anterieur_cwicz

Passé antérieur – ćwiczenia

Passé antérieur – ćwiczenia

Wykonaj ćwiczenia z czasu przeszłego, który nazywa się Le passé antérieur. Poznaj sposób tworzenia tego czasu i utrwal wiedzę wykonując proste ćwiczenie.

Jak tworzyć czas passé antérieur?

Jak tworzyć czas passé antérieur?

Le passé antérieur se construit avec :
l’auxiliaire être ou avoir au passé simple + le participe passé du verbe.

Czas przeszły le passé antérieur jest skonstruowany z:
czasownika być lub mieć w passé simple + imiesłów czasu przeszłego participe passé czasownika.

Il est utilisé pour parler d’une action antérieure narrée au passé simple.
Exemple = Quand il eut fini, il quitta la maison.

Conjuguez au passé antérieur. N’oubliez pas le sujet.

1. Ćwiczenie 1

2. Ćwiczenie 2

3. Ćwiczenie 3

Zobacz: Jak nas wspierać?

Zobacz: Jak zostać naszym Sponsorem, czyli Patronem?

femme

Mój poziom znajomości języka francuskiego!

A1,A2,B1,B2? Sprawdź swój poziom. Wykonaj test znajomości języka.

A1 débutant 

A2 élémentaire 

B1 intermédiaire 

B2 intermédiaire supérieur 

C1 avancé

Przejdź do TESTU

patronite Mój poziom znajomości języka francuskiego!
Mój poziom znajomości języka francuskiego! 2