 • Vous finissez souvent vos soirées au cinéma ?
 • Ils finissent leur projet cette semaine.

J’espère que cela vous aidera à comprendre et à utiliser correctement l’odmiana du verbe “finir” au présent de l’indicatif en français.

Czasownik „finir” oznacza po francusku „zakończyć”. Jest to czasownik regularny z pierwszej grupy, co oznacza, że ​​ma regularny wzór koniugacji. Oto formy oznajmującego czasu teraźniejszego dla czasownika „kończyć”:

skończyłem
skończysz
on/ona/ono kończy
skończyliśmy
skończysz
kończą


Aby odmienić czasownik „finir” w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego, wystarczy wziąć radykalny „fin-” i dodać odpowiednie końcówki do każdego zaimka osobowego. Na przykład, aby powiedzieć „kończę”, bierzemy radykał „fin-” i dodajemy końcówkę „-is” do zaimka „je”.

Należy zauważyć, że odmiana czasownika „kończyć” jest regularna i nie zawiera żadnych zmian w pisowni ani czasownika nieregularnego. Oznacza to, że jeśli wiesz, jak odmieniać czasownik „kończyć” w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego, będziesz w stanie odmieniać także inne czasowniki z pierwszej grupy, które mają ten sam regularny wzór.

Oto kilka przykładów zdań z czasownikiem „kończyć” w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego:

Zawsze kończę pracę domową przed wyjściem.
O której kończysz dzisiaj pracę?
Zawsze kończy posiłek deserem.
Kończymy lekcje w piątek w południe.
Często kończysz wieczory w kinie?
W tym tygodniu kończą swój projekt.
Mam nadzieję, że pomoże ci to zrozumieć i poprawnie użyć odmiana czasownika „kończyć” w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego w języku francuskim.

finir present Odmiana czasownika finir w czasie teraźniejszym.
Odmiana czasownika finir w czasie teraźniejszym. 15
Je  finis
tu  finis
il/elle  finit
nous  finissons
vous  finissez
ils/elles  finissent

Odmiana czasownika finir w czasie teraźniejszym.

Examples – Przykłady:

 1. Je finis mes devoirs rapidement – Skończyłem moje prace porządkowe szybko.
 2. Tu finis le travail sans aide. – Skończyłeś swoją pracę bez pomocy.
 3. Elle finit d’étudier anglais. – Ona skończyła naukę angielskiego.
 4. Nous finissons par rester à la maison. – Przestaliśmy siedzieć w domu.
 5. Vous finissez de préparer le repas. – Zakończyliście przygotowanie posiłku.
 6. Elles finissent l’oeuvre d’art – One zakończyły sztukę.

Odmiana czasownika souhaiter

Odmiana czasownika souhaiter – życzyć, jak składać życzenia po francusku.

Odmiana czasownika “souhaiter” – życzyć, jak składać życzenia po francusku

Francuski jest jednym z najbardziej romantycznych języków na świecie, a jednym z najpiękniejszych aspektów tego języka jest sposób, w jaki wyraża się życzenia. Czasownik “souhaiter”, który oznacza “życzyć”, jest kluczowym elementem tej praktyki. Odmiana tego czasownika, jak i jego użycie, jest niezbędne do składania życzeń po francusku, niezależnie od okazji. Czy to urodziny, święta, czy po prostu wyrażanie nadziei na dobry dzień, “souhaiter” jest nieodłącznym elementem francuskiego języka codziennego.

Odmiana czasownika “souhaiter”

Czasownik “souhaiter” jest regularnym czasownikiem francuskim należącym do pierwszej grupy. Oznacza to, że odmienia się on według standardowego wzorca dla czasowników zakończonych na “-er”. Oto jak wygląda jego odmiana w czasie teraźniejszym (présent de l’indicatif):

Odmiana czasownika souhaiter
 • Je souhaite – Ja życzę
 • Tu souhaites – Ty życzysz
 • Il/Elle/On souhaite – On/ona/ono życzy
 • Nous souhaitons – My życzymy
 • Vous souhaitez – Wy/Vy życzycie
 • Ils/Elles souhaitent – Oni/one życzą

Indicatif présent

je souhaite
tu souhaites
il souhaite
nous souhaitons
vous souhaitez
ils souhaitent

Czas przeszły (Indicatif passé composé)

 • J’ai souhaité – Ja życzyłem
 • Tu as souhaité – Ty życzyłeś
 • Il/Elle/On a souhaité – On/ona/ono życzyło
 • Nous avons souhaité – My życzyliśmy
 • Vous avez souhaité – Wy/Vy życzyliście
 • Ils/Elles ont souhaité – Oni/one życzyli

Czas przeszły nieskończony (Indicatif imparfait)

 • Je souhaitais – Ja życzyłem
 • Tu souhaitais – Ty życzyłeś
 • Il/Elle/On souhaitait – On/ona/ono życzyło
 • Nous souhaitions – My życzyliśmy
 • Vous souhaitiez – Wy/Vy życzyliście
 • Ils/Elles souhaitaient – Oni/one życzyli

Czas przyszły (Indicatif futur)

 • Je souhaiterai – Ja będę życzyć
 • Tu souhaiteras – Ty będziesz życzyć
 • Il/Elle/On souhaitera – On/ona/ono będzie życzyć
 • Nous souhaiterons – My będziemy życzyć
 • Vous souhaiterez – Wy/Vy będziecie życzyć
 • Ils/Elles souhaiteront – Oni/one będą życzyć

Przykłady zdań z odmienionym czasownikiem “souhaiter”

 1. Je souhaite un joyeux anniversaire à ma mère. – Życzę mojej matce szczęśliwych urodzin.
 2. Tu souhaites une bonne journée à ton ami. – Życzysz dobrego dnia swojemu przyjacielowi.
 3. Il souhaite une bonne santé à son grand-père. – On życzy swojemu dziadkowi dobrego zdrowia.
 4. Nous souhaitons un bon voyage à nos voisins. – Życzymy naszym sąsiadom dobrej podróży.
 5. Vous souhaitez une bonne année à tout le monde. – Życzycie wszystkim dobrego roku.
 6. Ils souhaitent un bon appétit à leurs invités. – Oni życzą swoim gościom smacznego posiłku.
 7. Je souhaite un bon repas. – Życzę smacznego!
 8. Je voudrais vraiment vous souhaiter bonne chance. – Naprawdę chciałbym Ci życzyć szczęścia.
 9. Elles voulaient juste te souhaiter bonne chance pour le grand jour, demain. – Chciały Ci tylko życzyć szczęścia na wielki dzień jutro.
 10. Je pense avoir ici tout ce que je peux souhaiter. – Myślę, że mam tu wszystko, czego mogę chcieć.
 11. Vous pouvez souhaiter administrer de nouveau certains ordinateurs supprimés. – Możesz chcieć ponownie zarządzać niektórymi usuniętymi komputerami.
 12. Vous pouvez fort bien souhaiter être un autre inconsciemment. – Możesz podświadomie pragnąć być kimś innym.
 13. Tu devrais me souhaiter bonne chance cette fois. – Powinieneś mi życzyć szczęścia tym razem.
 14. Allons souhaiter un joyeux anniversaire à ma sœur. – Chodźmy złożyć mojej siostrze życzenia urodzinowe.
 15. Je voulais te souhaiter bonne chance pour demain. – Chciałem Ci życzyć powodzenia na jutro.
 16. Je suis venu souhaiter aux tourtereaux un bon voyage. – Przyszedłem życzyć młodej parze udanej podróży.
 17. Il est venu me souhaiter bonne chance. – Przyszedł, żeby mi życzyć szczęścia.
 18. Je vais souhaiter ton bonheur pour tous les jours de ma vie. – Będę życzyć Ci szczęścia każdego dnia mojego życia.
 19. N’oubliez pas de nous souhaiter bonne chance avant de partir.Nie zapomnij życzyć nam powodzenia przed wyjściem.
 20. De toute façon, j’aimerai le voir et lui souhaiter bonne chance.Tak czy inaczej, chciałbym go zobaczyć i życzyć mu szczęścia.
 21. Mon spectacle va commencer je voulais te souhaiter bonne chance pour ta charité. – Mój występ zaraz się zacznie, chciałem Ci życzyć powodzenia na akcji charytatywnej.
 22. Je souhaite que tu sois heureux. – Życzę, abyś był szczęśliwy.
 23. Nous souhaitons que notre équipe gagne le match. – Życzymy, aby nasza drużyna wygrała mecz.
 24. Elle souhaite que son fils réussisse à l’examen. – Ona życzy, aby jej syn zdał egzamin.
 25. Ils souhaitent que la paix règne dans le monde. – Oni życzą, aby pokój panował na świecie.
 26. Tu souhaites que ton rêve se réalise. – Ty życzysz, aby twoje marzenie się spełniło.
 27. Je souhaite que tu aies une belle journée. – Życzę, abyś miał piękny dzień.
 28. Nous souhaitons que vous passiez de bonnes vacances. – Życzymy, abyście spędzili dobre wakacje.
 29. Elle souhaite que sa fille soit en bonne santé. – Ona życzy, aby jej córka była zdrowa.
 30. Ils souhaitent que leur entreprise prospère. – Oni życzą, aby ich firma prosperowała.
 31. Tu souhaites que ta vie soit pleine de bonheur. – Ty życzysz, aby twoje życie było pełne szczęścia.

Ćwiczenie

Nie widzisz ćwiczenia? Ćwiczenia dostępne dla zalogowanych użytkowników! Zarejestruj się za darmo!

Zobacz: Patronite.pl

Zobacz: Jak pogratulować i życzyć komuś szczęścia po francusku.