20 Francuskich Zwrotów Trudnych do Tłumaczenia

20 Francuskich Zwrotów Trudnych do Tłumaczenia

20 Francuskich Zwrotów Trudnych do Tłumaczenia

20 Francuskich Zwrotów Trudnych do Tłumaczenia

20 Francuskich Zwrotów Trudnych do Tłumaczenia. Język francuski, pełen uroku i romantyzmu, skrywa wiele słów i zwrotów, które są trudne do dosłownego tłumaczenia na inny język. Te nieoczywiste konstrukcje stanowią często enigmatyczną, ale fascynującą część nauki tego języka. Odkryjmy razem 20 z tych unikalnych, francuskich zwrotów.

L’esprit de l’escalier

Pierwszy na naszej liście jest “L’esprit de l’escalier”, dosłownie tłumaczy się jako “duch schodów”. Opisuje sytuację, gdy po zakończeniu rozmowy wpadasz na genialną ripostę, ale jest już za późno, aby ją wykorzystać.

 1. “Après l’entretien, j’ai été frappé par l’esprit de l’escalier en réalisant toutes les choses que j’aurais dû dire.” (“Po rozmowie kwalifikacyjnej dotknęło mnie ‘myślenie schodowe’, kiedy zdałem sobie sprawę ze wszystkich rzeczy, które powinienem był powiedzieć.”)
 2. “Il a toujours l’esprit de l’escalier; il pense à la réplique parfaite seulement après la dispute.” (“On zawsze ma ‘myślenie schodowe’; wpada na idealną ripostę dopiero po kłótni.”)
 3. “J’essaie de ne pas me laisser emporter par l’esprit de l’escalier et d’exprimer mes pensées clairement sur le moment.” (“Staram się nie dać się ponieść ‘myśleniu schodowemu’ i wyrażać moje myśli jasno na bieżąco.”)

La douleur exquise

Słowo “La douleur exquise” to romantyczny ból, który odczuwa się, kiedy pragniesz kogoś, kto jest nieosiągalny. Przykład: “Depuis qu’il a quitté la ville, je ressens la douleur exquise.”

Dépaysement

“Dépaysement” to uczucie bycia daleko od domu. To uczucie nieznajomości może być zarówno ekscytujące, jak i przerażające. Przykład: “Quand j’ai déménagé à Paris, j’ai ressenti un fort dépaysement.”

 1. “J’aime voyager à l’étranger pour le sentiment de dépaysement que cela procure.” (“Lubię podróżować za granicę dla poczucia ‘odczucia obcości’, które to daje.”)
 2. “La première fois que j’ai déménagé à New York, j’ai ressenti un fort sentiment de dépaysement.” (“Pierwszy raz, gdy przeprowadziłem się do Nowego Jorku, poczułem silne ‘odczucie obcości’.”)
 3. “Pour certains, le dépaysement peut être une source d’excitation, pour d’autres, il peut être intimidant.” (“Dla niektórych ‘odczucie obcości’ może być źródłem ekscytacji, dla innych może być zastraszające.”)

Retrouvailles

“Retrouvailles” to radość z ponownego spotkania po długim czasie. Jest to szczególnie mocne uczucie, które wielu z nas doświadcza po długiej rozłące. Przykład: “Les retrouvailles avec mes amis après le confinement ont été très émouvantes.”

 1. “Nos retrouvailles après des années d’éloignement ont été incroyablement émouvantes.” (“Nasze ‘powtórne spotkanie’ po latach rozłąki było niesamowicie wzruszające.”)
 2. “Les retrouvailles avec ma famille à Noël sont toujours un moment que j’attends avec impatience.” (“‘Powtórne spotkanie’ z moją rodziną na Boże Narodzenie zawsze jest momentem, na który czekam z niecierpliwością.”)
 3. “La joie des retrouvailles peut parfois compenser la douleur de la séparation.” (“Radość z ‘powtórnego spotkania’ czasami może zrekompensować ból rozstania.”)

Flâner

“Flâner” oznacza leniwe, bezcelowe przechadzanie się i podziwianie otoczenia. Jest to zwrot idealnie pasujący do opisu życia w Paryżu.

 1. “En tant que flâneur, j’aime passer mon temps libre à me promener sans but précis.” (“Jako włóczęga, lubię spędzać wolny czas, spacerując bez konkretnego celu.”)
 2. “Paris est la ville parfaite pour un flâneur.” (“Paryż to idealne miasto dla włóczęgi.”)
 3. “Il est un flâneur dans l’âme, toujours prêt à explorer de nouveaux lieux.” (“On jest włóczęgą w duszy, zawsze gotowy do odkrywania nowych miejsc.”)

Empêchement

“Empêchement” to nieoczekiwany problem lub przeszkoda, która uniemożliwia realizację planów.

 1. “Je voulais vraiment venir à la fête, mais j’ai eu un empêchement de dernière minute.” (Naprawdę chciałem przyjść na imprezę, ale miałem nagłą przeszkodę.)
 2. “En raison d’un empêchement, je ne pourrai pas assister à la réunion aujourd’hui.” (Z powodu przeszkody nie będę mógł uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu.)
 3. “Elle a eu un empêchement et a dû annuler son voyage.” (Miała przeszkodę i musiała anulować swoją podróż.)
 4. “Mon vol a été annulé, c’est un sérieux empêchement.” (Mój lot został anulowany, to poważna przeszkoda.)
 5. “J’ai un empêchement et je ne peux pas venir chercher les enfants à l’école aujourd’hui.” (Mam przeszkodę i nie mogę odebrać dzieci ze szkoły dzisiaj.)

Ras-le-bol

“Ras-le-bol” to wyrażenie silnej frustracji, znużenia lub rozgoryczenia.

 1. “Après des heures de travail, j’ai vraiment le ras-le-bol.” (Po godzinach pracy naprawdę mam dość.)
 2. “Avec tous ces devoirs, j’ai le ras-le-bol.” (Ze wszystkimi tymi obowiązkami mam dość.)
 3. “Je suis fatigué de la politique, j’ai vraiment le ras-le-bol.” (Jestem zmęczony polityką, naprawdę mam dość.)
 4. “Le bruit constant de la construction à côté de mon appartement me donne le ras-le-bol.” (Ciągły hałas z budowy obok mojego mieszkania sprawia, że mam dość.)
 5. “Avec tout le nettoyage que je dois faire après la fête, j’ai vraiment le ras-le-bol.” (Ze wszystkim sprzątaniem, które muszę zrobić po imprezie, naprawdę mam dość.)

Gourmand

“Gourmand” to osoba, która jest bardzo zainteresowana jedzeniem. Nie jest to jednak negatywne określenie, a raczej celebracja miłości do jedzenia.

 1. “Je dois admettre que je suis un gourmand; j’adore essayer de nouveaux aliments.” (Muszę przyznać, że jestem łakomczuchem; uwielbiam próbować nowych potraw.)
 2. “Mon grand-père était un gourmand qui appréciait vraiment la bonne cuisine.” (Mój dziadek był łakomczuchem, który naprawdę cenił dobre jedzenie.)
 3. “Bien que je sois un gourmand, j’essaie de manger sainement la plupart du temps.” (Chociaż jestem łakomczuchem, staram się jeść zdrowo większość czasu.)
 4. “Elle est une véritable gourmande; elle pourrait passer des heures dans une pâtisserie.” (Ona jest prawdziwą łasuchem; mogłaby spędzić godziny w cukierni.)
 5. “Étant un gourmand, je ne peux pas résister à un bon morceau de fromage.” (Będąc łakomczuchem, nie mogę się oprzeć dobremu kawałkowi sera.)

L’appel du vide

“L’appel du vide” to impuls do skoku w przepaść lub robienia czegoś niebezpiecznego. Przykład: “Chaque fois que je suis en haut d’une montagne, je ressens l’appel du vide.”

Bricoleur

“Bricoleur” to osoba, która jest zdolna do naprawy lub tworzenia rzeczy w domu, zwykle bez formalnego szkolenia. Przykład: “Mon père est un vrai bricoleur, il peut réparer n’importe quoi.”

Chuchoter

“Chuchoter” to szeptanie lub mówienie bardzo cicho. Przykład: “Il est impoli de chuchoter quand quelqu’un donne un discours.”

Sortable

“Sortable” to osoba, którą można zabrać gdziekolwiek bez obawy o nieodpowiednie zachowanie.

 1. “Il n’est pas sortable à cause de son comportement grossier.” (“Z powodu swojego niegrzecznego zachowania nie da się go nigdzie zabrać.”)
 2. “Son manque de manières fait qu’elle n’est pas sortable.” (“Jej brak manier sprawia, że nie da się jej nigdzie zabrać.”)
 3. “Je suis désolé, mais votre chien n’est pas vraiment sortable.” (“Przykro mi, ale twojego psa naprawdę nie da się zabrać na publiczność.”)

Métro-boulot-dodo

“Métro-boulot-dodo” to wyrażenie opisujące monotonną rutynę codziennego życia – dojazd do pracy, praca, sen.

 1. “Ces derniers temps, ma vie semble être un cycle constant de métro-boulot-dodo.” (“Ostatnio moje życie wydaje się być ciągłym cyklem ‘metro-praca-spanie’.”)
 2. “J’en ai assez de cette routine de métro-boulot-dodo, j’ai besoin de vacances.” (“Mam dość tej rutyny ‘metro-praca-spanie’, potrzebuję wakacji.”)
 3. “Il essaie de sortir de son cycle de métro-boulot-dodo en prenant des cours de peinture le soir.” (“Próbuje wyjść z cyklu ‘metro-praca-spanie’, biorąc wieczorne lekcje malowania.”)

Couperet

“Couperet” to nieuniknione lub nieodwołalne zdarzenie, zwykle o negatywnym znaczeniu. Przykład: “La décision du patron était un couperet, je ne pouvais rien faire pour la changer.”

Seigneur-terraces

“Seigneur-terraces” to osoba, która zajmuje stolik w kawiarni przez długi czas, nie zamawiając wiele. Przykład: “Dans ce café, il y a beaucoup de seigneurs-terraces.”

Cafuné

“Cafuné” to brazylijsko-portugalskie słowo, które oznacza czułe głaskanie czyjegoś włosów. Przykład: “Après une longue journée, rien n’est meilleur que le cafuné de ma mère.”

Saperlipopette

“Saperlipopette” to staromodne wyrażenie zaskoczenia lub frustracji.

 1. Saperlipopette! J’ai oublié mon portefeuille à la maison.” (“Psiakrew! Zapomniałem w domu portfela.”)
 2. “Elle a crié “Saperlipopette!” quand elle a vu la surprise que je lui avais préparée.” (“Krzyknęła “Psiakrew!” gdy zobaczyła niespodziankę, którą dla niej przygotowałem.”)
 3. Saperlipopette! Je n’arrive pas à croire que tu as déjà fini le projet.” (“Psiakrew! Nie mogę uwierzyć, że już skończyłeś projekt.”)
 4. “Quand il a découvert que sa voiture avait été volée, il a crié “Saperlipopette!”.” (“Gdy odkrył, że jego samochód został skradziony, krzyknął “Psiakrew!”.”)
 5. Saperlipopette, je pensais que nous avions encore du temps!” (“Psiakrew, myślałem, że mamy jeszcze trochę czasu!”)

Chaleureusement

“Chaleureusement” to określenie ciepłego, serdecznego zachowania.

 1. “Il m’a accueilli chaleureusement chez lui.” (“Przyjął mnie serdecznie w swoim domu.”)
 2. “La foule a applaudi chaleureusement après sa performance.” (“Tłum serdecznie oklaskiwał po jego występie.”)
 3. “Elle a chaleureusement remercié tout le monde pour leur aide.” (“Serdecznie podziękowała wszystkim za ich pomoc.”)
 4. “Nous avons été accueillis chaleureusement à notre arrivée au village.” (“Zostaliśmy serdecznie powitani po przyjeździe do wioski.”)
 5. “Ils se sont dit au revoir chaleureusement, promettant de rester en contact.” (“Pożegnali się serdecznie, obiecując pozostać w kontakcie.”)

Voiture de fonction

“Voiture de fonction” to samochód służbowy lub samochód zapewniony przez pracodawcę.

 1. “Mon entreprise me donne une voiture de fonction pour mes déplacements.” (“Moja firma daje mi służbowy samochód do moich podróży.”)
 2. “Il utilise sa voiture de fonction pour aller au travail chaque jour.” (“On używa swojego samochodu służbowego do jazdy do pracy każdego dnia.”)
 3. “La voiture de fonction est un avantage qui vient avec mon nouveau poste.” (“Samochód służbowy to jeden z przywilejów związanych z moim nowym stanowiskiem.”)
 4. “Elle a dû rendre sa voiture de fonction après avoir quitté son travail.” (“Musiała zwrócić swój samochód służbowy po odejściu z pracy.”)
 5. “Sa voiture de fonction est un véhicule de luxe, signe de son succès.” (“Jego samochód służbowy to luksusowy pojazd, symbol jego sukcesu.”)

Zakończenie

Poznanie tych 20 nieoczywistych francuskich zwrotów pozwala na lepsze zrozumienie kultury i mentalności Francuzów. Każde z tych słów i fraz jest małym okienkiem do francuskiego świata, które pokazuje, jak bogaty i różnorodny może być język. Przy następnym spotkaniu z Francuzem spróbuj użyć jednego z tych zwrotów – na pewno będziesz miał co opowiedzieć!

Wesprzyj naszą działalność
Avoir un chat dans la gorge

Avoir un chat dans la gorge

Avoir un chat dans la gorge

Avoir un chat dans la gorge

“Avoir un chat dans la gorge” to popularne francuskie wyrażenie idiomatyczne, które dosłownie tłumaczy się na “mieć kota w gardle”. W polskim języku najbliższym odpowiednikiem tego idiomu jestmieć kota na języku”. A tak na marginesie, zanim zaczniemy naukę, Czy znasz lekcję o tym, jak opowiedzieć o swoim kocie?

Znaczenie

Idiom “avoir un chat dans la gorge” używany jest, gdy ktoś ma trudności z mówieniem, kaszle lub ma chrypkę. Jest to sposób na opisanie sytuacji, w której osoba ma problemy z wyrażeniem myśli lub mówieniem z powodu fizycznego dyskomfortu w gardle.

Historia Pochodzenia

Pochodzenie tego idiomu jest niejasne, ale jest kilka teorii na ten temat. Jedna z nich mówi, że idiom może pochodzić od dawnej praktyki wróżenia z wnętrzności zwierząt, w tym kotów. W starożytności wróżby były często wykonywane przez kapłanów, którzy interpretowali znaki i symbole z wnętrzności zwierząt. W tym kontekście, “mieć kota w gardle” mogło oznaczać, że osoba ma trudności z wyrażeniem prawdy lub przekazaniem wiadomości, które otrzymała w wyniku wróżby.

Inna teoria sugeruje, że idiom może pochodzić od dawnej francuskiej gry słownej, w której gracze próbowali wymówić trudne do powiedzenia zdania lub frazy, podczas gdy inni próbowali zgadnąć, co mówią. “Mieć kota w gardle” mogło wtedy oznaczać, że osoba ma trudności z wymówieniem słów lub fraz.

Jak nas wspierać?

Przykłady Użycia

Excusez-moi, j’ai un chat dans la gorge.”
– “Przepraszam, mam kota w gardle.”

“Il semble que tu aies un chat dans la gorge, tu devrais boire de l’eau.” –
“Wygląda na to, że masz kota w gardle, powinieneś napić się wody.”

“Je ne peux pas chanter ce soir, j’ai un chat dans la gorge.” –
“Nie mogę śpiewać dzisiaj wieczorem, mam kota w gardle.”

“Elle a un chat dans la gorge et ne peut pas répondre à la question.” –
“Ona ma kota w gardle i nie może odpowiedzieć na pytanie.”

Il a un chat dans la gorge, c’est pourquoi il ne parle pas beaucoup.” –
“On ma kota w gardle, dlatego nie mówi dużo.”

J’ai un chat dans la gorge, je ne peux pas continuer à parler.” –
“Mam kota w gardle, nie mogę kontynuować mówienia.”

Elle a un chat dans la gorge, elle ne peut pas faire son discours.” –
“Ona ma kota w gardle, nie może wygłosić swojego przemówienia.”

Il a un chat dans la gorge, il ne peut pas chanter la chanson.” –
“On ma kota w gardle, nie może śpiewać piosenki.”

J’ai un chat dans la gorge, je ne peux pas finir ma présentation.” –
“Mam kota w gardle, nie mogę zakończyć mojej prezentacji.”

Elle a un chat dans la gorge, elle ne peut pas lire le poème.” –
“Ona ma kota w gardle, nie może czytać wiersza.”

Il a un chat dans la gorge, il ne peut pas crier.” –
“On ma kota w gardle, nie może krzyczeć.”

J’ai un chat dans la gorge, je ne peux pas rire.” –
“Mam kota w gardle, nie mogę śmiać się.”

Elle a un chat dans la gorge, elle ne peut pas parler fort.” –
“Ona ma kota w gardle, nie może mówić głośno.”

Il a un chat dans la gorge, il ne peut pas dire la vérité.” –
“On ma kota w gardle, nie może powiedzieć prawdy.”

J’ai un chat dans la gorge, je ne peux pas dire mon nom.” –
“Mam kota w gardle, nie mogę powiedzieć mojego imienia.”

Elle a un chat dans la gorge, elle ne peut pas dire ce qu’elle pense.” –
“Ona ma kota w gardle, nie może powiedzieć, co myśli.”

Il a un chat dans la gorge, il ne peut pas dire ce qu’il ressent.” –
“On ma kota w gardle, nie może powiedzieć, co czuje.”

J’ai un chatdans la gorge, je ne peux pas dire ce que je veux.” –
“Mam kota w gardle, nie mogę powiedzieć, czego chcę.”

Elle a un chat dans la gorge, elle ne peut pas dire ce qu’elle veut faire.” –
“Ona ma kota w gardle, nie może powiedzieć, co chce zrobić.”

Il a un chat dans la gorge, il ne peut pas dire où il veut aller.” –
“On ma kota w gardle, nie może powiedzieć, gdzie chce iść.”

Podsumowanie

Podsumowując, idiom “avoir un chat dans la gorge” jest barwnym i obrazowym sposobem na opisanie sytuacji, w której osoba ma trudności z mówieniem z powodu dyskomfortu w gardle. Jego pochodzenie jest niejasne, ale teorie sugerują, że może on pochodzić od starożytnych praktyk wróżenia lub gier słownych. Bez względu na jego pochodzenie, idiom ten jest powszechnie używany w języku francuskim i jest doskonałym przykładem kreatywności językowej.

Pamiętaj, że zrozumienie idiomów jest kluczowe dla pełnego zrozumienia języka. Idiomy, takie jak “avoir un chat dans la gorge”, dodają koloru i życia do naszej mowy i pisania, a także odzwierciedlają kulturę i historię, z której pochodzą. Więc następnym razem, gdy usłyszysz lub przeczytasz ten idiom, pamiętaj o jego znaczeniu i kontekście, a także o kocim akcentem, który dodaje do języka francuskiego.

aimer aller avoir bonjour Bordeaux czas czasownik czasownika fiszki Francja francuski francuskie français gramatyka Historia język język francuski krzyżówka kuchnia kultura kultura francuska Literatura Luwr manger Marsylia merci miłość mots nauka nauka francuskiego nauka języka Nicea non Normandia odmiana Oui Paryż poranna present Prowansja słownictwo teraźniejszy wakacje Wieża Eiffla wino

Mettre la main à la pâte

Mettre la main à la pâte

Mettre la main à la pâte

Mettre la main à la pâte.

uczestniczyć w pracy; pomagać we wszystkim, co należy zrobić; uczestniczyć; Podaj rękę ; Wsparcie; uczestniczyć w zadaniu; pracować nad czymś samemu; angażować się w konkretne działania

Wyrażenia idiomatyczne są integralną częścią każdego języka, które dodają koloru i obrazowości do naszej mowy. Choć często trudne do dosłownego przetłumaczenia, przekazują one unikalne idee i koncepcje, które są zrozumiałe dla osób znających dany język. Dziś przyjrzymy się francuskiemu idiomowi „mettre la main à la pâte”.

Znaczenie i pochodzenie

Dosłownie przetłumaczone, „mettre la main à la pâte” oznacza „włożyć rękę w ciasto”. Wyrażenie to jest używane, aby opisać sytuację, w której ktoś bezpośrednio angażuje się w pracę lub aktywność, bierze udział w jakimś projekcie lub pomaga innym. Metaforycznie oznacza to „wziąć sprawy w swoje ręce”, „przyłożyć się do pracy” lub „wziąć udział w działaniu”.

Idiom ten, choć ma korzenie w kulinariach, gdzie kucharz musi dosłownie “włożyć rękę w ciasto” podczas pieczenia, z czasem zyskał szersze zastosowanie. Jest używany, aby podkreślić zaangażowanie i proaktywność, niezależnie od kontekstu. Przez analogię, ktoś, kto “met la main à la pâte”, nie boi się pracy i jest gotów wziąć na siebie odpowiedzialność.

To wyrażenie jest używane od XIII wieku. Jego znaczenie ewoluowało, najpierw ze znaczeniem „działać, interweniować osobiście” („przyłożyć rękę do pracy”), a następnie z konotacją lukratywną („mieć dobrą pracę, w której można zarobić”).
Angażowanie się jest jak piekarz, który sam musi obrabiać ciasto, aby zrobić chleb.

Przykłady użycia

Przyjrzyjmy się teraz, jak ten idiom można zastosować w praktyce:

Pour réussir ce projet, tout le monde doit mettre la main à la pâte.”
(Aby zrealizować ten projekt, wszyscy muszą włożyć rękę do pracy.)

Malgré ses responsabilités, le directeur n’hésite pas à mettre la main à la pâte.
(Pomimo swoich obowiązków, dyrektor nie waha się włożyć ręki do pracy.)

Lorsque la petite entreprise du quartier a eu des problèmes financiers, tous les voisins ont décidé de mettre la main à la pâte.”
(Gdy mała firma w naszej okolicy miała problemy finansowe, wszyscy sąsiedzi zdecydowali się włożyć rękę do pracy.)

Pour que notre équipe de football réussisse, tous les joueurs doivent mettre la main à la pâte.”
(Aby nasza drużyna futbolowa odniosła sukces, wszyscy zawodnicy muszą włożyć rękę do pracy.)

Si tu veux que ta fête soit un succès, tu dois mettre la main à la pâte.”
(Jeśli chcesz, aby twoja impreza odniosła sukces, musisz włożyć rękę do pracy.)

Dans cette famille, tout le monde met la main à la pâte pour préparer le dîner.
(W tej rodzinie wszyscy włożyli rękę do pracy, aby przygotować kolację.)

Il est temps pour nous tous de mettre la main à la pâte et de nettoyer la maison.
(Czas, abyśmy wszyscy włożyli rękę do pracy i posprzątali dom.)

Même si elle n’a jamais fait ça avant, elle est prête à mettre la main à la pâte.
(Nawet jeśli nigdy tego nie robiła, jest gotowa włożyć rękę do pracy.)

“Pour faire une différence dans notre communauté, nous devons tous mettre la main à la pâte.”
(Aby zrobić różnicę w naszej społeczności, wszyscy musimy włożyć rękę do pracy.)

Elle a mis la main à la pâte pour aider son ami à déménager.
(Włożyła rękę do pracy, aby pomóc swojemu przyjacielowi w przeprowadzce.)

Powyższe przykłady pokazują, że “mettre la main à la pâte” może być używane w wielu różnych kontekstach, aby opisać aktywne zaangażowanie w jakieś działanie. Widać, że ten idiom ma szerokie zastosowanie i może być używany zarówno w kontekście pracy, jak i innych działań wymagających aktywnego udziału.

Podsumowanie

Idiomy są cennym elementem języka, który pozwala nam na wyrażanie skomplikowanych idei w zwięzły i obrazowy sposób. Francuski idiom “mettre la main à la pâte”, choć może wydawać się dziwny dla osób, które po raz pierwszy go słyszą, to przekazuje ważną koncepcję aktywnego zaangażowania i udziału w czymś, co jest uniwersalnym i powszechnym doświadczeniem.

Wyrażenie “mettre la main à la pâte” jest doskonałym przykładem, jak historyczne i kulturowe konteksty wpływają na rozwój języka. Pochodzący z kuchni, idiom ten nabrał szerszego znaczenia, stając się metaforą dla aktywnego uczestnictwa i zaangażowania w różnych dziedzinach życia.

Przykłady pokazują, że “mettre la main à la pâte” jest stosowane w różnorodnych kontekstach, ale zawsze podkreśla aktywność i inicjatywę. Czy to w pracy, w domu czy w jakimkolwiek projekcie, każdy może “mettre la main à la pâte”, pokazując swoje zaangażowanie i gotowość do działania.

Pamiętajmy, że nauka idiomów jest kluczowym elementem zrozumienia obcego języka. Choć często nie można ich dosłownie tłumaczyć, oferują one unikalny wgląd w kulturę i sposób myślenia osób mówiących danym językiem.

Idiom “mettre la main à la pâte” jest doskonałym przykładem, jak różne dziedziny życia mogą wpływać na rozwój języka i kształtować sposób, w jaki wyrażamy różne idee. Dzięki zrozumieniu i prawidłowemu użyciu takich idiomów jak ten, możemy lepiej komunikować się z osobami mówiącymi w danym języku i lepiej zrozumieć ich kulturę.

Wesprzyj nas! Zostań naszym sponsorem na Patronite.pl
Avoir un Coup de Foudre

Avoir un Coup de Foudre

Avoir un Coup de Foudre

Avoir un Coup de Foudre: Grom z Jasnego Nieba Francuskiego Słownictwa

Avoir un Coup de Foudre. Prawdziwa magia języka tkwi w jego zdolności do malowania obrazów w umysłach czytelników, a jednym z najpiękniejszych pędzli, jakimi dysponuje język, jest idiom. Francuski, znany również jako “język miłości”, jest szczególnie bogaty w te romantyczne, metaforyczne wyrażenia. Jednym z nich jest “avoir le coup de foudre”, który bezpośrednio tłumaczy się jako “otrzymać uderzenie pioruna”, ale w kontekście romantycznym odnosi się do znacznie bardziej intymnej i emocjonalnej koncepcji – miłości od pierwszego wejrzenia. To zaskakująco sugestywne i malownicze wyrażenie zawiera w sobie dramatyczność i intensywność uczucia, które definiuje.

Avoir un Coup de Foudre – “Miłość od pierwszego wejrzenia” to przysłowie, które jest używane do opisania sytuacji, kiedy dwie osoby natychmiast zakochują się w sobie po pierwszym spotkaniu. Jest to moment, w którym dwie osoby nawiązują natychmiastowe i intensywne połączenie emocjonalne, które wydaje się być nieodparte i trwałe. Czy to typowa francuska miłość?

Zakładamy, że taka miłość jest tak silna i intensywna, że ma miejsce natychmiast po pierwszym spojrzeniu na drugą osobę. Jest to romantyczna koncepcja, która jest często przedstawiana w literaturze, filmach i muzyce.

Jak nas wspierać?

Miłość od pierwszego wejrzenia

Przysłowie “miłość od pierwszego wejrzenia” sugeruje, że prawdziwa miłość może się pojawić natychmiast, zamiast rozwijać się stopniowo przez dłuższy czas. Oczywiście, niektórzy ludzie są sceptyczni co do tej koncepcji, argumentując, że prawdziwa miłość wymaga czasu, aby poznać drugą osobę i zbudować silny związek.

Mimo to, to przysłowie jest często używane do opisania intensywnych, natychmiastowych uczuć zakochania, które niektóre osoby doświadczają.

“Amour fou”, “amour passionnel” – romantyczne określenia na wielką miłość zna każdy z nas. Francuski idiom “avoir le coup de foudre”, bezpośrednio tłumaczony jako “otrzymać uderzenie pioruna”, jest jednym z najbardziej malowniczych sformułowań odnoszących się do nagłego i intensywnego uczucia zakochania.

Znaczenie Idiomu

“Avoir une Coup de foudre” odnosi się do miłości od pierwszego wejrzenia, naglej i intensywnej fascynacji, która zalewa nas całkowicie, jak uderzenie pioruna. Jest to uczucie tak silne i niespodziewane, że osoba “uderzona” takim “piorunem” jest często zdezorientowana, zaskoczona i oczywiście całkowicie oczarowana.

Historia Pochodzenia

Aby zrozumieć, skąd pochodzi to wyrażenie, musimy cofnąć się do czasów starożytnych. Piorun był uważany za symbol boskiej interwencji lub gniewu. W mitologii greckiej, na przykład, Zeus, król bogów, był znany z rzucania piorunów na ziemię, aby pokazać swoją moc lub wyrazić swoje niezadowolenie.

W XVII wieku, kiedy elektryczność stała się bardziej zrozumiała dla nauki, piorun zaczął być kojarzony z nagłymi i potężnymi zjawiskami. Pojęcie “coup de foudre” zaczęło być stosowane w kontekście romantycznym dopiero na początku XIX wieku. Od tego czasu jest używane do opisania intensywnego i natychmiastowego uczucia miłości lub fascynacji.

Przykłady Użycia

Poniżej znajduje się lista zdań zawierających francuski idiom “avoir le coup de foudre”, wraz z ich tłumaczeniem na język polski:

“Quand j’ai vu Jeanne à la fête, j’ai eu le coup de foudre.” – Kiedy zobaczyłem Jeanne na przyjęciu, zakochałem się w niej od pierwszego wejrzenia.

“Pierre a eu le coup de foudre pour cette maison dès qu’il l’a vue.” Pierre zakochał się w tym domu, jak tylko go zobaczył.

“Elle n’a jamais cru au coup de foudre jusqu’à ce qu’elle le rencontre.” – Ona nigdy nie wierzyła w miłość od pierwszego wejrzenia, dopóki go nie spotkała.

“Il a eu un coup de foudre pour Paris lors de son premier voyage.” – Zakochał się w Paryżu podczas swojej pierwszej podróży.

“Nous avons eu un coup de foudre pour le même tableau dans la galerie.” – Zakochaliśmy się w tym samym obrazie w galerii.

“Ma sœur a eu le coup de foudre pour son futur mari à une conférence.” – Moja siostra zakochała się w swoim przyszłym mężu na konferencji.

“J’ai eu le coup de foudre pour ce livre dès la première page.” – Zakochałem się w tej książce już na pierwszej stronie.

“Quand j’ai vu Juliette pour la première fois, j’ai eu le coup de foudre.” – Kiedy zobaczyłem Juliette po raz pierwszy, odczułem miłość od pierwszego wejrzenia.

“Ils ont eu un coup de foudre lors de leur rencontre à la bibliothèque.” – Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia podczas spotkania w bibliotece.

“Il ne croyait pas au coup de foudre, jusqu’à ce qu’il la rencontre.” Nie wierzył w miłość od pierwszego wejrzenia, dopóki jej nie spotkał.

Ćwiczenie

Ćwiczenia dla naszych użytkowników dostępne po zalogowaniu! Nie masz konta? Zarejestruj się już dzisiaj!

Podsumowanie

Idiom “avoir le coup de foudre” to piękne i poetyckie wyrażenie, które uchwyciło serca i umysły Francuzów, a także wielu innych osób na całym świecie, które uczą się i kochają język francuski. Tak jak piorun, który niespodziewanie uderza, zaskakuje i zmienia krajobraz, tak samo miłość od pierwszego wejrzenia ma zdolność do zmiany naszych życiowych trajektorii w mgnieniu oka. Poprzez badanie historii, znaczenia i zastosowania tego idiomu, możemy zrozumieć, dlaczego stał się tak centralnym elementem francuskiej frazeologii i romantycznej kultury. Bez względu na to, czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, czy nie, nie da się zaprzeczyć, że “avoir le coup de foudrejest wyrażeniem o głębokim znaczeniu, które wspaniale ilustruje gwałtowne i nieprzewidywalne działanie miłości.

Wesprzyj nas! Zostań naszym sponsorem na Patronite.pl

aimer aller amour avoir bonjour Bordeaux bouquet boîte Bretania café chambre chocolat croisse czas czasownik czasownika dla Patronów dom fiszki fleurs Francja francuski francuski dla Polaków francuskie francuski w minutę francuski ze słuchu français gramatyka gramatyka francuska Historia historia Francji jedzenie język język francuski krzyżówka kuchnia kultura kultura francuska lekcja francuskiego lekcja języka francuskiego Literatura Luwr Lyon maison manger Marsylia merci minutę miłość mots nagrania nauka nauka francuskiego nauka języka nauka języka francuskiego Nicea non Normandia odmiana Oui Paryż passé composé penser podcast podstawy poranna praca present Prowansja sport sztuka słownictwo słownictwo francuskie słuchanie teraźniejszy tradycja tłumaczenie venir verbe voir wakacje Wieża Eiffla wino wymowa ćwiczenia

Planter un clou dans le cercueil

Planter un clou dans le cercueil

planter Planter un clou dans le cercueil

Planter un clou dans le cercueil

“Planter un clou dans le cercueil” to francuskie powiedzenie, którego dosłowne tłumaczenie na język polski brzmi “wbijać gwóźdź w trumnę”. Jest to wyrażenie idiomatyczne, który ma symboliczne znaczenie, zamiast dosłownego. Jest często używany w kontekście sytuacji, które przyczyniają się do upadku, niepowodzenia, czy końca czegoś. Gwóźdź w trumnę oznacza ostateczne, decydujące działanie, które przypieczętuje los osoby, rzeczy, lub sytuacji.

“Wbić gwóźdź do trumny” to idiomaticzne wyrażenie w języku polskim, które oznacza definitywne zakończenie lub zniszczenie czegoś. Jest to symboliczny gest reprezentujący finalizację lub zakończenie, tak jak wbicie ostatniego gwoździa do trumny oznaczałoby zakończenie procesu jej budowy i ostateczne zamknięcie.

Możemy to wyrażenie używać w kontekście różnych sytuacji, np. kiedy mówimy o ostatnim argumencie, który przesądza o wyniku dyskusji, o działaniu, które ostatecznie kończy jakąś sprawę, lub o zdarzeniu, które definitywnie zamyka pewną możliwość.

Przykład: “Po ostatniej porażce drużyny, trener podał się do dymisji. To wbiło gwóźdź do trumny jego kariery trenerskiej.”

Pochodzenie i Znaczenie

Dokładne pochodzenie powiedzenia “planter un clou dans le cercueil” nie jest jasne, choć jest to idiom powszechnie stosowany w wielu kulturach. W Polsce, podobne sformułowanie “przybić gwóźdź do trumny” jest znane i używane.

Wyrażenie to ma dość mroczne konotacje, nawiązując bezpośrednio do obrazu trumny i procesu pogrzebu. Gwóźdź w trumnę jest symbolem ostateczności, końca, nieodwracalności. To co jest w trumnie, jest na zawsze zamknięte, nie ma odwrotu.

Zastosowanie w Różnych Kontekstach

Wyrażenie “planter un clou dans le cercueil” można używać w różnych kontekstach, zarówno dosłownych jak i przenośnych.

Kontekst Biznesowy

W kontekście biznesowym, “planter un clou dans le cercueil” można używać do opisania sytuacji, kiedy konkurencja robi ruch, który przyczynia się do upadku firmy.

Przykładowe zdanie: “Kiedy nasz największy konkurent wprowadził nową, innowacyjną technologię na rynek, to było jak wbicie gwoździa w naszą trumnę.”

Kontekst Osobisty

W kontekście osobistym, “planter un clou dans le cercueil” może opisywać decyzje lub działania, które przyczyniają się do końca relacji lub przyjaźni.

Przykładowe zdanie: “Kiedy dowiedziałem się, że ona kłamała, to było jak wbicie gwoździa w trumnę naszej przyjaźni.”

Przykłady

Polski: “Niedawne oskarżenia o korupcję wbijają kolejny gwóźdź do trumny jego politycznej kariery.” Francuski: “Les récentes accusations de corruption plantent un autre clou dans le cercueil de sa carrière politique.”

Polski: “Ostatnia porażka wbiła gwóźdź do trumny naszych nadziei na mistrzostwo.”
Francuski: “La dernière défaite a planté un clou dans le cercueil de nos espoirs de championnat.”

Polski: “Ta decyzja prawdopodobnie wbiła gwóźdź do trumny naszego projektu.”
Francuski: “Cette décision a probablement planté un clou dans le cercueil de notre projet.”

Polski: “Zerwanie umowy było jak wbić gwóźdź do trumny dla naszej współpracy.
Francuski: “La rupture du contrat a été comme planter un clou dans le cercueil de notre coopération.”

Polski: “Ogłoszenie bankructwa wbiło gwóźdź do trumny ich biznesu.”
Francuski: “La déclaration de faillite a planté un clou dans le cercueil de leur entreprise.

Polski: “Negatywne opinie krytyków były jak wbić gwóźdź do trumny dla premiery tego filmu.”
Francuski: “Les critiques négatives des critiques ont été comme planter un clou dans le cercueil de la première de ce film.”

Polski: “Jego ostatnia pomyłka wbiła gwóźdź do trumny jego pracy w tej firmie.
Francuski: “Sa dernière erreur a planté un clou dans le cercueil de son travail dans cette entreprise.”

Polski: “Słaba sprzedaż w ostatnim kwartale była jak wbić gwóźdź do trumny dla tego produktu.Francuski: “Les faibles ventes au dernier trimestre ont été comme planter un clou dans le cercueil de ce produit.

Ćwiczenie

Ćwiczenia dla zalogowanych użytkowników! Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zakończenie

“Planter un clou dans le cercueil” to wyrażenie o bogatych konotacjach, które pomaga nam wyrazić ostateczność i nieodwracalność pewnych sytuacji. Chociaż ma mroczne podłoże, jest powszechnie stosowane w wielu kontekstach, zarówno dosłownych jak i przenośnych.

Jak nas wspierać?

aimer aller avoir bonjour Bordeaux czas czasownik czasownika fiszki Francja francuski francuskie français gramatyka Historia język język francuski krzyżówka kuchnia kultura kultura francuska Literatura Luwr manger Marsylia merci miłość mots nauka nauka francuskiego nauka języka Nicea non Normandia odmiana Oui Paryż poranna present Prowansja słownictwo teraźniejszy wakacje Wieża Eiffla wino

Les célibataires

Les célibataires

Les célibataires
Les célibataires

Les célibataires

Lisez ce texte sur les célibataires rédigé à partir des données de l’encadré ci- dessous et observez leurs caractéristiques. À votre tour, en vous inspirant de ce modèle, rédigez un petit texte pour les deux autres questions extraites de cette enquête auprès des célibataires.

Qui sont Les célibataires français ?

Des hommes et des femmes majoritairement de plus de 30 ans. Sur un plan purement factuel, au regard de la décomposition de l’échantillon des 800 célibataires interrogés par l’IFOR les hommes sont autant concernés que les femmes par le célibat avec un équilibre parfait (50% exactement). Ils sont majoritairement âgés de plus de 30 ans à 58 %. issus d’à peu près toutes les catégories professionnelles, et vivent principalement dans les zones urbaines (31% résident dans une ville moyenne et 41% dans une grande ville).

DU CÉLIBATAIRE AU SOLO Vivre en solo (2003) n’est pas seulement le titre d’un documentaire québécois de Doïna Harap, c’est aussi une réalité. On n’est plus célibataire mais solo, c’est un mode de vie que l’on choisit et pour lequel il existe des produits et des services spécifiques. Il y a même des associations qui ne proposent des activités que pour les solos.

Queues sont leurs principales activitês ?

Regarder la télé : 71%

Lire : 55%

Cuisiner : 42%

Rester seul/e : 42%

Faire du shopping : 31%

Sortir avec des amis / la famille : 54% Faire des activités sportives : 30% Aller en soirées : 29%

Faire des activités culturelles : 29% Aller au cinéma : 26%

(Sources : IFOP pour Parship.fr. août 2005)

(Re)connaître ses sources

A Connaissez-vous les principaux médias français ? Beaucoup sont consultables sur Internet. Observez cette liste et dites s’il s’agit d’un quotidien, d’un hebdomadaire, d’une radio, d’une chaîne de télé, etc.

Ćwiczenie

Uwaga: Ćwiczenia są dostępne dla zalogowanych użytkowników!

Zobacz: Jak nas wspierać?

Zobacz: Patronite.pl

christian_dior

L’histoire de Christian Dior (1905-1957)

L’histoire de Christian Dior
Christian Dior

L’histoire de Christian Dior

Christian Dior to XX wieczny francuski krawiec, który założył dom mody w 1946 roku we Francji. Firma założona przez niego znana jest dzisiaj na całym świecie. Zajmuje się nie tylko modą i ubraniami, ale również zachwyca swoimi kosmetykami. Dior pragnął swoim zaangażowaniem podkreślić kobiecość. Dbał o piękno kobiecej skóry poprzez odpowiedni dobór ubrania, zapachu perfumy oraz koloru pomadek.

L’histoire de Christian Dior

Christian Dior, né le à Granville dans la Manche et mort le à Montecatini Terme en Italie, est un grand couturier français.

En 1947, il donne son nom à la maison de haute couture homonyme, financée par Marcel Boussac. Celle-ci s’illustre dès 1947 dans la haute couture et la parfumerie puis dans tous les métiers du luxe.

Durant dix années, Christian Dior vit de la générosité de ses amis et de la vente de quelques tableaux. Son ami, l’acteur Jean Ozenne remarque son talent de dessinateur et l’encourage à vendre ses croquis. C’est ainsi qu’en 1935, il vend ses premiers dessins de robes et de chapeaux chez Claude Saint-Cyr ou chez la modiste Madame Agnès, puis est embauché comme illustrateur par le Figaro Illustré où il rencontre René Gruau.

Vers 1937, il passe un an en convalescence à cause de la tuberculose puis revient à Paris l’année suivante, démarchant Lucien Lelong, sans succès.

Soutenu par quelques amis artistes, il crée, comme lors de son enfance, des costumes, en l’occurrence pour le cinéma et le théâtre, habillant notamment Odette Joyeux dans les films Le Lit à colonnes de Roland Tual en 1942, Le Baron Fantôme de Serge de Poligny ou Lettres d’amour de Claude Autant-Lara.

En 1938, Christian Dior est engagé par le grand couturier Robert Piguet — alors surnommé « le prince de la mode » — en tant que modéliste et dessinateur, il signe aussitôt trois collections. Un tailleur en pied-de-poule noir et blanc est son premier succès.

Le 12 février 1947, Christian Dior bouleverse la mode d’après-guerre avec son premier défilé. La maison Dior fonctionne alors comme tout le milieu de la haute couture de l’époque : le couturier dessine les robes qui sont ensuite réalisées dans un intense travail de collaboration avec ses équipes, composées notamment de Raymonde Zehnacker.

Après la Seconde Guerre mondiale, « la France était (en effet) très pauvre, il n’y avait donc pas beaucoup d’argent pour promouvoir la haute couture française. Sous l’occupation, la mode reste marquée par les pénuries de tissu. Christian Dior crée sa collection, sous une profusion de matières luxueuses et abondantes, en réaction à cette austérité imposée.

Invité à Dallas par la maison Neiman Marcus qui lui décerne un Oscar, Christian Dior part pour les États-Unis à la conquête du marché de la mode dès 1947, soit moins d’un an après le lancement de sa première collection. Il y ouvre plus tard Christian Dior New York Inc.n 4.

En onze ans, son activité s’étend dans quinze pays et assure l’emploi de plus de deux mille personnes. En 1957, sa maison représente plus de la moitié des exportations de la couture française et Time Magazine le consacre à sa Une, Dior étant le premier couturier français à faire la couverture du magazine.

En octobre 1957, à 52 ans, juste après avoir présenté sa dernière collection intitulée « fuseau » et conçue avec son jeune assistant Yves Saint-Laurent, il est foudroyé par une crise cardiaque en Italie, où il séjournait quelques jours lors d’une cure à Montecatini Terme. Son corps est alors rapatrié dans son hôtel particulier du 7, boulevard Jules-Sandeau à Paris, dont le vestibule est transformé en chapelle ardente49. Il repose à Callian dans le Var.

Zobacz: Dior

Zobacz: Słownictwo ubrania

Ćwiczenie

Uwaga: Ćwiczenia są dostępne dla zalogowanych użytkowników.

bapteme

Baptême de la Pologne et la date symbolique de la création de l’Etat polonais

Chrzest Polski i symboliczna data powstania Państwa Polskiego.

Baptême et christianisation de la Pologne

En 965, Mieszko fait alliance avec le Duché de Bohême qu’il scelle en épousant la princesse chrétienne Dubravka (en polonais Dobrawa, appelée ensuite Dąbrówka), fille du duc Boleslav Ier de la dynastie des Přemyslides.

Un an après, Mieszko Ier se convertit et reçoit le baptême selon le rite romain de l’Église catholique. Le christianisme apporte une force religieuse unificatrice qui permet au prince d’affermir son pouvoir et rassembler toutes les tribus polonaises sous son autorité d’une manière plus efficace.

Selon les chroniqueurs, la cérémonie a lieu le Samedi saint du 14 avril 966. Bien que l’emplacement exact soit encore contesté par les historiens, Ostrów Lednicki ou Poznań sont les sites les plus probables.

Le baptême place la Pologne dans la sphère de la culture chrétienne occidentale et latine. Le prince fait entrer des clercs lettrés à sa cour et accueille de nombreux missionnaires. En 968, à la faveur de la conversion de Mieszko Ier, la papauté instaure en Pologne le premier évêché qui dépend directement du Saint-Siège, ce qui garantit l’indépendance de la jeune Église polonaise du Saint Empire. Il est érigé à Poznań, centre du pouvoir ducal à l’époque, et confié à l’évêque missionnaire Jordan.

Certains historiens considèrent le baptême du prince polonais comme le moment de la naissance de l’État polonais et comme le début du christianisme sur les territoires polonais. L’œuvre de Mieszko sera continuée par son fils Bolesław qui en l’an 1000 contribuera à créer l’archevêché de Gniezno et les évêchés de Cracovie, Kołobrzeg et Wrocław à côté de l’évêché déjà existant à Poznań.

Vocabulaire

faire alliance avec qq – zawrzeć przymierze z kimś

épouser – ożenić się, wyjść za mąż

la princesse chrétienne – chrześcijańska księżniczka

la dynastie – ród, dynastia

le baptême – chrzest

le rite romain – forma rzymska,

les chroniqueurs – kronikarze

la cérémonie – ceremonia

le premier évêché – pierwszy Biskup

les historiens – historycy

Saint-Siège – Stolica Apostolska (Watykan)

garantire – gwarantować

la conversion – zmiana, nawrócenie, konwersja

l’indépendance – niezależność

la jeune Église polonaisemłody polski Kościół

l’archevêché – arcybiskupstwo

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

patronite Baptême de la Pologne et la date symbolique de la création de l’Etat polonais
Baptême de la Pologne et la date symbolique de la création de l’Etat polonais 18
patronite banner chce 1280x720 1 Baptême de la Pologne et la date symbolique de la création de l’Etat polonais
Baptême de la Pologne et la date symbolique de la création de l’Etat polonais 19
European union flag. Vector illustration

L’Europe

L’Europe. Europa

L'Europe est un continent situé à l'ouest de l'Asie et au nord de l'Afrique. Elle est constituée de 44 pays différents et est considérée comme l'un des sept continents du monde. L'Europe est riche en histoire, en culture et en diversité.L'Union européenne (UE) est une organisation politique et économique qui a été créée en 1993 par le traité de Maastricht. Elle est composée de 27 pays membres situés en Europe, et a pour objectif de promouvoir la paix, la prospérité et la coopération entre les pays membres.L'Union européenne dispose d'une législation commune dans de nombreux domaines, tels que l'agriculture, l'environnement, la justice, les droits de l'homme, la santé publique, les transports, l'énergie et la sécurité. Elle dispose également d'une monnaie commune, l'euro, qui est utilisée par 19 de ses membres.L'Union européenne est dirigée par plusieurs institutions, telles que la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil européen et la Cour de justice de l'Union européenne. Elle est financée par un budget communautaire, qui est utilisé pour financer des programmes et des projets dans les différents États membres.Bien que tous les pays d'Europe ne soient pas membres de l'Union européenne, celle-ci est considérée comme un acteur clé de la politique européenne et internationale, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de l'environnement.
European union flag.

L’Europe est un continent situé à l’ouest de l’Asie et au nord de l’Afrique. Elle est constituée de 44 pays différents et est considérée comme l’un des sept continents du monde. L’Europe est riche en histoire, en culture et en diversité.

L’Union européenne (UE) est une organisation politique et économique qui a été créée en 1993 par le traité de Maastricht. Elle est composée de 27 pays membres situés en Europe, et a pour objectif de promouvoir la paix, la prospérité et la coopération entre les pays membres.

L’Union européenne dispose d’une législation commune dans de nombreux domaines, tels que l’agriculture, l’environnement, la justice, les droits de l’homme, la santé publique, les transports, l’énergie et la sécurité. Elle dispose également d’une monnaie commune, l’euro, qui est utilisée par 19 de ses membres.

L’Union européenne est dirigée par plusieurs institutions, telles que la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil européen et la Cour de justice de l’Union européenne. Elle est financée par un budget communautaire, qui est utilisé pour financer des programmes et des projets dans les différents États membres.

Bien que tous les pays d’Europe ne soient pas membres de l’Union européenne, celle-ci est considérée comme un acteur clé de la politique européenne et internationale, notamment dans les domaines de la sécurité, de l’économie et de l’environnement.

Le Parlement européen

Le Parlement européen est l’une des principales institutions de l’Union européenne. Il est composé de 705 députés élus directement par les citoyens de l’Union européenne tous les cinq ans.

Le Parlement européen a pour rôle de représenter les citoyens de l’Union européenne, de contrôler les institutions de l’Union européenne et de légiférer sur les politiques européennes dans de nombreux domaines, tels que l’environnement, l’économie, la justice, les droits de l’homme, la santé, l’éducation, la recherche et l’innovation.

Le Parlement européen travaille en collaboration avec les autres institutions de l’Union européenne, notamment la Commission européenne et le Conseil européen. Il adopte des résolutions et des positions politiques qui sont ensuite prises en compte dans le processus décisionnel de l’Union européenne.

Les membres du Parlement européen sont organisés en groupes politiques, qui représentent différentes tendances politiques européennes. Les députés élisent également un président du Parlement européen, qui dirige les travaux de l’institution.

En résumé, le Parlement européen est une institution clé de l’Union européenne, qui joue un rôle important dans la législation et la représentation des citoyens de l’Union européenne.

Europa

Europa to kontynent położony na zachód od Azji i na północ od Afryki. Składa się z 44 różnych krajów i jest uważany za jeden z siedmiu kontynentów świata. Europa jest bogata w historię, kulturę i różnorodność.

Unia Europejska

Unia Europejska (UE) jest organizacją polityczną i gospodarczą, która została utworzona w 1993 roku na mocy Traktatu z Maastricht. Składa się z 27 krajów członkowskich zlokalizowanych w Europie i ma na celu promowanie pokoju, dobrobytu i współpracy między krajami członkowskimi.

Unia Europejska posiada wspólne prawodawstwo w wielu dziedzinach, takich jak rolnictwo, środowisko, wymiar sprawiedliwości, prawa człowieka, zdrowie publiczne, transport, energia i bezpieczeństwo. Ma również wspólną walutę, euro, której używa 19 jej członków.

Unią Europejską zarządza kilka instytucji, takich jak Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest finansowany z budżetu wspólnotowego, który jest wykorzystywany do finansowania programów i projektów w różnych państwach członkowskich.

Chociaż nie wszystkie kraje w Europie są członkami Unii Europejskiej, ta ostatnia jest uważana za kluczowego gracza w polityce europejskiej i międzynarodowej, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa, gospodarki i środowiska.

Parlament Europejski

Parlament Europejski jest jedną z głównych instytucji Unii Europejskiej. Składa się z 705 posłów wybieranych bezpośrednio przez obywateli Unii Europejskiej co pięć lat.

Rolą Parlamentu Europejskiego jest reprezentowanie obywateli Unii Europejskiej, kontrolowanie instytucji Unii Europejskiej oraz stanowienie prawa w zakresie polityk europejskich w wielu dziedzinach, takich jak środowisko, gospodarka, wymiar sprawiedliwości, prawa człowieka, zdrowie, edukacja , badań i innowacji.

Parlament Europejski współpracuje z innymi instytucjami Unii Europejskiej, w szczególności z Komisją Europejską i Radą Europejską. Przyjmuje rezolucje i stanowiska polityczne, które są następnie uwzględniane w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są zorganizowani w grupy polityczne, które reprezentują różne europejskie tendencje polityczne. Posłowie wybierają także przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który kieruje pracami instytucji.

Podsumowując, Parlament Europejski jest kluczową instytucją Unii Europejskiej, która odgrywa ważną rolę w stanowieniu prawa i reprezentacji obywateli Unii Europejskiej.

Vocabulaire

l’Europe – Europa

européen – europejski

à l’échelle européenne – na skalę europejską

demander des efforts – pytać o wysiłki, koszty

développer l’impact au niveau international – rozwijać międzynarodowe wpływy

le combat contre la corruption – walka z korupcją

la politique européennepolityk europejski

la coordination des politiques nationales – koordynacja polityk krajowych

le droit – prawo

la législation européenne – prawodawstwo europejskie

la Charte européenne des droits fondamentaux – Europejska Karta Praw Podstawowych

le traité – traktat

l’accord – umowa

signer un accord – podpisać umowę

les accords de Schengen – umowy z Schengen

supprimer les contrôles douanier – usuwać kontrole celne

la fin des barrières – koniec barier

la baisse des coûts – niższe koszty

la création d’emploistworzenie miejsc pracy

la monnaie européenne – europejska waluta

la suppression des monnaies nationales – zniesienie walut krajowych

la zone euro – strefa Euro

la réduction de la dette publique – redukcja długu publicznego

le budget budżet

Ćwiczenie 1

Przyporządkuj Nazwy Państw właściwej fladze! POWODZENIA!

Dla zalogowanych użytkowników

Ćwiczenie 2

patronite banner chce 1280x720 1 L'Europe
gol8

La nouvelle voiture

La nouvelle voiture. Nowy samochód.

La nouvelle voiture. La nouvelle Golf R est la plus puissante de sa lignée, mais le principal gain en performances n’est pas sous le capot.

Volkswagen lève le voile sur la nouvelle Golf R, la plus musclée des Golf de huitième génération mais aussi la Golf de série la plus puissante de l’histoire, et celle-ci reste 100% thermique. La dernière-née du constructeur est animée par la nouvelle et quatrième génération du quatre-cylindres essence turbocompressé 2L TSI, EA888 evo4 de son petit nom, qui développe ici 320ch et 420Nm de couple.

Volkswagen Golf GTI Clubsport (2020) : 300 ch ! Nouvelle Volkswagen Golf GTI Clubsport (2020) : la compacte passe à 300 ch ! C’est 20ch et 20Nm de plus que la précédente génération. Transmission intégrale 4Motion et boîte à double embrayage DSG7 sont toujours équipées de série. Volkswagen annonce un chrono de 4,7s sur l’exercice du 0 à 100 km/h, comme le précédent modèle, et la vitesse de pointe est toujours limitée à 250 km/h. Les modes de conduite Comfort, Sport, Race et Individual sont toujours proposés de série, le dernier permettant d’enregistrer des paramètres personnalisés.

Le gain en performance est à chercher ailleurs. La nouvelle Golf R est en effet dotée d’un double blocage électronique de différentiel agissant sur les freins, l’un se chargeant de la répartition du couple entre les deux essieux et l’autre, pour la première fois, entre les roues arrière. Et un nouveau calculateur coordonne le comportement de cette vectorisation du couple, de la suspension pilotée et de la direction à assistance variable.

En outre, un pack optionnel baptisé R-Performance permet de relever la vitesse maximale à 270 km/h, de disposer d’un becquet de toit plus imposant et de jantes de 19 pouces (18 de série), mais aussi d’accéder à deux modes de conduite supplémentaires dont un nommé Special aux réglages conçus pour la Nordschleife (boucle nord) du Nürburgring où la voiture a été testée pour son développement. Disposant par ailleurs de freins plus grands mais aussi plus légers, la nouvelle Golf R se montre ainsi plus rapide que sa devancière sur “l’Enfer Vert” de 17s au tour selon Volkswagen. Rappelons que la Nordschleife a entre autres particularités celle de présenter une grande variété dans son tracé, son revêtement et son relief, ce qui en fait un terrain d’essai idéal pour des conditions de route diverses.

Le pack R-Performance comprend également un mode Drift qui, comme son nom l’indique, autorise l’essieu arrière à dériver via un réglage spécifique de la transmission et du contrôle de stabilité. Enfin, le système d’échappement dispose de clapets offrant différents niveaux sonores, et une ligne Akrapovic en titane permettant de gagner 7kg sera une nouvelle fois proposée en option

voiture e1617785228879 La nouvelle voiture
La nouvelle voiture 24

Vocabulaire

la plus puissante – najmocniejszy

le principal gain en performances – główny wzrost wydajności

le capot – maska

un constructeur – producent, konstruktor

la compacte – kompakt

la précédente génération – poprzednia generacja

une boîte à double embrayage – dwusprzęgłowa skrzynia biegów

un chrono – licznik

la vitesse – prędkość

est en effet dotée…jest rzeczywiście wyposażony…

relever – umożliwiać, pozwalać

les freins – hamulce

une grande variétéduży wybór, różnorodność

comme son nom l’indique – jak sama nazwa wskazuje

Ćwiczenie

Uwaga! Ćwiczenie dla zalogowanych użytkowników!
patronite banner chce 1280x720 1 La nouvelle voiture
femme

Mój poziom znajomości języka francuskiego!

A1,A2,B1,B2? Sprawdź swój poziom. Wykonaj test znajomości języka.

A1 débutant 

A2 élémentaire 

B1 intermédiaire 

B2 intermédiaire supérieur 

C1 avancé

Przejdź do TESTU

patronite Mój poziom znajomości języka francuskiego!
Mój poziom znajomości języka francuskiego! 26