French numbers 

French numbers 

French numbers 
French numbers 

French numbers 

French numbers are similar to English numbers, but they are pronounced differently. Here are the numbers from 1 to 20 in French:

1 – un

2 – deux

3 – trois

4 – quatre

5 – cinq

6 – six

7 – sept

8 – huit

9 – neuf

10 – dix

11 – onze

12 – douze

13 – treize

14 – quatorze

15 – quinze

16 – seize

17 – dix-sept

18 – dix-huit

19 – dix-neuf

20 – vingt

After twenty, French numbers are constructed by combining the tens and units digits. For example, 21 is “vingt et un” (twenty and one), 22 is “vingt-deux” (twenty-two), 30 is “trente” (thirty), and so on.

Here are some other important French numbers:

100 – cent 1000 – mille 1,000,000 – un million

To form larger numbers, French uses a similar system to English. For example, “two hundred and fifty” in French would be “deux cent cinquante” (literally “two hundred fifty”). “One thousand two hundred and thirty-four” would be “mille deux cent trente-quatre” (literally “a thousand two hundred thirty-four”).

When counting, French speakers often use the word “et” (and) between the tens and units digits, as in “quatre-vingt-dix-neuf” (literally “four twenties ten nine”), which means 99.

That’s a brief overview of French numbers. Practice and repetition can help improve your skills, and there are many resources available online to help with learning French numbers.

Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?

Les déterminants

Les déterminants- określniki

Les déterminants
Les déterminants

Les déterminants- określniki

Les articles indéfinis- rodzajniki nieokreślone

Masculin

un garçon
un livre

Féminin

une fille
une clé

Pluriel

des garçons
des filles
des clés
des livres

Les articles définis- rodzajniki określone

Masculin

le garçon
le livre

Féminin

la fille
la clé

Pluriel

les garçons
les filles
les clés
les livres

Les articles contractés- rodzajniki ściągnięte

Je joue au basket.

Je fais du foot.

Je fais de la natation.

Je fais de l’équitation.

Les adjectifs possessifs- zaimki przymiotne dzierżawcze

SINGULIER

Masculin

mon bras

ton bras

son bras

notre bras

votre bras

leur bras

Féminin

ma jambe

ta jambe

sa jambe

notre jambe

votre jambe

leur jambe

PLURIEL

mes bras / jambes

tes bras / jambes

ses bras / jambes

nos bras / jambes

vos bras / jambes

leurs bras / jambes

rédigé sur la base de Adosphère
Méthode de français A1
Hachette

 

Uwaga: Ćwiczenia są dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Ćwiczenie 1

 

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3

Ćwiczenie 4

Ćwiczenie 5

Ćwiczenie 6

Ćwiczenie 7

 

POLECAMY

Zobacz : Kurs języka francuskiego A1

Zobacz :  Le déterminant

Zobacz na YouTube : Les déterminants

les nombres liczby

Les nombres-liczby cz. 1

POLSKI

Strona dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Rejestracja w serwisie jest DARMOWA.

-> ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO!  KLIKNIJ TUTAJ!

=====================================

JEŻELI POSIADASZ KONTO W NASZYM SERWISIE - ZALOGUJ SIĘ!

Zespół Bonjour de France.pl 

FRANCAIS

La page n'est disponible que pour les utilisateurs enregistrés.

L'inscription sur le site est GRATUITE.

-> Créer un compte est GRATUITE! CLIQUEZ ICI!

=====================================

SI VOUS AVEZ UN COMPTE SUR NOTRE SITE WEB, cliquez ici!

Rodzajniki nieokreślone

Rodzajniki nieokreślone

Rodzajniki nieokreślone
Rodzajniki nieokreślone

Rodzajniki nieokreślone. Les articles indéfinis.

W języku francuskim istnieją dwa rodzajniki nieokreślone: “un” dla rodzaju męskiego i “une” dla rodzaju żeńskiego.

Rodzajnik nieokreślony “un” używany jest z rzeczownikami rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej. Na przykład:

Rodzajnik nieokreślony “une” używany jest z rzeczownikami rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej. Na przykład:

 • une pomme (jabłko)
 • une maison (dom)
 • une voiture (samochód)

Oprócz tego, w przypadku rzeczowników w liczbie mnogiej, stosuje się rodzajnik nieokreślony “des”, który nie ma formy rodzaju męskiego lub żeńskiego, ale jest używany do oznaczenia nieokreślonej ilości rzeczy, na przykład:

 • des livres (książki)
 • des chats (koty)
 • des pommes (jabłka)
 • des maisons (domy)
 • des voitures (samochody)

Należy pamiętać, że w języku francuskim rzeczowniki mają przypisane konkretny rodzaj gramatyczny i należy dobierać do nich odpowiedni rodzajnik, a to może wymagać nauki na pamięć, ponieważ nie zawsze można przewidzieć, jaki rodzaj ma dany rzeczownik na podstawie jego znaczenia.

On utilise des articles indéfinis pour désigner une catégorie de choses ou de personnes.

Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?

Rodzajniki nieokreślone francuski un, une, des

Używamy rodzajniki nieokreślone francuski do oznaczenia kategorii rzeczy lub osób.

MasculinFémininPluriel
UnUneDes

Exemples :

 • Un chat (type d’animal) – Kot (rodzaj zwierzęcia)
 • Une table (type d’objet) – Tabela (rodzaj obiektu)
 • Un professeur (type de profession) – Nauczyciel (rodzaj zawodu)
 • Une fille (genre) – Dziewczyna (jak)

Les articles indéfinis un et une expriment aussi une quantité (= 1). Dans ce cas, ils peuvent être remplacé par un autre chiffre.

Rodzajniki nieokreślone un i une również wyrażają ilość (= 1). W takim przypadku można je zastąpić innym numerem.

Exemples :

 • Je voudrais une pomme (je voudrais deux pommes) – Chciałbym jabłko (Chciałbym dwa jabłka)
 • Il a un frère et une soeur (moi, j’ai deux frères et trois soeurs) – On ma brata i siostrę (ja mam dwóch braci i trzy siostry)

 : on fait la liaison phonétique si le mot qui suit commence par une voyelle ou par un h muet. – tworzymy połączenie fonetyczne, jeśli następne słowo zaczyna się od samogłoski lub niemego h.

Exemples :

 • Un‿amiPrzyjaciel
 • Une‿orange – Pomarańczowy
 • Un‿hôtelHotel
 • Une‿horloge – Zegar

Oto kilka przykładów użycia francuskich rodzajników nieokreślonych:

 • J’ai acheté un livre. (Kupiłem książkę.)
 • Il y a un chat dans le jardin. (W ogrodzie jest kot.)
 • J’ai besoin d’un stylo. (Potrzebuję długopisu.)
 • J’ai mangé une pomme. (Zjadłem jabłko.)
 • J’ai visité une maison hier. (Wczoraj odwiedziłem dom.)
 • J’ai vu une voiture rouge dans la rue. (Zobaczyłem czerwony samochód na ulicy.)
 • J’ai des livres à lire. (Mam książki do przeczytania.)
 • J’ai acheté des chats pour mes enfants. (Kupiłem koty dla moich dzieci.)
 • J’ai cueilli des pommes dans le verger. (Zbierałem jabłka w sadzie.)
 • J’ai visité des maisons à vendre. (Odwiedziłem domy na sprzedaż.)
 • Il y avait des voitures garées devant l’immeuble. (Przed budynkiem stały zaparkowane samochody.)

Należy pamiętać, że francuskie rodzajniki nieokreślone są bardzo ważne, ponieważ w języku francuskim rzeczowniki zawsze muszą być poprzedzone przez odpowiedni rodzajnik.

Rodzajniki określone
Rodzajniki określone
patronite Rodzajniki nieokreślone
Rodzajniki nieokreślone 9