Danser - odmiana czasownika

Danser – odmiana czasownika

Danser – odmiana czasownika w czasie teraźniejszym

Danser – odmiana czasownika. W niewątpliwie bogatej i ekspresyjnej historii języka francuskiego, jednym z najważniejszych elementów jest odmiana czasowników. Każdy, kto kiedykolwiek próbował nauczyć się tego języka, z pewnością natknął się na skomplikowane reguły koniugacji czasowników. Jednak przy odpowiednim podejściu, nauczenie się tych reguł nie musi być tak trudne jak się wydaje. Dlatego dzisiaj skupimy się na jednym z podstawowych czasowników języka francuskiego – “danser” – co w dosłownym tłumaczeniu oznacza “tańczyć”.

Czasownik “danser” należy do pierwszej grupy francuskich czasowników, kończących się na “-er”. Ta grupa jest najliczniejsza i w dużej mierze regularna, co sprawia, że jest dobrym punktem wyjścia dla osób uczących się francuskiego. W tym artykule przeanalizujemy różne formy i czasy tego czasownika, z przykładowymi zdaniami, które pomogą Ci zrozumieć i zapamiętać, jak go używać. Zaczniemy od najprostszych form, takich jak czas teraźniejszy (présent) i czas przeszły (passé composé), a skończymy na bardziej skomplikowanych, takich jak przyszły (futur) czy warunkowy (conditionnel).

danser

Czas teraźniejszy (Le Présent)

Czas teraźniejszy jest najczęściej używanym czasem w języku francuskim.

 • Je danse – Ja tańczę
 • Tu danses – Ty tańczysz
 • Il/Elle/On danse – On/Ona/To tańczy
 • Nous dansons – My tańczymy
 • Vous dansez – Wy tańczycie
 • Ils/Elles dansent – Oni/One tańczą

Czas przeszły (Le Passé Composé)

W języku francuskim do wyrażania czynności wykonanych w przeszłości używa się czasu passé composé.

 • J’ai dansé – Tańczyłem/Tańczyłam
 • Tu as dansé – Tańczyłeś/Tańczyłaś
 • Il/Elle/On a dansé – On/Ona/To tańczyło
 • Nous avons dansé – My tańczyliśmy
 • Vous avez dansé – Wy tańczyliście
 • Ils/Elles ont dansé – Oni/One tańczyli

Czas przyszły (Le Futur Simple)

Czas przyszły, zwany futur simple, jest używany do wyrażania przyszłych czynności.

 • Je danserai – Będę tańczył/tańczyła
 • Tu danseras – Będziesz tańczył/tańczyła
 • Il/Elle /On dansera – Będzie tańczył/tańczyła/tańczyło
 • Nous danserons – Będziemy tańczyli
 • Vous danserez – Będziecie tańczyli
 • Ils/Elles danseront – Będą tańczyli

Czas warunkowy (Le Conditionnel)

W języku francuskim, podobnie jak w języku polskim, mamy czas warunkowy, który używamy do wyrażania czynności, które mogłyby się zdarzyć pod pewnym warunkiem.

 • Je danserais – Tańczyłbym/Tańczyłabym
 • Tu danserais – Tańczyłbyś/Tańczyłabyś
 • Il/Elle/On danserait – Tańczyłby/Tańczyłaby/Tańczyłoby
 • Nous danserions – Tańczylibyśmy
 • Vous danseriez – Tańczylibyście
 • Ils/Elles danseraient – Tańczyliby

aimer aller amour avoir bonjour Bordeaux bouquet boîte café chambre chocolat croisse czas czasownik czasownika dla Patronów dom fiszki fleurs Francja francuski francuski dla Polaków francuskie francuski w minutę francuski ze słuchu français gramatyka gramatyka francuska Historia jedzenie język język francuski krzyżówka kuchnia kultura kultura francuska Literatura Luwr Lyon maison manger Marsylia merci minutę miłość mots nagrania nauka nauka francuskiego nauka języka nauka języka francuskiego Nicea non Normandia odmiana Oui Paryż passé composé penser podcast podstawy poranna praca present Prowansja sport sztuka słownictwo słuchanie teraźniejszy tradycja venir verbe voir wakacje Wieża Eiffla wino wymowa ćwiczenia

Uwaga: W języku francuskim czasownik “danser” należy do grupy czasowników pierwszej koniugacji (ER), co oznacza, że w odmianie czasownika w czasie teraźniejszym końcówka czasownika jest “e” w przypadku podmiotu żeńskiego w liczbie pojedynczej (elle danse) oraz “ent” w przypadku podmiotu w liczbie mnogiej (ils/elles dansent).

Przykłady

Oto kilka przykładów z użyciem czasownika “danser” (tańczyć) w języku francuskim:

J’aime danser sur de la musique entraînante. – Lubię tańczyć do rytmicznej muzyki.

Ils dansent ensemble depuis des années. – Oni tańczą razem od lat.

Elle a appris à danser la valse quand elle était jeune. – Nauczyła się tańczyć walca, kiedy była młoda.

Nous allons danser ce soir lors de la fête. – Będziemy tańczyć dziś wieczorem na przyjęciu.

Tu danses très bien, tu devrais prendre des cours. – Bardzo dobrze tańczysz, powinieneś wziąć lekcje.

Les enfants dansent joyeusement autour du sapin de Noël.Dzieci radośnie tańczą wokół choinki bożonarodzeniowej.

Voulez-vous danser?Zatańczy Pani?

Je ne sais pas danser. Nie umiem tańczyć.

Jak nas wspierać?

Ćwiczenie

Ćwiczenie dla zalogowanych użytkowników!

Podsumowanie

Podsumowując, wiedza na temat odmiany czasowników stanowi klucz do zrozumienia i komunikowania się w języku francuskim. Przeanalizowany w tym artykule czasownik “danser” jest doskonałym przykładem regularnego czasownika pierwszej grupy kończącej się na “-er”. Jego odmiana jest względnie prosta i stanowi fundament do nauki innych, bardziej skomplikowanych czasowników. Dzięki zrozumieniu i opanowaniu odmiany czasowników możemy komunikować się swobodnie, wyrażając swoje myśli w różnych czasach i kontekstach.

Właściwe zrozumienie i praktyka koniugacji czasowników takich jak “danser” jest kluczowe dla zdobycia płynności w mówieniu i pisaniu po francusku. To pozwala na tworzenie różnorodnych i skomplikowanych zdań, które są niezbędne w rozmowach na różne tematy.

Podkreśla to również fakt, że nauka języka nie jest jedynie kwestią zapamiętywania słów, ale także zrozumienia, jak te słowa działają razem, aby przekazać określone znaczenie. Czasownik “danser” i jego odmiana to tylko jeden z wielu elementów, które tworzą piękno i złożoność języka francuskiego. Bez względu na to, czy jesteś początkujący czy doświadczony w języku francuskim, zawsze warto wracać do podstaw, aby ugruntować i rozwijać swoją wiedzę.

W końcu, jak powiedział jeden z najbardziej znanych nauczycieli języka francuskiego, Francois Gouin: “Nie uczymy się języka, uczymy się go używać”. Więc niech odmiana czasownika “danser” będzie dla Ciebie początkiem czy dalszym krokiem w odkrywaniu i praktykowaniu języka francuskiego.

Chanter, czyli śpiewać

Zapoznaj się z artykułem na temat śpiewu! [kliknij tutaj]

Le participe présent

Le participe présent

Le participe présent

Le participe présent

W języku francuskim istnieje wiele czasów gramatycznych, które pojawiają się w różnych sytuacjach. Jednym z takich czasów jest Le participe présent, którego rola w zdaniu jest bardzo ważna. W tej lekcji omówimy, czym jest Le participe présent, jak go tworzyć oraz jakie ma zastosowanie w języku francuskim.

Czym jest Le participe présent?

Le participe présent jest formą czasownika, która kończy się na -ant, np. parlant (mówiąc), marchant (idąc). Tworzony jest przez dodanie końcówki -ant do formy pierwszej osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego (nous) bez końcówki -ons, np. nous parlons (mówimy) -> parlant (mówiąc).

Tworzenie participe présent

1 osoba liczby mnogiej czasu teraźniejszego zmienia końcówkę -ons na –ant

parler  → nous parlons  → parlant (mówiąc)

vouloir → nous voulons  → voulant (chcąc)

manger  → nous mangeons  → mangeant (jedząc)

Le participe présent tworzy się przez dodanie końcówki “-ant” do czasu teraźniejszego (nous) bez końcówki “-ons”.

Oto kilka przykładów:

 1. parler (mówić) -> parlant (mówiąc)
 2. marcher (chodzić) -> marchant (idąc)
 3. chanter (śpiewać) -> chantant (śpiewając)
 4. prendre (brać) -> prenant (biorąc)
 5. finir (kończyć) -> finissant (kończąc)
 6. aller (iść) -> allant (idąc)
 7. voir (widzieć) -> voyant (widząc)
 8. venir (przychodzić) -> venant (przychodząc)

Warto zauważyć, że w przypadku czasowników regularnych końcówka “-ant” jest dodawana do tematu czasownika. Natomiast w przypadku czasowników nieregularnych, zmienia się temat czasownika, a następnie dodaje końcówkę “-ant”.

Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?

Jaką rolę w zdaniu pełni Le participe présent?

Jaką rolę w zdaniu pełni Le participe présent? Le participe présent pełni rolę przymiotnika dzierżawczego (adjectif possessif), który opisuje osobę lub rzecz wykonującą daną czynność. Jest on również często stosowany w języku francuskim jako orzeczenie zdania, wtedy jego rola jest podobna do roli czasownika w języku polskim.

Zastosowanie Le participe présent

Le participe présent jest stosowany w różnych sytuacjach, np. do opisywania czynności wykonywanej w momencie mówienia (np. Il mange une pomme en parlant au téléphone – On je jabłko rozmawiając przez telefon), do opisu okoliczności, w jakich odbywa się dana czynność (np. En lisant un livre, elle s’est endormie – Czytając książkę, zasnęła), a także jako orzeczenie zdania (np. Étant fatigué, il est allé se coucher – Będąc zmęczonym, poszedł się położyć).

Le participe présent to ważny czas gramatyczny w języku francuskim, który jest używany w różnych sytuacjach. Dzięki jego znajomości, mówienie po francusku staje się bardziej precyzyjne i zrozumiałe dla rozmówcy. Zapraszam do ćwiczenia tworzenia i stosowania Le participe présent, aby lepiej opanować język francuski.

Ciekawostki związane z Le participe présent en francais

Oto kilka ciekawostek związanych z Le participe présent w języku francuskim:

Le participe présent jest często używany w języku francuskim jako czasownik łączący dwa zdania. Na przykład: “En mangeant des légumes, on reste en bonne santé.” (Jedząc warzywa, pozostajemy w dobrej kondycji.)

Le participe présent może być również używany jako przymiotnik, który opisuje stan lub cechę. Na przykład: “un enfant souriant” (uśmiechnięte dziecko), “un homme parlant fort” (mężczyzna mówiący głośno).

W języku francuskim istnieją czasowniki, które tworzą swoją formę w czasie teraźniejszym poprzez dodanie końcówki “-ant” do swojego rdzenia. Są to czasowniki takie jak être (być) -> étant (będąc), savoir (wiedzieć) -> sachant (wiedząc), czy vouloir (chcieć) -> voulant (chcąc).

Le participe présent jest czasem używany w języku francuskim jako forma trybu rozkazującego. Na przykład: “Soyez attentifs en écoutant !” (Bądźcie uważni, słuchając!).

W niektórych przypadkach, le participe présent może zastąpić zaimki względne (qui, que, où). Na przykład: “Les gens qui parlent fort” (Ludzie, którzy mówią głośno) -> “Les gens parlant fort” (Ludzie mówiący głośno).

Przykłady Le participe présent

Oto kilka przykładów użycia Le participe présent w zdaniu:

En parlant français, j’améliore ma prononciation. – Mówiąc po francusku, poprawiam swoją wymowę.

En étudiant régulièrement, tu réussiras ton examen. – Ucząc się regularnie, zdasz swój egzamin.

En regardant la télévision, il ne m’écoute pas. – Oglądając telewizję, on mnie nie słucha.

En voyageant, on découvre de nouveaux horizons. – Podróżując, odkrywamy nowe horyzonty.

En achetant des légumes bio, on soutient les agriculteurs locaux. – Kupując warzywa bio, wspieramy lokalnych rolników.

aimer aller amour avoir bonjour Bordeaux bouquet boîte Bretania café chambre chocolat croisse czas czasownik czasownika dla Patronów dom fiszki fleurs Francja francuski francuski dla Polaków francuskie francuski w minutę francuski ze słuchu français gramatyka gramatyka francuska Historia historia Francji jedzenie język język francuski krzyżówka kuchnia kultura kultura francuska Literatura Luwr Lyon maison manger Marsylia merci minutę miłość mots nagrania nauka nauka francuskiego nauka języka nauka języka francuskiego Nicea non Normandia odmiana Oui Paryż passé composé penser podcast podstawy poranna praca present Prowansja sport sztuka słownictwo słownictwo francuskie słuchanie teraźniejszy tradycja venir verbe voir wakacje Wieża Eiffla wino wymowa ćwiczenia

Zaimki osobowe w języku francuskim

Zaimki osobowe w języku francuskim

Zaimki osobowe w języku francuskim

Zaimki osobowe w języku francuskim

Znajomość zaimków osobowych w języku francuskim jest niezbędna i konieczna dla poprawnej odmiany czasownika i trzeba się ich nauczyć na pamięć! W języku francuskim czasownik podobnie jak w języku polskim odmienia się przez osoby. W dzisiejszej lekcji przyjrzymy się tym osobą.

Liczba pojedyncza czasownika

W liczbie pojedynczej występują zaimki osobowe takie jak:

je – ja

tu – ty

il – on

elle – ona

Liczba mnoga czasownika

nous – my

vous – wy

ils – oni

elles – one

Zaimki osobowe w języku francuskim
Zaimki osobowe w języku francuskim

Podobają się Tobie nasze treści? Doceń naszą pracę i zostań naszym Patronem!

https://patronite.pl/bonjourdefrancepl

krzyzowka

Ćwiczenie odmiana czasownika 3 grupy

Ćwiczenie odmiana czasownika 3 grupy

Krzyżówka: odmiana czasownika 3 grupy

Grupa trzecia czasowników, może wydawać się bardzo kłopotliwa, gdyż nie posiada jednego modelu odmiany ani jednej tylko końcówki bezokolicznika, którą można w niej wyróżnić. Znajdziemy w niej bowiem zarówno czasowniki zakończone na –RE, jak i –OIR oraz –IR, które pojawiają się również w grupie II.

Uwaga: Ćwiczenia są dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Zobacz: Ćwiczenie: odmiana czasownika 1 grupy

Zobacz: Ćwiczenie: odmiana czasownika 2 grupy

Zobacz: E-book: Ogarnij francuskie czasowniki 

Ogarnij francuskie czasowniki: odmiana czasownika
Ćwiczenia z odmiany francuskich czasowników

wsparcie patronite

french-er-verbs-1

Grupy francuskich czasowników

Grupy francuskich czasowników

Grupy francuskich czasowników

En français il existe 3 groupes verbaux. W języku francuskim występują 3 grupy czasowników.

 • 1er groupe
 • 2e groupe
 • 3e groupe

Les verbes du 1er groupe

Les verbes du  1er groupe sont dits « réguliers », ils se terminent  tous en –er(sauf le verbe aller).

Exemples : parler, habiter, aimer, se promener, manger, regarder, …

Pierwsza grupa czasowników

Pierwsza grupa czasowników. W pierwszej grupie znajdują się czasowniki regularne zakończone na -er.
Jest to najliczniejsza grupy, która ma w sobie około 10 000 czasowników, więc warto opanować jej odmianę ?

Czasowniki odmieniamy ucinając od bezokolicznika -er i dodając do każdej osoby daną końcówkę:

Je -e
Tu -es  
Il/elle/on -e
Nous  -ons
Vous  -ez
Ils/elles  -ent

np. aimer – lubićarriver przychodzićchanger – zmieniać, jouer – graćécouter – słuchaćdonner – dawać, parler – mówić

Przy wymowie pamiętaj, że końcówek -e, -es, -ent nie czytamy!

Uwaga! Dwa najważniejsze czasowniki – être i avoir (być i mieć) mają nieregularną odmianę.


Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?

Les verbes du 2e groupe

Les verbes du  2e groupe se terminent en –ir et leur participe présent se termine en –issant (sauf le verbe maudire).

Exemples : finir, choisir, agir, saisir, grandir, réussir, approfondir, …

Druga grupa czasowników

W drugiej grupie znajdują się czasowniki regularne zakończone na -ir. 
Odmieniamy je w taki sam sposób, tyle że odcinamy od bezokolicznika -ir i dodajemy następujące końcówki:

Je -is
Tu -is
Il/elle/on -it
Nous -issons
Vous -issez 
Ils/elles -issent

np. choisir – wybierać, grandir – rosnąć, finir – kończyć, subir – doświadczyć

Uwaga! Jest niestety wiele czasowników, które kończą się na -ir, a należą do 3 grupy czasowników, przez co odmieniają się inaczej np. partir, sentir, cueillir, sortir, offrir, ouvrir


Les verbes du 3e groupe

Les verbes du 3e groupe sont tous les verbes irréguliers. On y inclut les verbes avoirêtre et aller.

Exemples : boire, prendre, accueillir, mettre, vouloir, dire, plaire, battre, …

Jest to najbardziej nieregularna grupa licząca również ok. 300 czasowników. Wśród nich możemy wyróżnić w bezokoliczniku cztery końcówki

 • -oir  np: voir (widzieć)
 • -oire np: boire (pić)
 • ir np. partir (wyjechać)
 • -re np. entendre (słyszeć)

Czasowniki te nazywane są nieregularnymi, ponieważ podczas odmiany zmienia się często forma ich tematu.

UWAGA! Czasownik aller pomimo tego że, wydaje się posiadać regularną końcówkę należy do III grupy

aller – iść, jechać

Czasownik aller odmieniamy całkiem inaczej. Tu trzeba się go po prostu nauczyć ?

je vais
tu vas
il/elle va
nous allons
vous allez 
ils/elles vont 


Les verbes auxiliaires

En français, il y a deux verbes “spéciaux” appelés auxiliaire, c’est être et avoir. Ils sont utilisés pour la conjugaison des temps composés.

Exemple : je suis allé au zoo et j’ai vu des éléphants.

Les verbes semi-auxiliaires

Les verbes semi-auxiliaires perdent leur sens premier pour apporter une nuance de temps. Les verbes semi-auxiliaires sont : allerfairedevoirsavoirvouloir et venir.

Exemples :

 • Aller : je vais partir en avril au Maroc (futur proche)
 • Faire : je me suis fait couper les cheveux (factitif)
 • Devoir : tu va devoir revenir demain (exprimer le futur)
Odmiana czasownika souhaiter

Odmiana czasownika souhaiter – życzyć, jak składać życzenia po francusku.

Odmiana czasownika “souhaiter” – życzyć, jak składać życzenia po francusku

Francuski jest jednym z najbardziej romantycznych języków na świecie, a jednym z najpiękniejszych aspektów tego języka jest sposób, w jaki wyraża się życzenia. Czasownik “souhaiter”, który oznacza “życzyć”, jest kluczowym elementem tej praktyki. Odmiana tego czasownika, jak i jego użycie, jest niezbędne do składania życzeń po francusku, niezależnie od okazji. Czy to urodziny, święta, czy po prostu wyrażanie nadziei na dobry dzień, “souhaiter” jest nieodłącznym elementem francuskiego języka codziennego.

Odmiana czasownika “souhaiter”

Czasownik “souhaiter” jest regularnym czasownikiem francuskim należącym do pierwszej grupy. Oznacza to, że odmienia się on według standardowego wzorca dla czasowników zakończonych na “-er”. Oto jak wygląda jego odmiana w czasie teraźniejszym (présent de l’indicatif):

Odmiana czasownika souhaiter
 • Je souhaite – Ja życzę
 • Tu souhaites – Ty życzysz
 • Il/Elle/On souhaite – On/ona/ono życzy
 • Nous souhaitons – My życzymy
 • Vous souhaitez – Wy/Vy życzycie
 • Ils/Elles souhaitent – Oni/one życzą

Indicatif présent

je souhaite
tu souhaites
il souhaite
nous souhaitons
vous souhaitez
ils souhaitent

Czas przeszły (Indicatif passé composé)

 • J’ai souhaité – Ja życzyłem
 • Tu as souhaité – Ty życzyłeś
 • Il/Elle/On a souhaité – On/ona/ono życzyło
 • Nous avons souhaité – My życzyliśmy
 • Vous avez souhaité – Wy/Vy życzyliście
 • Ils/Elles ont souhaité – Oni/one życzyli

Czas przeszły nieskończony (Indicatif imparfait)

 • Je souhaitais – Ja życzyłem
 • Tu souhaitais – Ty życzyłeś
 • Il/Elle/On souhaitait – On/ona/ono życzyło
 • Nous souhaitions – My życzyliśmy
 • Vous souhaitiez – Wy/Vy życzyliście
 • Ils/Elles souhaitaient – Oni/one życzyli

Czas przyszły (Indicatif futur)

 • Je souhaiterai – Ja będę życzyć
 • Tu souhaiteras – Ty będziesz życzyć
 • Il/Elle/On souhaitera – On/ona/ono będzie życzyć
 • Nous souhaiterons – My będziemy życzyć
 • Vous souhaiterez – Wy/Vy będziecie życzyć
 • Ils/Elles souhaiteront – Oni/one będą życzyć

Przykłady zdań z odmienionym czasownikiem “souhaiter”

 1. Je souhaite un joyeux anniversaire à ma mère. – Życzę mojej matce szczęśliwych urodzin.
 2. Tu souhaites une bonne journée à ton ami. – Życzysz dobrego dnia swojemu przyjacielowi.
 3. Il souhaite une bonne santé à son grand-père. – On życzy swojemu dziadkowi dobrego zdrowia.
 4. Nous souhaitons un bon voyage à nos voisins. – Życzymy naszym sąsiadom dobrej podróży.
 5. Vous souhaitez une bonne année à tout le monde. – Życzycie wszystkim dobrego roku.
 6. Ils souhaitent un bon appétit à leurs invités. – Oni życzą swoim gościom smacznego posiłku.
 7. Je souhaite un bon repas. – Życzę smacznego!
 8. Je voudrais vraiment vous souhaiter bonne chance. – Naprawdę chciałbym Ci życzyć szczęścia.
 9. Elles voulaient juste te souhaiter bonne chance pour le grand jour, demain. – Chciały Ci tylko życzyć szczęścia na wielki dzień jutro.
 10. Je pense avoir ici tout ce que je peux souhaiter. – Myślę, że mam tu wszystko, czego mogę chcieć.
 11. Vous pouvez souhaiter administrer de nouveau certains ordinateurs supprimés. – Możesz chcieć ponownie zarządzać niektórymi usuniętymi komputerami.
 12. Vous pouvez fort bien souhaiter être un autre inconsciemment. – Możesz podświadomie pragnąć być kimś innym.
 13. Tu devrais me souhaiter bonne chance cette fois. – Powinieneś mi życzyć szczęścia tym razem.
 14. Allons souhaiter un joyeux anniversaire à ma sœur. – Chodźmy złożyć mojej siostrze życzenia urodzinowe.
 15. Je voulais te souhaiter bonne chance pour demain. – Chciałem Ci życzyć powodzenia na jutro.
 16. Je suis venu souhaiter aux tourtereaux un bon voyage. – Przyszedłem życzyć młodej parze udanej podróży.
 17. Il est venu me souhaiter bonne chance. – Przyszedł, żeby mi życzyć szczęścia.
 18. Je vais souhaiter ton bonheur pour tous les jours de ma vie. – Będę życzyć Ci szczęścia każdego dnia mojego życia.
 19. N’oubliez pas de nous souhaiter bonne chance avant de partir.Nie zapomnij życzyć nam powodzenia przed wyjściem.
 20. De toute façon, j’aimerai le voir et lui souhaiter bonne chance.Tak czy inaczej, chciałbym go zobaczyć i życzyć mu szczęścia.
 21. Mon spectacle va commencer je voulais te souhaiter bonne chance pour ta charité. – Mój występ zaraz się zacznie, chciałem Ci życzyć powodzenia na akcji charytatywnej.
 22. Je souhaite que tu sois heureux. – Życzę, abyś był szczęśliwy.
 23. Nous souhaitons que notre équipe gagne le match. – Życzymy, aby nasza drużyna wygrała mecz.
 24. Elle souhaite que son fils réussisse à l’examen. – Ona życzy, aby jej syn zdał egzamin.
 25. Ils souhaitent que la paix règne dans le monde. – Oni życzą, aby pokój panował na świecie.
 26. Tu souhaites que ton rêve se réalise. – Ty życzysz, aby twoje marzenie się spełniło.
 27. Je souhaite que tu aies une belle journée. – Życzę, abyś miał piękny dzień.
 28. Nous souhaitons que vous passiez de bonnes vacances. – Życzymy, abyście spędzili dobre wakacje.
 29. Elle souhaite que sa fille soit en bonne santé. – Ona życzy, aby jej córka była zdrowa.
 30. Ils souhaitent que leur entreprise prospère. – Oni życzą, aby ich firma prosperowała.
 31. Tu souhaites que ta vie soit pleine de bonheur. – Ty życzysz, aby twoje życie było pełne szczęścia.

Ćwiczenie

Nie widzisz ćwiczenia? Ćwiczenia dostępne dla zalogowanych użytkowników! Zarejestruj się za darmo!

Zobacz: Patronite.pl

Zobacz: Jak pogratulować i życzyć komuś szczęścia po francusku.

aller

Odmiana czasownika aller w czasie teraźniejszym

Czasownik “aller” jest jednym z najważniejszych czasowników w języku francuskim, którym posługujemy się w codziennej komunikacji. Odmiana czasownika aller w czasie teraźniejszym: Jest to czasownik regularny, należący do pierwszej grupy czasowników, czyli tych, które kończą się na “-er”.

W języku francuskim czasownik “aller” oznacza “iść” lub “jechać” i służy do wyrażania ruchu w określonym kierunku. Jest on również często stosowany jako czasownik pomocniczy, zwłaszcza w wyrażeniu przyszłym prostej formy czasu, której używa się bezokolicznika czasownika “aller” z czasownikiem głównym w formie bezokolicznika.

Odmiana czasownika aller w czasie teraźniejszym

Przykładowe formy czasownika “aller” w czasie teraźniejszym to:

 • je vais (idę/jadę)
 • tu vas (idziesz/jedziesz)
 • il/elle/on va (idzie/jedzie)
 • nous allons (idziemy/jedziemy)
 • vous allez (idziecie/jedziecie)
 • ils/elles vont (idą/jadą)

Czasownik “aller” jest również często używany w połączeniu z pewnymi przyimkami, aby wyrazić różne znaczenia, np.:

W języku francuskim czasownik “aller” jest bardzo często używany, dlatego warto dobrze go poznać, aby swobodnie porozumiewać się po francusku.

Le verbe aller au présent

Odmiana czasownika aller w czasie teraźniejszym
Odmiana czasownika aller w czasie teraźniejszym 13

Exemple :

– Vous allez à la piscine ? – Czy idziesz na basen?
Non, je vais au cinéma.Nie, idę do kina.

Le verbe aller est suivi d’une préposition (à, au, à la, aux, à l’, chez, dans)

 1. Je vais au travail tous les jours en voiture. (Idę do pracy codziennie samochodem.)
 2. Tu vas à la bibliothèque pour étudier. (Idziesz do biblioteki, aby się uczyć.)
 3. Il va souvent courir le matin. (On często biega rano.)
 4. Elle va chez sa sœur ce soir. (Idzie dzisiaj do swojej siostry.)
 5. Nous allons à la plage demain. (Jedziemy na plażę jutro.)
 6. Vous allez voir un film au cinéma ce soir? (Idziecie zobaczyć film w kinie dziś wieczorem?)
 7. Ils vont souvent manger au restaurant le weekend. (Oni często jedzą w restauracji w weekendy.)
 8. Elles vont chercher leurs enfants à l’école. (Idą odebrać swoje dzieci ze szkoły.)
 9. Je vais prendre un café avant de commencer la réunion. (Wezmę kawę przed rozpoczęciem spotkania.)
 10. Les étudiants vont en classe tous les matins. (Studenci idą na zajęcia codziennie rano.)

Conjugaison :

je vais
tu vas
il va
nous allons
vous allez
ils vont

Posłuchaj odmiany czasownika:

⚠️ Attention aux liaisons : nous‿allons / vous‿allez

Jakie są najczęstsze błędy związane z czasownikiem aller w czasie teraźniejszym

Niektóre z najczęstszych błędów, jakie popełniają uczący się języka francuskiego związane są z czasownikiem “aller”. Oto kilka przykładów:

 1. Nieodpowiednie zastosowanie formy czasu teraźniejszego: Ważne jest, aby pamiętać, że forma czasu teraźniejszego czasownika “aller” musi być stosowana w sposób odpowiedni do kontekstu zdania. Na przykład, nie należy używać formy “je vas” zamiast “je vais”.
 2. Zły dobór przyimka: Czasownik “aller” często występuje w połączeniu z różnymi przyimkami, takimi jak “à”, “chez” czy “voir”. Należy pamiętać, że dobór odpowiedniego przyimka jest ważny dla poprawnego znaczenia zdania.
 3. Błędne zastosowanie formy bezokolicznika: Forma bezokolicznika czasownika “aller” jest często używana jako czasownik pomocniczy do wyrażenia przyszłych działań. Należy jednak pamiętać, że czasownik główny musi być zapisany w formie bezokolicznika.
 4. Nieprawidłowe dopasowanie rodzaju i liczby: Tak jak wiele innych czasowników w języku francuskim, także “aller” musi być dopasowany do odpowiedniego rodzaju i liczby w zależności od osoby, która nim posługuje się.
 5. Błędy w wymowie: Czasownik “aller” wymawia się z różnymi dźwiękami, w zależności od kontekstu i połączenia z innymi wyrazami. Dlatego ważne jest, aby dobrze poznać wymowę tego czasownika i zwrócić uwagę na kontekst jego użycia.

Ćwiczenie

Dostęp dla zarejestrowanych użytkowników portalu. Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

Zobacz: Jak nas wspierać?

patronite Odmiana czasownika aller w czasie teraźniejszym
Odmiana czasownika aller w czasie teraźniejszym 14
odmiana czasownika faire

Odmiana czasownika “faire” w czasie teraźniejszym.

Odmiana czasownika “faire” w czasie teraźniejszym.

Le verbe « faire » au présent

Odmiana czasownika "faire" w czasie teraźniejszym.

Exemple :

Przykład:

– Vous faites du sport ?Czy uprawiasz (jakiś) sport?
Oui, je fais du tennisTak, gram w tenisa.

Le verbe faire est souvent suivi d’un complément ou d’un nom.

Conjugaison :

Odmiana czasownika “faire” w czasie teraźniejszym.

je fais
tu fais
il fait
nous faisons
vous faites
ils font

Posłuchaj odmiany czasownika:

? “je fais, tu fais” et “il fait” ont la même prononciation : [fɛ]

⚠️ Attention : nous faisons se prononce [fəzɔ̃] ✅  et non [fezɔ̃ ]❌

Le verbe FAIRE est très utilisé, on l’utilise pour parler de :

Czasownik “fair” używany jest często, aby powiedzieć:

Un sport :
La musique :
Météo :
Sembler, avoir l’air
Emotion
Cuisine :
je fais du judo
tu fais du piano
il fait beau et chaud
nous faisons jeune
vous faites rire
ils font une pizza

Ćwiczenie

Ćwiczenia dostępne są dla zalogowanych użytkowników. Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

Zobacz: Faire connaissance

patronite Odmiana czasownika "faire" w czasie teraźniejszym.
Odmiana czasownika "faire" w czasie teraźniejszym. 17