Sembler

Odmiana czasownika sembler

Typowe zastosowania słowa „Sembler” 

   Tu me sembles bien fatigué
   Wydajesz się / wyglądasz na bardzo zmęczonego

   Il ne semble pas convaincu
   Nie wydaje się przekonany

Po wyrazie „Sembler” może następować przymiotnik lub bezokolicznik. 

   Ton idée semble intéressante
   Twój pomysł wydaje się interesujący

   La maison semble secouer
   Dom wydaje się drżeć

   Cela semble indiquer que nous avions raison
   To wydaje się wskazywać, że mieliśmy rację

Konstrukcje „Il semble” 

Il semble to bezosobowa konstrukcja, która oznacza „wydaje się”. Może po nim następować przymiotnik + de + bezokolicznik lub  que + subjunctif.

   Il semble important d’essayer. 
   Wydaje się, że warto spróbować.

   Il ne semble pas qu’il soit prêt. 
   Wygląda na to, że nie jest gotowy.

Jednak gdy il semble jest modyfikowany za pomocą pośredniego zaimka dopełnienia , przyjmuje oznaczenie.

   Il me semble que tu as raison. 
   Wydaje mi się, że masz rację.

   Il nous semble que Paul peut le faire. 
   Wydaje nam się, że Paweł to potrafi.

Wyrażenia z „Sembler” 

   comme bon me / te semble > według własnego uznania

   Faites comme bon vous semble. > Rób, co chcesz; rób to, co uważasz za najlepsze.

   Il me semble que oui (non).  > Ja (nie) tak myślę.

   Prenez ce que bon vous semble.  > Weź co chcesz.

   Que vous en semble?  > Co o tym sądzisz?

   à ce qu’il semble; semble t’il> najwyraźniej, pozornie

Odmiana słowa sembler (czas teraźniejszy regularny) 

Czasownik sembler

je semble
tu  sembles
il semble
nous  semblons
vous  semblez
ils  semblent

Ćwiczenie

Jeżeli nie wyświetla się ćwiczenie musisz być zalogowanym!

Uwaga! Materiał dla zalogowanych użytkowników.