Le subjonctif passé

Le subjonctif passé

Le subjonctif passé

Le subjonctif passé

W języku francuskim czasownikowy tryb subjonctif passé jest jednym z bardziej zaawansowanych i trudniejszych do opanowania elementów. Jest to czasownikowy tryb używany do wyrażania wątpliwości, pragnień, żądań, poleceń i innych emocjonalnych stanów umysłu w odniesieniu do czasów przeszłych.

W tym artykule przeanalizujemy subjonctif passé, jego tworzenie, użycie oraz przykłady zdań.

Tworzenie subjonctif passé

Tworzenie subjonctif passé jest podobne do tworzenia subjonctif présent. Aby stworzyć subjonctif passé, należy użyć odpowiedniej formy czasownika pomocniczego “avoir” lub “être” w czasie subjonctif présent, a następnie dodać czasownik w formie participe passé.

 • Tworzenie subjonctif passé z czasownikiem “avoir”
  • Aby utworzyć subjonctif passé z czasownikiem “avoir”, należy użyć czasownika pomocniczego “avoir” w czasie subjonctif présent, a następnie dodać czasownik w formie participe passé. Przykładowo, czasownik “manger” (jeść) w subjonctif passé brzmi: “que j’aie mangé” (żebym zjadł).
 • b) Tworzenie subjonctif passé z czasownikiem “être”
  • Aby utworzyć subjonctif passé z czasownikiem “être”, należy użyć czasownika pomocniczego “être” w czasie subjonctif présent, a następnie dodać czasownik w formie participe passé. Przykładowo, czasownik “aller” (iść) w subjonctif passé brzmi: “que je sois allé” (żebym poszedł).

Użycie subjonctif passé

Subjonctif passé używany jest w odniesieniu do czasów przeszłych, w sytuacjach, w których wyrażamy wątpliwości, pragnienia, żądania, polecenia lub inne emocjonalne stany umysłu.

 • Wyrażanie wątpliwości
  • Subjonctif passé jest często używany, aby wyrazić wątpliwości na temat wydarzeń z przeszłości.
   • Przykładowo, zdanie “Je ne crois pas qu’il ait vu le film” (Nie sądzę, że widział ten film) używa subjonctif passé, aby wyrazić wątpliwość, czy osoba rzeczywiście widziała film.
 • Wyrażanie pragnień
  • Subjonctif passé może być również używany, aby wyrazić pragnienia lub marzenia na temat przeszłości.
   • Przykładowo, zdanie “Je souhaite que nous ayons voyagé plus souvent” (Chciałbym, żebyśmy podróżowali częściej) używa subjonctif passé, aby wyrazić pragnienie, że w przeszłości mieliśmy więcej okazji do podróżowania.
 • Wyrażanie poleceń
  • Subjonctif passé może również służyć do wyrażania poleceń w odniesieniu do przeszłości.
   • Przykładowo, zdanie “Il fallait que tu aies fini avant midi” (Musiałeś skończyć przed południem) używa subjonctif passé, aby wyrazić polecenie, żeby coś zostało zrobione przed pewnym terminem.
 • Wyrażanie emocjonalnych stanów umysłu
  • Subjonctif passé jest również używany do wyrażania emocjonalnych stanów umysłu, takich jak zadowolenie, smutek, żal, czy niechęć, w odniesieniu do wydarzeń z przeszłości.
   • Przykładowo, zdanie “Je suis contente que tu aies réussi ton examen” (Jestem zadowolona, że zdałeś egzamin) używa subjonctif passé, aby wyrazić zadowolenie z faktu, że osoba zdała egzamin.

Przykłady zdań

Aby lepiej zrozumieć, jak działa subjonctif passé, poniżej przedstawione są przykłady zdań z jego użyciem:

a) Je ne crois pas qu’il ait fini son travail à temps. (Nie sądzę, że skończył swoją pracę na czas)

b) Il était dommage que nous n’ayons pas pu partir plus tôt. (Szkoda, że nie mogliśmy wyjechać wcześniej)

c) J’ai recommandé que tu aies terminé le projet avant vendredi. (Zaleciłem, abyś ukończył projekt przed piątkiem)

d) Il était triste que sa mère soit décédée. (Był smutny, że jego matka zmarła)

e) Nous avons été ravis que vous soyez venus à notre fête. (Byliśmy zachwyceni, że przyszliście na naszą imprezę)

Ćwiczenia:

 1. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w subjonctif passé:
  • a) Il est possible que nous (avoir) trop mangé hier soir.
  • b) J’ai regretté que tu (ne pas venir) à la réunion.
  • c) Il fallait que j’ (finir) mes devoirs avant le week-end.

Poprawne odpowiedzi: a) ayons mangé b) ne sois pas venu c) aie fini

 1. Utwórz zdania z podanymi czasownikami w subjonctif passé:
  • a) partir (vous)
  • b) voir (elle)
  • c) être (tu)

Poprawne odpowiedzi: a) que vous soyez partis b) qu’elle ait vu c) que tu aies été

3.

Ćwiczenie dla zalogowanych użytkowników! Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

4.

Ćwiczenie dla zalogowanych użytkowników! Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

5.

Ćwiczenie dla zalogowanych użytkowników! Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

Zakończenie

Subjonctif passé jest ważnym czasem w języku francuskim, który umożliwia wyrażanie działań, myśli, emocji i wydarzeń z przeszłości. Używa się go, gdy konieczne jest wyrażenie zdania z negacją lub wyrażenia, co mogłoby się stać w przeszłości. Subjonctif passé jest również używany do wyrażania poleceń i emocjonalnych stanów umysłu w odniesieniu do wydarzeń z przeszłości. Opanowanie tego czasu pozwala na lepsze porozumienie i bardziej precyzyjne wyrażanie siebie w języku francuskim.

patronite banner chce Le subjonctif passé
Le subjonctif passé 3

aimer aller amour avoir bonjour Bordeaux czas czasownik czasownika fiszki Francja francuski francuskie français gramatyka Historia jedzenie język język francuski krzyżówka kuchnia kultura kultura francuska Literatura Luwr manger Marsylia merci mots nauka nauka francuskiego nauka języka non Normandia odmiana Oui Paryż poranna Prowansja sztuka słownictwo teraźniejszy wakacje Wieża Eiffla wino

zaimki_wskazujace

Les démonstratifs- zaimki wskazujące cz.2

Les démonstratifs- zaimki wskazujące cz.2

Les démonstratifs- zaimki wskazujące cz.2

LE PRONOM DÉMONSTRATIF- ZAIMEK WSKAZUJĄCY RZECZOWBY

 1. Le pronom démonstratif permet d’éviter la répétition et s’utilise surtout composé avec « -ci » et« là ».
  exemple:

   

  • Ce vélo est à Paul. ⇢ Celui -ci/là est à Léa.
  • Cette voiture est à Paul. ⇢ Celle -ci/là à Léa.
  • Ces vélos sont est à Paul. ⇢ Ceux -ci/là à Léa.
  • Ces voitures sont est à Paul. ⇢ Celles –ci/là à Léa.
 2. « Celui de » et « celle de » expriment la possession :
  • À qui est ce manteau? – C’est celui de Léa.

rédigé sur la base de Grammaire progressive du français
M. Grégoire, O.Thiévenaz
3e édition,
CLE International

ĆWICZENIA

Ćwiczenie 1

Uwaga. Ćwiczenia dostępne dla zalogowanych użytkowników. Rejestracja w portalu jest darmowa.

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3

POLECAMY

Zobacz : Cuisinière de l’année

Zobacz : Les pronoms démonstratifs en français (Théorie et exercice)

Podoba się Tobie nasza praca?

Doceniasz wysiłki włożone w przygotowanie ćwiczeń?

Zostań naszym Patronem lub Postaw nam Kawę!

wsparcie patronite
zaimki_wskazujace

Les démonstratifs- zaimki wskazujące cz.1

zaimki_wskazujace
zaimki wskazujące

Les démonstratifs- zaimki wskazujące cz.1

Les démonstratifs- zaimki wskazujące

L’ADJECTIF DÉMONSTRATIF- ZAIMEK WSKAZUJĄCY PRZYMIOTNY

 1. L’adjectif démonstratif s’accorde avec le nom.
 2. Il désigne des choses ou des personnes présentes, proches ou lointaines :
  • Regarde,
   ce pont!
   cette maison!
   ces immeubles!
  • !!! « CE» voyelle ou « h » muet est obligatoire :
   cet amis
   cet homme
   MAIS : ce héros ( « h » aspiré)
 3.  Pour marquer l’éloignement, on ajoute « là-bas »
  Ce monument, là-bas, c’est la gare.
 4. Il désigne une période de temps proche ou en cours:
  ce matin
  cette semaine
  cet été

rédigé sur la base de Grammaire progressive du français
M. Grégoire, O.Thiévenaz
3e édition,
CLE International

Ćwiczenie

POLECAMY

Zobacz : L’inspecteur enquête

Zobacz : Les déterminants démonstratifs ce/cet/cette/ces

Podoba się Tobie nasza praca?

Doceniasz wysiłki włożone w przygotowanie ćwiczeń?

Zostań naszym Patronem lub Postaw nam Kawę!

wsparcie patronite

Ah si j'étais grand

Ah si j’étais grand!

Ah si j'étais grand
Ah si j’étais grand

Ah si j’étais grand

Ah si j'étais grand
Ah si j’étais grand

Vocabulaire

toutes les fois – za każdym razem

rêver – marzyć, snuć marzenia

être grandbyć wielkim

un pilote de course – kierowca rajdowy (wyścigowy)

les oiseaux – ptaki

suivre – podążać, iść za kimś, ścigać

vrombir – warczeć, (ryk silnika)

les adversaires – przeciwnicy

Ćwiczenie

Uwaga: Ćwiczenia są dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Zobacz: Imparfait

Zobacz: Imparfait – ćwiczenia.

Zobacz więcej: Conditionnel-present

Zobacz: Conditionnel-présent-ćwiczenia

Podoba się Tobie nasza praca?

Doceniasz wysiłki włożone w przygotowanie ćwiczeń?

Zostań naszym Patronem lub Postaw nam Kawę!

wsparcie patronite
Le subjonctif présent

Le subjonctif présent

Tryb łączony teraźniejszy

Le subjonctif présent
Le subjonctif présent

Wbrew temu, co wielu myśli, Francuzi bardzo często używają trybu łączącego w życiu codziennym. Le subjonctif présent, Tryb łączący absolutnie nie jest zarezerwowany dla pisma ani języka formalnego. Na przykład Francuz wyraża swoje uczucia, pragnienia, zobowiązanie, konieczność … używając trybu łączącego teraźniejszości.

Tryb subjonctif nie ma bezpośredniego odpowiednika w języku polskim. Można powiedzieć, iż wyraża to co jest subiektywne (rozkaz, chęć, życzenie, pragnienie, wolę, wątpliwość, obawę, zdziwienie, zadowolenie, itp.) w przeciwieństwie do trybu indicatif, który wyraża czynności realne, rzeczywiście się dziejące.

Subjonctif występuje w czterech czasach (présent, passé, imparfait, plus-que-parfait) przy czym czasy imparfait i plus-que-parfait występują tylko w języku literackim.

1. Kiedy używamy le subjonctif?

Le subjonctif présent używamy, aby wyrazić:

a) koniecznośćla nécessité, l’obligation:

ordonner quenakazywać, żeby
commander querozkazywać, żeby
défendre quezabraniać, żeby
exiger quewymagać, żeby
dire quepowiedzieć, żeby
prier queprosić, żeby
c’est urgent queto pilne, żeby
c’est scandaleux queto skandaliczne, żeby
il est obligatoire quejest obowiązkowe, żeby
il faut quetrzeba, żeby
il est nécessaire queto konieczne, żeby
il vaut mieux quelepiej, żeby
il est important queważne, żeby
il est indispensable queniezbędne, żeby
il est inadmissible queniedopuszczalne, żeby
il est désirable quepożądanym jest, żeby

b) prawdopodobieństwo – la probabilité

craindre queobawiać się, że
avoir peur quebać się, że
s’inquiéter queniepokoić się, że
il est dangereux quejest niebezpieczne, że
de crainte quez obawy, że
de peur quez obawy, że


c) czas, pierwszeństwol’antériorité:

jusqu’à ce queaż do
avant quezanim
en attendant queczekając aż
sans attendre quenie czekając aż


d) wolę, żądanie – la volonté, le souhait:

aimer mieux quewoleć, żeby
empêcher questać na przeszkodzie, żeby
proposer queproponować, żeby
attendre queczekać, żeby
exiger quewymagać, żeby
souhaiter queżyczyć sobie, żeby
s’attendre à ce queoczekiwać, żeby
insister pour quenalegać, żeby
suggérer quesugerować, żeby
tenir à ce quezależeń na tym, żeby
commander quenakazywać, żeby
interdire quezabraniać, żeby
demander queprosić, żeby
s’opposer à ce quesprzeciwiać się temu, żeby
vouloir quechcieć, żeby
désirer quepragnąć, żeby
préférer quewoleć, żeby
permettre quepozwalać, żeby
avoir besoin quepotrzebować, żeby


e) uczucia – les sentiments:

se réjouir quecieszyć się, że
il est extraordinaire queto nadzwyczajne, że
être content quebyć zadowolonym, że
être heureux/heureuse quebyć szczęśliwym, że
être ravi(e) quebyć zachwyconym, że
être enchanté(e) quebyć zachwyconym, że
c’est bien queto dobrze, że


f) celele but:

pour queaby,żeby
afin quew celu, żeby
de peur queze strachu, że
de façon quew sposób, by
de manière quew sposób, by


g) wątpliwość :

douter quewątpić, żeby
nier quezaprzeczać, żeby
avoir peine à croire quenie wierzyć, żeby
il est douteux quejest wątpliwe, żeby
il est possible quejest możliwe, żeby
il est peu probable quejest mało prawdopodobne, żeby
il est incroyable quejest niewiarygodne, żeby
il est improbable quejest nieprawdopodobne, żeby
il est impensable quejest nie do pomyślenia, żeby
il est invraisemblable quejest nieprawdopodobne, żeby
il n’est pas probablenie jest możliwe, żeby
il est impossiblejest niemożliwe, żeby
il n’est pas sûrnie jest pewne, żeby
il n’est pas certainnie jest pewne, żeby
il n’est pas vrai quenieprawdą jest, żeby
il ne me semble pas quenie wydaje mi się, żeby

h) opinie:

il est scandaleux que 🙂

UWAGA: le verbe “espérer” exprime le souhait mais est suivi du présent de l’indicatif.

2. Jak tworzymy tryb le subjonctif?

subjonctif present wzor Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 19

Subjonctif tworzymy na podstawie tematu czasownika odmienionego w czasie teraźniejszym dla trzeciej osoby liczby mnogiej (elles / ils), do którego dodajemy odpowiednie końcówki: „e”, „es”, „e”, „ions”, „iez”, „ent”. Dla pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej (nous i vous) najpewniej jest brać temat od pierwszej osoby liczby mnogiej (nous) – wtedy uniknie się błędów.

Aby utworzyć subjonctif présent (tryb łączący w czasie teraźniejszym), należy odciąć końcówkę –ent z formy 3. os. liczby mnogiej czasownika w trybie oznajmującym, a następnie do tego tematu dodać następujące końcówki:

OsobaLiczba pojedynczaLiczba mnoga
1.-e-ions
2.-es-iez
3.-e-ent

Grupa I
parler
Singulier
parler
Pluriel
Grupa II
finir
Singulier
finir
Pluriel
Grupa III
mettre
Singulier
mettre
Pluriel
que je parleque nous parlionsque je finisseque nous finissionsque je metteque nous mettions
que tu parlesque vous parliezque tu finissesque vous finissiezque tu mettesque vous mettiez
qu’il/elle parlequ’ils/elles parlentqu’il/elle finissequ’ils/elles finissentqu’il/elle mettequ’ils/elles mettent

W efekcie w przypadku czasowników pierwszej grupy koniugacyjnej formy w całej liczbie pojedynczej oraz w 3. os. liczby mnogiej formy trybu łączącego są identyczne jak w trybie oznajmującym. 

Niektóre czasowniki nieregularne (trzeciej grupy koniugacyjnej) w trybie oznajmującym mają w liczbie mnogiej inny rdzeń dla 1. i 2. osoby, a inny dla 3. osoby. W trybie łączącym ta różnica jest zachowana. A mianowicie w trybie łączącym podstawą dla 1. i 2. os. l. mn. jest forma 1. os. l. mn. trybu oznajmującego; pozostałe bazują na rdzeniu 3. osoby liczby mnogiej. Przykładowo czasownik prendre ma następujące dwa rdzenie do tworzenia subjonctifprenn- i pren-:

prendre
Singulier
prendre
Pluriel
recevoir
Singulier
recevoir
Pluriel
boire
Singulier
boire
Pluriel
que je prenneque nous prenionsque je reçoiveque nous recevionsque je boiveque nous buvions
que tu prennesque vous preniezque tu reçoivesque vous receviezque tu boivesque nous buviez
qu’il/elle prennequ’ils/elles prennentqu’il reçoivequ’ils/elles reçoiventqu’il boivequ’ils boivent

Formy w 1. i 2. os. l. mn. w trybie subjonctif są prawie zawsze takie same jak formy w czasie imparfait trybu oznajmującego. Czasowniki kończące się na –ier mogą przyjmować dwa „i”, a w kończących się na –yer zachowane jest „y”(tak samo jak w imparfait):

congédier
Singulier
congédier
Pluriel
nettoyer
Singulier
nettoyer
Pluriel
que je congédieque nous congédiionsque je nettoieque nous nettoyions
que tu congédiesque vous congédiiezque tu nettoiesque vous nettoyiez
qu’il/elle congédiequ’ils/elles congédientqu’il/elle nettoiequ’ils/elles nettoient

Dziewięć czasowników ma formy specjalne (nieregularne) w subjonctif présent. Są to: être, avoir, aller, faire, falloir, pouvoir, savoir, valoir, vouloir.

être
Singulier
être
Pluriel
avoir
Singulier
avoir
Pluriel
que je soisque nous soyonsque j’aieque nous ayons
que tu soiesque vous soyezque tu aiesque vous ayez
qu’il/elle soitqu’ils/ellesqu’il/elle aitqu’ils/elles aient
etre subjonctif present Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 20

avoir subjonctif present2 Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 21

aller subjjonctif present Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 22
faire subjonctif present kopia Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 23

allerfairepouvoirsavoirvaloirvouloir
que jeaillefassepuissesachevailleveuille
que tuaillesfassespuissessachesvaillesveuilles
qu’il/elleaillefassepuissesachevailleveuille
que nousallionsfassionspuissionssachionsvalionsvoulions
que vousalliezfassiezpuissiezsachiezvaliezvouliez
qu’ils/ellesaillentfassentpuissentsachentvaillentveuillent

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3

Ćwiczenie 4

Ćwiczenie 5

Ćwiczenie 6

Ćwiczenie 7

[qsm quiz=26]
patronite Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 24
patronite banner chce 1280x720 1 Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 25
femme

Mój poziom znajomości języka francuskiego!

A1,A2,B1,B2? Sprawdź swój poziom. Wykonaj test znajomości języka.

A1 débutant 

A2 élémentaire 

B1 intermédiaire 

B2 intermédiaire supérieur 

C1 avancé

Przejdź do TESTU

patronite Mój poziom znajomości języka francuskiego!
Mój poziom znajomości języka francuskiego! 27