Przymiotniki po francusku

Przymiotniki po francusku

Przymiotniki po francusku

Przymiotniki po francusku

Witajcie, moi drodzy uczniowie w lekcji Przymiotniki po francusku! Dzisiaj poświęcimy naszą lekcję języka francuskiego tematowi, który jest niezwykle ważny dla budowania poprawnych zdań i wyrażeń w języku francuskim – przymiotnikom. Przymiotniki pełnią kluczową rolę w opisywaniu osób, przedmiotów, miejsc i stanów, dlatego warto poznać ich zastosowanie i zasady używania.

Definicja francuskich przymiotników

Przymiotniki w języku francuskim, podobnie jak w języku polskim, to słowa, które opisują lub określają cechy rzeczowników, czyli osób, miejsc, rzeczy lub pojęć. W języku francuskim przymiotniki muszą zgadzać się w rodzaju (męski lub żeński) oraz liczbie (pojedyncza lub mnoga) z rzeczownikiem, który opisują. Poniżej znajdziesz zasady stosowania przymiotników w języku francuskim wraz z przykładami.

Podstawowe wiadomości o przymiotniku francuskim

Rozpoczynając naszą przygodę z przymiotnikami, musimy zapoznać się z podstawowymi informacjami.

Przede wszystkim, przymiotniki w języku francuskim dostosowują się do rodzaju, liczby i przypadka rzeczownika, który opisują.

To oznacza, że przymiotniki muszą być dopasowane do swojego rodzaju gramatycznego.

Na przykład, przymiotnik “beau” (piękny) ma formy “beau” (męski pojedynczy), “belle” (żeński pojedynczy), “beaux” (męski mnogi) i “belles” (żeński mnogi).

Teraz, gdy znamy podstawowe zasady przymiotników, warto zauważyć, że niektóre przymiotniki mają nieregularne formy. Na przykład, “bon” (dobry) ma formy “bon” (męski pojedynczy), “bonne” (żeński pojedynczy), “bons” (męski mnogi) i “bonnes” (żeński mnogi). Podobnie jest z przymiotnikiem “beau” (piękny), który zmienia swoje formy w zależności od rodzaju i liczby.

Wreszcie, przymiotniki mogą być używane w stopniu równym, wyższym i najwyższym, tak jak w języku polskim. Na przykład, “beau” (piękny) może być używane jako “plus beau” (piękniejszy) i “le plus beau” (najpiękniejszy).

Liczba pojedyncza i mnoga przymiotnika oraz przymiotniki męskie i żeńskie

W języku francuskim przymiotniki dostosowują się do różnych form gramatycznych, takich jak liczba i rodzaj rzeczowników, którymi się odnoszą. Oznacza to, że przymiotniki mogą zmieniać swoją formę w zależności od tego, czy opisują rzeczownik w liczbie pojedynczej czy mnogiej, a także w zależności od rodzaju męskiego lub żeńskiego.

Oto kilka przykładów form liczby mnogiej i pojedynczej przymiotników po francusku:

Liczba pojedyncza:

 • Un beau garçon (piękny chłopiec)
 • Une belle fille (piękna dziewczyna)
 • Un grand arbre (wielkie drzewo)
 • Une grande maison (wielki dom)
 • Un bon ami (dobry przyjaciel)
 • Une bonne amie (dobra przyjaciółka)

Liczba mnoga:

 • De beaux garçons (piękni chłopcy)
 • De belles filles (piękne dziewczyny)
 • De grands arbres (wielkie drzewa)
 • De grandes maisons (wielkie domy)
 • De bons amis (dobrzy przyjaciele)
 • De bonnes amies (dobre przyjaciółki)

Warto zauważyć, że przymiotniki zmieniają się nie tylko w zależności od liczby, ale także od rodzaju męskiego i żeńskiego. Przykładowo, przymiotnik “beau” (piękny) ma różne formy dla męskiego i żeńskiego rodzaju:

 • Un beau garçon (piękny chłopiec)
 • Une belle fille (piękna dziewczyna)
 • De beaux garçons (piękni chłopcy)
 • De belles filles (piękne dziewczyny)

Pamiętaj, że poprawne dopasowanie przymiotników do liczby i rodzaju rzeczowników jest ważne, aby zachować gramatyczną poprawność we francuskim. Ćwicz używanie przymiotników w różnych kontekstach, aby lepiej opanować te reguły gramatyczne.

Przymiotniki męskie i żeńskie

Przymiotniki dostosowują się również do rodzaju gramatycznego rzeczownika, który opisują. W języku francuskim rodzaj męski i żeński jest istotny, więc przymiotniki mają różne formy dla przymiotników męskich i żeńskich. Na przykład:

 • Beau garçon (piękny chłopiec)
 • Belle fille (piękna dziewczyna)

W przypadku przymiotników, które opisują zarówno męskie, jak i żeńskie rzeczowniki, można stosować formę przymiotnika męskiego, nawet jeśli rzeczownik jest żeński. Przykładowo:

 • Grand artiste (wielki artysta)
 • Grande artiste (wielka artystka)

W przypadku liczby mnogiej i przymiotników męskich i żeńskich, formy przymiotników również się zmieniają. Na przykład:

 • Beaux garçons (piękni chłopcy)
 • Belles filles (piękne dziewczyny)

Pamiętaj, że poprawne dopasowanie przymiotników do liczby i rodzaju rzeczowników jest istotne, aby zachować poprawność gramatyczną we francuskim. Praktykuj ich użycie i eksperymentuj z różnymi formami przymiotników, aby lepiej opanować te reguły gramatyczne.

A1A2B1Gramatyka A1Kultura francuskaRegionySłownictwo A1Słownictwo A2

Rodzaje przymiotników

W języku francuskim mamy kilka rodzajów przymiotników. Oto ich podział:

Przymiotniki jakościowe (adjectifs qualificatifs):

Są to przymiotniki opisujące cechy i właściwości przedmiotów, osób i miejsc. Zmieniają się one w zależności od rodzaju, liczby i przypadka rzeczownika, który opisują. Na przykład: “beau/belle” (piękny/piękna), “intelligent/intelligente” (inteligentny/inteligentna).

Przymiotniki opisujące cechy dodatnie:

 • beau (belle) – piękny (piękna)
 • bon (bonne) – dobry (dobra)
 • intelligent (intelligente) – inteligentny (inteligentna)
 • heureux (heureuse) – szczęśliwy (szczęśliwa)
 • gentil (gentille) – miły (miła)
 • fort (forte) – silny (silna)
 • jeune (jeune) – młody (młoda)
 • joli (jolie) – ładny (ładna)
 • calme (calme) – spokojny (spokojna)
 • brillant (brillante) – błyskotliwy (błyskotliwa)

Przymiotniki opisujące cechy ujemne:

 • mauvais (mauvaise) – zły (zła)
 • stupide (stupide) – głupi (głupia)
 • triste (triste) – smutny (smutna)
 • méchant (méchante) – złośliwy (złośliwa)
 • faible (faible) – słaby (słaba)
 • vieux (vieille) – stary (stara)
 • laid (laide) – brzydki (brzydka)
 • anxieux (anxieuse) – niespokojny (niespokojna)
 • ennuyeux (ennuyeuse) – nudny (nudna)
 • désagréable (désagréable) – nieprzyjemny (nieprzyjemna)

Przymiotniki opisujące różne cechy:

 • grand (grande) – duży, wysoki (duża, wysoka)
 • petit (petite) – mały, niski (mała, niska)
 • rapide (rapide) – szybki (szybka)
 • lent (lente) – wolny (wolna)
 • cher (chère) – drogi (droga)
 • léger (légère) – lekki (lekka)
 • froid (froide) – zimny (zimna)
 • chaud (chaude) – gorący (gorąca)
 • clair (claire) – jasny (jasna)
 • foncé (foncée) – ciemny (ciemna)

Uwagi dotyczące użycia:

Zgadzanie w rodzaju i liczbie: Przymiotniki muszą zgadzać się w rodzaju i liczbie z rzeczownikiem, który opisują. Na przykład:

 • Un chien intelligent – inteligentny pies (rodzaj męski)
 • Une fille intelligente – inteligentna dziewczyna (rodzaj żeński)
 • Des chiens intelligents – inteligentne psy (liczba mnoga, rodzaj męski)
 • Des filles intelligentes – inteligentne dziewczyny (liczba mnoga, rodzaj żeński)

Miejsce przymiotnika: W języku francuskim większość przymiotników umieszcza się po rzeczowniku, który opisują, ale są wyjątki, takie jak beau, bon, grand, petit, które często występują przed rzeczownikiem:

 • Un grand homme – wielki człowiek
 • Une petite maison – mały dom

Poznanie tych przymiotników pomoże Ci lepiej wyrażać siebie po francusku i opisywać świat wokół siebie w bardziej szczegółowy sposób.

Przymiotniki ilościowe (adjectifs quantitatifs):

Wyrażają ilość lub stopień czegoś. Nie zmieniają się one w zależności od rodzaju i liczby rzeczownika. Przykłady to: “beaucoup” (dużo), “peu” (mało), “assez” (dość).

Przymiotniki Ilościowe w Języku Francuskim

Przymiotniki ilościowe określają ilość lub liczbę rzeczowników, które opisują. W języku francuskim, podobnie jak w polskim, istnieje kilka przymiotników ilościowych, które są używane w różnych kontekstach. Oto przykłady takich przymiotników wraz z tłumaczeniami:

tout (toute, tous, toutes) – cały, cała, wszyscy, wszystkie

 • Tout le monde – Cały świat (wszyscy)
 • Toute la journée – Cały dzień
 • Tous les jours – Każdego dnia
 • Toutes les filles – Wszystkie dziewczyny
 • plusieurs – kilka

Il y a plusieurs options – Jest kilka opcji

quelques – kilka

J’ai quelques amis – Mam kilku przyjaciół

chaque – każdy, każda

Chaque jour – Każdego dnia

Chaque personne – Każda osoba

plus – więcej

Je veux plus de pain – Chcę więcej chleba

moins – mniej

Il y a moins de gens ici – Jest tu mniej ludzi

autant – tyle samo

Il y a autant de livres que de magazines – Jest tyle samo książek co magazynów

peu – mało

Il y a peu de temps – Jest mało czasu

trop – za dużo

Il y a trop de bruit – Jest za dużo hałasu

assez – wystarczająco, dość

Il y a assez de chaises – Jest wystarczająco dużo krzeseł

beaucoup – dużo, wiele

Il y a beaucoup de monde – Jest dużo ludzi

aucun (aucune) – żaden, żadna

Il n’y a aucun problème – Nie ma żadnego problemu

Uwagi dotyczące użycia:

Zgadzanie w rodzaju i liczbie: Niektóre z tych przymiotników muszą zgadzać się w rodzaju i liczbie z rzeczownikiem, który opisują. Na przykład:

 • Tout le monde (męski, liczba pojedyncza)
 • Toutes les filles (żeński, liczba mnoga)

Miejsce przymiotnika: Przymiotniki ilościowe zazwyczaj umieszcza się przed rzeczownikiem, który opisują. Na przykład:

 • Plusieurs livres – Kilka książek
 • Chaque personne – Każda osoba

Określenie ilości: Przymiotniki ilościowe są używane do precyzowania ilości lub liczby rzeczowników i często są niezbędne do tworzenia bardziej szczegółowych opisów.

Przymiotniki dzierżawcze (adjectifs possessifs):

Wskazują przynależność lub posiadanie. Zmieniają się w zależności od rodzaju i liczby rzeczownika. Na przykład: “mon” (mój), “ton” (twój), “son” (jego/jej).

Przymiotniki Dzierżawcze w Języku Francuskim

Przymiotniki dzierżawcze w języku francuskim (les adjectifs possessifs) określają przynależność i wskazują na to, kto jest właścicielem danego przedmiotu lub osoby. W języku francuskim przymiotniki dzierżawcze muszą zgadzać się w rodzaju (męski lub żeński) oraz liczbie (pojedyncza lub mnoga) z rzeczownikiem, który opisują. Oto przykłady przymiotników dzierżawczych:

Przymiotniki dzierżawcze w liczbie pojedynczej:

Mon – mój (męski, rzeczownik zaczynający się od spółgłoski)

Mon père – mój ojciec

Ma – moja (żeński, rzeczownik zaczynający się od spółgłoski)

Ma mère – moja matka

Mes – moi, moje (liczba mnoga)

Mes parents – moi rodzice

Ton – twój (męski, rzeczownik zaczynający się od spółgłoski)

Ton livre – twój książka

Ta – twoja (żeński, rzeczownik zaczynający się od spółgłoski)

Ta sœur – twoja siostra

Tes – twoi, twoje (liczba mnoga)

Tes amis – twoi przyjaciele

Son – jego, jej (męski, rzeczownik zaczynający się od spółgłoski)

Son frère – jego/jej brat

Sa – jego, jej (żeński, rzeczownik zaczynający się od spółgłoski)

Sa maison – jego/jej dom

Ses – jego, jej (liczba mnoga)

Ses livres – jego/jej książki

Przymiotniki dzierżawcze w liczbie mnogiej:

Notre – nasz, nasza (męski i żeński, liczba pojedyncza)

Notre maison – nasz dom

Nos – nasi, nasze (liczba mnoga)

Nos enfants – nasze dzieci

Votre – wasz, wasza (męski i żeński, liczba pojedyncza)

Votre professeur – wasz nauczyciel

Vos – wasi, wasze (liczba mnoga)

Vos livres – wasze książki

Leur – ich (męski i żeński, liczba pojedyncza)

Leur chien – ich pies

Leurs – ich (liczba mnoga)

Leurs amis – ich przyjaciele

Uwagi dotyczące użycia:

Zgadzanie w rodzaju i liczbie: Przymiotniki dzierżawcze muszą zgadzać się w rodzaju i liczbie z rzeczownikiem, który opisują, a nie z właścicielem. Na przykład:

 • Mon livre (mój książka – książka jest rodzaju męskiego)
 • Ma voiture (mój samochód – samochód jest rodzaju żeńskiego)
 • Mes amis (moi przyjaciele – liczba mnoga)

Zasada wygłosowa: Gdy rzeczownik zaczyna się od samogłoski lub niemej litery “h”, używamy formy męskiej przymiotnika dzierżawczego, niezależnie od rodzaju rzeczownika:

 • Mon amie (moja przyjaciółka)
 • Ton histoire (twoja historia)
 • Son école (jego/jej szkoła)

Poznanie przymiotników dzierżawczych jest kluczowe dla wyrażania przynależności i relacji w języku francuskim, co jest niezwykle przydatne w codziennej komunikacji.

Przymiotniki wskazujące (adjectifs démonstratifs):

Wskazują na konkretną osobę, przedmiot lub miejsce. Zmieniają się również w zależności od rodzaju i liczby rzeczownika. Przykłady to: “ce” (ten/ta/to), “cette” (ta), “ces” (ci/te).

Przymiotniki wskazujące (les adjectifs démonstratifs) w języku francuskim służą do wskazywania na konkretne osoby, rzeczy lub miejsca. W języku francuskim przymiotniki wskazujące muszą zgadzać się w rodzaju (męski lub żeński) oraz liczbie (pojedyncza lub mnoga) z rzeczownikiem, który opisują.

Przymiotniki wskazujące w liczbie pojedynczej:

Ce – ten (męski, przed rzeczownikami zaczynającymi się od spółgłoski)

Ce livre – ten książka

Cet – ten (męski, przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski lub niemej litery “h”)

Cet arbre – ten drzewo

Cet homme – ten człowiek

Cette – ta (żeński, niezależnie od tego, jaką literą zaczyna się rzeczownik)

Cette maison – ta dom

Cette école – ta szkoła

Przymiotniki wskazujące w liczbie mnogiej:

Ces – ci, te (dla rzeczowników zarówno męskich, jak i żeńskich)

Ces livres – te książki

Ces maisons – te domy

Uwagi dotyczące użycia:

Zgadzanie w rodzaju i liczbie: Przymiotniki wskazujące muszą zgadzać się w rodzaju i liczbie z rzeczownikiem, który opisują. Na przykład:

 • Ce chien (ten pies – rodzaj męski)
 • Cette femme (ta kobieta – rodzaj żeński)
 • Ces enfants (te dzieci – liczba mnoga)

Formy specjalne: Forma cet jest używana przed rzeczownikami rodzaju męskiego zaczynającymi się od samogłoski lub niemej litery “h”, aby ułatwić wymowę. Na przykład:

 • Cet ami (ten przyjaciel)
 • Cet hôtel (ten hotel)

Kontekst i akcentowanie: Czasami, aby zaakcentować różnicę między bliskością a oddaleniem, dodaje się wyrazy -ci (tutaj) i -là (tam) po rzeczowniku:

 • Ce livre-ci (ta książka tutaj)
 • Ce livre-là (ta książka tam)

Poznanie przymiotników wskazujących pomoże Ci precyzyjniej wskazywać na konkretne osoby, rzeczy lub miejsca, co jest bardzo przydatne w codziennej komunikacji po francusku.

Przymiotniki porządkowe (adjectifs numéraux ordinaux):

Wskazują na kolejność. Przykłady to: “premier/première” (pierwszy/pierwsza), “deuxième” (drugi/druga), “dernier/dernière” (ostatni/ostatnia).

Przymiotniki Porządkowe w Języku Francuskim

Przymiotniki porządkowe (les adjectifs ordinaux) w języku francuskim określają kolejność rzeczy, osób czy wydarzeń. Są one odpowiednikiem polskich liczebników porządkowych takich jak “pierwszy”, “drugi”, “trzeci” itp. Oto najczęściej używane przymiotniki porządkowe w języku francuskim wraz z tłumaczeniami:

Premier (première) – pierwszy (pierwsza)

 • Le premier jour – pierwszy dzień
 • La première fois – pierwszy raz

Deuxième – drugi (druga)

 • Le deuxième étage – drugie piętro
 • La deuxième chance – druga szansa

Troisième – trzeci (trzecia)

 • Le troisième enfant – trzecie dziecko
 • La troisième place – trzecie miejsce

Quatrième – czwarty (czwarta)

 • Le quatrième chapitre – czwarty rozdział
 • La quatrième rue – czwarta ulica

Cinquième – piąty (piąta)

 • Le cinquième étage – piąte piętro
 • La cinquième question – piąte pytanie

Sixième – szósty (szósta)

 • Le sixième jour – szósty dzień
 • La sixième leçon – szósta lekcja

Septième – siódmy (siódma)

 • Le septième mois – siódmy miesiąc
 • La septième porte – siódme drzwi

Huitième – ósmy (ósma)

 • Le huitième étage – ósme piętro
 • La huitième note – ósma nuta

Neuvième – dziewiąty (dziewiąta)

 • Le neuvième anniversaire – dziewiąte urodziny
 • La neuvième fois – dziewiąty raz

Dixième – dziesiąty (dziesiąta)

 • Le dixième chapitre – dziesiąty rozdział
 • La dixième place – dziesiąte miejsce

Uwagi dotyczące użycia:

Zgadzanie w rodzaju i liczbie: Podobnie jak inne przymiotniki w języku francuskim, przymiotniki porządkowe muszą zgadzać się w rodzaju (męski lub żeński) oraz liczbie (pojedyncza lub mnoga) z rzeczownikiem, który opisują. Na przykład:

 • Le premier livre (pierwsza książka – rodzaj męski)
 • La première fois (pierwszy raz – rodzaj żeński)
 • Les premiers jours (pierwsze dni – liczba mnoga, rodzaj męski)
 • Les premières fois (pierwsze razy – liczba mnoga, rodzaj żeński)

Użycie w zdaniu: Przymiotniki porządkowe zazwyczaj występują przed rzeczownikiem, który opisują. Na przykład:

 • La deuxième question (drugie pytanie)
 • Le quatrième étage (czwarte piętro)

Zastosowanie w kontekście: Przymiotniki porządkowe są używane w różnych kontekstach, takich jak daty, kolejność wydarzeń, numery pięter, porządek w konkursach itp.

Poznanie przymiotników porządkowych umożliwi Ci dokładne określanie kolejności i porządkowanie informacji w rozmowie i pisaniu po francusku, co jest bardzo przydatne w wielu sytuacjach codziennych i formalnych.

Miejsce przymiotnika w zdaniu

Ważne jest również zrozumienie, że przymiotniki w języku francuskim umiejscawiają się zazwyczaj po rzeczowniku, który opisują.

Na przykład, zamiast powiedzieć “duży dom”, powiemy “maison grande” (dom duży).

Istnieją jednak pewne wyjątki, gdy przymiotniki są używane przed rzeczownikiem, takie jak “petit” (mały) i “joli” (ładny). Na przykład, powiemy “un petit chien” (mały pies) i “une jolie fleur” (ładny kwiat).


te przymiotniki stawiamy 
po rzeczowniku
przykład
koloryune pomme rouge (czerwone jabłko)
kształty, wygląd, cechy fizyczneune table carrée (stół kwadratowy)
religieune église catholique (kościół katolicki)
narodowościun ami français (francuski przyjaciel)
gdy przymiotnik określa bliżej rzeczownik
i precyzuje jego znaczenie
un problème économique (problem ekonomiczny), le palais royal (pałac królewski)
gdy jest utworzony od czasownikaun verre cassé (stłuczony kieliszek)
wyrażające cechę zaprzeczonąune lettre illisible (list nieczytelny)
te przymiotniki stawiamy przed rzeczownikiemprzykład
przymiotniki krótkie, najczęściej jednosylabowebeau (piękny),dernier (ostatni), double (podwójny),joli (ładny), jeune (młody), vieux (stary), petit (mały), grand (duży), gros (gruby), bon (dobry), nouveau (nowy), itp.
liczebniki porządkowele premier arrêt (pierwszy przystanek)
wyrażające ocenę moralną, stopień uczucia, oceniająceun grand problème (duży problem),
une mauvaise idée (zły pomysł)

Słowniczek francusko – polski z przykładowymi przymiotnikami

beau/belle – piękny/piękna

grand/grande – duży/duża

jeune – młody/młoda

vieux/vieille – stary/stara

bon/bonne – dobry/dobra

mauvais/mauvaise – zły/zła

joli/jolie – ładny/ładna

intéressant/intéressante – interesujący/interesująca

agréable – przyjemny/przyjemna

difficile – trudny/trudna

petit/petite – mały/mała

heureux/heureuse – szczęśliwy/szczęśliwa

gentil/gentille – miły/miła

fort/forte – silny/silna

charmant/charmente – uroczy/uroczna

intelligent/intelligente – inteligentny/inteligentna

doux/douce – łagodny/łagodna

rapide – szybki/szybka

calme – spokojny/spokojna

généreux/généreuse – hojny/hojna

précieux/précieuse – cenny/cenna

sympathique – sympatyczny/sympatyczna

créatif/créative – kreatywny/kreatywna

patient/patiente – cierpliwy/cierpliwa

drôle – śmieszny/śmieszna

talentueux/talentueuse – utalentowany/utalentowana

merveilleux/merveilleuse – cudowny/cudowna

fortuné/fortunée – bogaty/bogata

sage – mądry/mądra

curieux/curieuse – ciekawy/ciekawa

timide – nieśmiały/nieśmiała

célèbre – sławny/sławna

ambitieux/ambitieuse – ambitny/ambitna

sérieux/sérieuse – poważny/poważna

magnifique – wspaniały/wspaniała

énergique – energiczny/energiczna

délicieux/délicieuse – pyszny/pyszna

étonnant/étonnante – zdumiewający/zdumiewająca

honnête – uczciwy/uczciwa

créateur/créatrice – twórczy/twórcza

incroyable – niewiarygodny/niewiarygodna

fascinant/fascinante – fascynujący/fascynująca

riche – bogaty/bogata

doué/douée – utalentowany/utalentowana

aimable – uprzejmy/uprzejma

fantastique – fantastyczny/fantastyczna

merveilleux/merveilleuse – cudowny/cudowna

courageux/courageuse – odważny/odważna

humble – skromny/skromna

exceptionnel/exceptionnelle – wyjątkowy/wyjątkowa

Zakończenie przymiotniki pytania

Gratulacje! Ukończyliście naszą lekcję na temat przymiotników po francusku. Mam nadzieję, że zdobyliście nową wiedzę i poczuliście się pewniej w stosowaniu przymiotników w języku francuskim.

Przymiotniki są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają nam opisywać świat wokół nas, wyrażać emocje i ukazywać różnice między przedmiotami, osobami czy miejscami. Poprawne użycie przymiotników pozwala nam tworzyć bogate, zrozumiałe i interesujące zdania.

Język francuski oferuje wiele możliwości i pięknych przymiotników, które pozwalają na dokładne i barwne opisywanie świata. Korzystając z przymiotników, możemy tworzyć piękne wyrażenia, takie jak “un magnifique coucher de soleil” (wspaniałe zachodzące słońce) czy “une délicieuse tarte aux fraises” (wyśmienity placek z truskawkami).

Pamiętajcie, że przymiotniki muszą być odpowiednio dopasowane do rodzaju, liczby i przypadka rzeczownika, który opisują. To kluczowa zasada, którą warto zawsze pamiętać.

Dziękuję, że byliście tak zaangażowani podczas dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że zainspirowaliście się do dalszego zgłębiania tajników języka francuskiego i będziecie kontynuować naukę.

Powodzenia w dalszych przygodach z przymiotnikami i językiem francuskim!

Wesprzyj nas! Zostań naszym sponsorem na Patronite.pl
Przymiotniki po francusku 3

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie.

Najcześciej czytane artykuły na blogu::

O Autorze

Podoba Ci się treść którą dodajemy?
Udostępnij artykuł dla większego zasięgu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Wesprzyj nas finansowo! Przybij piątkę i postaw nam kawę!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Shopping Basket
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x