Zaimki osobowe w języku francuskim

Zaimki osobowe w języku francuskim

Zaimki osobowe w języku francuskim

Zaimki osobowe w języku francuskim

Znajomość zaimków osobowych w języku francuskim jest niezbędna i konieczna dla poprawnej odmiany czasownika i trzeba się ich nauczyć na pamięć! W języku francuskim czasownik podobnie jak w języku polskim odmienia się przez osoby. W dzisiejszej lekcji przyjrzymy się tym osobą.

Zaimki osobowe dla Liczba pojedyncza czasownika

W liczbie pojedynczej występują zaimki osobowe po francusku takie jak:

je – ja

tu – ty

il – on

elle – ona

Liczba mnoga czasownika

nous – my

vous – wy

ils – oni

elles – one

Zaimki osobowe w języku francuskim
Zaimki osobowe w języku francuskim

Podobają się Tobie nasze treści? Doceń naszą pracę i zostań naszym Patronem!

https://patronite.pl/bonjourdefrancepl

pronoms_toniques

Les pronoms personnels toniques

Les pronoms personnels toniques. Zaimki osobowe akcentowane

Les pronoms personnels toniques. Zaimki te zwane są też mocnymi – forts – odpowiadają one zaimkom osobowym w funkcji podmiotu (je, tu, il, elle, nous, vous, elles, ils) i tłymaczymy je tak samo. Zaimki akcentowane mogąfunkcjonować samodzienie, bez czasownika. Odnoszą się one głównie do ludzi.

L.pojL.mn
moinous
toivous
luieux
elleelles

Przykłady :

*żeby podkreślić inny rzeczownik.np.

Moi, je suis venu. – Ja, przyszedłem.

*po zwrocie c’est.np.

C’est lui ? Oui, c’est Luc. – To on ? Tak to Łukasz.

*tam gdzie nie użyjemy czasownika np.

On va au resto, et toi ? Moi aussi. – Idziemy do restauracji, a Ty ? Ja też.

*podczas porównań np.

Elles sont plus responsables que nous. – One są bardziej odpowiedzialne od nas.

*po różnych przyimkach (m.in de, avec, pour, chez) np.

On va chez lui. – Idziemy do niego.-

UWAGA! Zaimki akcentowane zazwyczaj stoją na początku zdania, lub po spójniku, przyimku.

Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?
pronoms_personel

Les pronoms personnels. Zaimki osobowe.

Les pronoms personnels

Zastępują rzeczowniki wykonujące czynność lub występujące w stanach wyrażonych przez towarzyszący im czasownik. Zaimki te nazywa się dowjako : faibles / atones w tlumaczeniu na polski są to zaimki słabe lub nieakcentowane. Nie mogą występować samodzielnie. Stoją zawsze przy czasowniku, który jest z nimi uzgodniony odpowiednią końcówką, odpowiadającą danej osobie.

jenous
tuvous
il/elleils/elles

– Formy il, elle, ils, elles mogą zastępować ludzi, zwierzęta, rzeczy. Pozostałe zaś odnoszą się i zastępuja tylko i wyłącznie ludzi.

Przykłady:

Où est ma clé ? Elle est sur na table. – Gdzie jest mój klucz ? (On) leży na stole

2. Zaimki w języku francuskim, które mają funkcje podmiotu występują przed czasownikiem. Wyjkątkiem jest natomiast pytanie w formie inwersji (zaimek wtedy znajduje się po czasowniku), oraz w formie rozkazujądzej twierdzącej i przeczącej (tam jest on pominięty).

Przykłady :

Êtes-vous malade? – Jest pan chory ?

Vas ! / Ne vas pas ! – Idź ! / Nie idź !

3. – Formy zaimków ( il, elle, ils, elles ) wskazują bezpośrednio czy chodzi o rodzaj męski, czy żeński. W przypadkach pozostałych zaimków nie możemy tego określić po ich samej formie. Tych informacji udzielają nam występujące w zdaniu np. przymiotniki, które uzgodnione są z podmiotem.

Przykłady:

Je suis surpris./ Je suis surprise. – Jestem zaskoczony/ jestem zaskoczona.

Nous nous sommes mis à rire – Zaczęliśmy się śmiać. ( Musimy pamiętać, że w liczbie mnogiej uzgodnimy w rodzaju męskim, nawet gdy w grupie znajduje się tylko jeden przestawiciel płci męskiej. )

Nous nous sommes mises à rire – Zaczęłyśmy się śmiać

3. – Zaimek vous oznacza przeważnie liczbę mlogą (wy), jednak może oznaczać formę grzecznościową języka francuskiego – pan/pani i być odpowiednikiem zaimna tu.

W formie grzecznościowej używamy go zwracając się do osoby, której nie znamy bądź do takiej, z którą mamy relacje oficjalne. Kiedy zaimek vous zostanie użyty grzecznościowo oznacza jedną osobę i uzgadniamy przymiotniki i imiesłowy w liczbie pojedynczej w rodzaju, który odpowiada osobie, do której się zwracamy.

Przykłady:

Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ?Dzień dobry Panu. Jak się Panu wiedzie ?

4. – Zaimek on posiada wiele znaczeń, ale zawsze towarzyszy mu czasownik odmieniony w 3 osobie liczby pojedynczej. Zazwyczaj oznacza on :

*les gens – ludzi w znaczeniu ogólnym – En Feance, on parle français. (We Francji mówimy po francusku.)

*quelq’un – kogoś bliżej nieokreślonego – On te demande au téléphone. (Ktoś do Ciebie dzwoni.)

*nous – zaimek my głównie w mowie potocznej – On sort ? (Wychodzimy?)

* konkretną osobę lub osoby, które mamy na myśli i do których się zwracamy – les garçons, on est contents de l’excursion ? – Jesteście zadowoleni chłopcy z wycieczki ?

Kiedy ten zaimek oznacza nous, imiesłowy i przymiotniki można uzgodnić z domyślnym nous albo z on, ale kiedy wiemy, że zastępuje on kobiety to zugadniamy w rodzaju żeńskim.

5. Zaimek il może występować jako podmiot w zdaniu bezosobowym. Np. do wyrażenia zjawisk pogodowych.

Przykłady:

Hier, il a plu toute la journeé. – Padało wczoraj cały dzień.

Zobacz: Jak nas wspierać?

Zobacz: Patronite.pl