Les pronoms personnels sujets

Les pronoms personnels sujets.

Les pronoms personnels sujets
Les pronoms personnels sujets

Les pronoms personnels sujets. Zaimki osobowe w funkcji podmiotu.

Zastępują rzeczowniki wykonujące czynność lub występujące w stanach wyrażonych przez towarzyszący im czasownik.

Zaimki te nazywa się dowjako :

faibles / atones w tlumaczeniu na polski są to zaimki słabe lub nieakcentowane.

Nie mogą występować samodzielnie. Stoją zawsze przy czasowniku, który jest z nimi uzgodniony odpowiednią końcówką, odpowiadającą danej osobie.

Liczba pojedyncza (singulier)Liczba mnoga (pluriel)
JENOUS
TUVOUS
Il / ElleIlls/Elles

Formy il, elle, ils, elles mogą zastępować ludzi, zwierzęta, rzeczy.

Pozostałe zaś odnoszą się i zastępuja tylko i wyłącznie ludzi.

Przykłady :

Où est ma clé ? Elle est sur na table. – Gdzie jest mój klucz ? (On) leży na stole.

– Zaimki w języku francuskim, które mają funkcje podmiotu występują przed czasownikiem. Wyjkątkiem jest natomiast pytanie w formie inwersji (zaimek wtedy znajduje się po czasowniku), oraz w formie rozkazujądzej twierdzącej i przeczącej (tam jest on pominięty).

Przykłady :

Êtes-vous malade?Jest pan chory ?

Vas ! / Ne vas pas ! – Idź ! / Nie idź !

– Formy zaimków ( il, elle, ils, elles ) wskazują bezpośrednio czy chodzi o rodzaj męski, czy żeński.

W przypadkach pozostałych zaimków nie możemy tego określić po ich samej formie. Tych informacji udzielają nam występujące w zdaniu np. przymiotniki, które uzgodnione są z podmiotem.

Przykłady :

Je suis surpris./ Je suis surprise. – Jestem zaskoczony/ jestem zaskoczona.

Nous nous sommes mis à rire – Zaczęliśmy się śmiać.

( Musimy pamiętać, że w liczbie mnogiej uzgodnimy w rodzaju męskim, nawet gdy w grupie znajduje się tylko jeden przestawiciel płci męskiej. )

Nous nous sommes mises à rire – Zaczęłyśmy się śmiać

patronite Les pronoms personnels sujets.
Les pronoms personnels sujets. 3
il ME dit il ne ME dit pas. TE TE. LUI LUI. NOUS NOUS. VOUS VOUS. LEUR LEUR.

Les pronoms personnels compléments d’objet indirect (COI)

Les pronoms personnels compléments d’objet indirect (COI)

Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dalszego

Zatępuja one rzeczowniki stojące po czasowniku i oddzielone od niego przyimkiem à, przy czym oznaczają one tylko ludzi. Zaimki COI odpowiadają na pytania (komu, do kogo) – à qui ?

Przykłady :

J’ai lui téléphoné – J’ai téléphoné à ma sœur. – Dzwoniłam do niej/do siostry

COI–COMPLEMENTDOBJETINDIRECT Les pronoms personnels compléments d'objet indirect (COI)
Les pronoms personnels compléments d'objet indirect (COI) 5

Zaimki COI stawiamy przed czasownikiem, do którego się one odnoszą. Wyjątkiem jest użycie trybu rozkazującego w formie twierdzącej. W czasach złożonych wstawiamy je przed czasownikiem posiłkowym.

Przykłady :

Ne lui dis pas non secret. – nie wyjawiaj mu mojego sekretu

Le professeur me donne un devoir. -> Le professeur donne à qui ? -> à moi = me (la personne qui parle)

Je te parle -> Je parle à qui ? à toi = te ( la personne à qui on parle)


Devant un verbe commençant par une voyelle ou un H, on écrit ” m’ ” , ” t’ “.

Ma sœur m’envoie toujours des cartes postales.

Je t’écris toujours quand je suis en vacances.

Je demande un pain à la boulangère. 

-> Je lui demande un pain.  -> Je demande à qui ? à la boulangère -> à elle = lui


Tu écris à ton frère. -> Tu lui écris 

-> Tu écris à qui ? à ton frère ->à lui= lui

Le voisinnous apporte des pommes.

-> Le voisin apporte des pommes à qui ?

-> à nous  (les personnes qui parlent) = nous 

Je vous apporte des pommes de mon jardin.

-> J’apporte des pommes à qui ? 

-> à vous = vous (les personnes à qui on parle)

J’ai acheté des pulls aux enfants. -> Je leur ai acheté des pulls.

->  J’achète des pulls à qui ? -> aux enfants -> à eux = leur


Marie donne des carottes aux lapins. -> Marie leur donne des carottes.

-> Marie donne des carottes à qui ? -> aux lapins -> à eux = leur


 Les formes à elle, à lui, à eux,  sont utilisées pour insister !

Je ne veux rien lui donner, à elle !

à lui, on ne peut rien lui dire !

Et à eux, tu leur offres quoi ?

les-pronoms-complements-en-francais

Zaimki osobowe w funkcji dopełniania bliższego (COD)

Zaimki osobowe w funkcji dopełniania bliższego (COD). Les pronoms personnels complément d’objet direct (COD)

Zaimki te zastępują rzeczowniki stojące bezpośrednio po czasowniku i nie poprzedzone przyimkiem à. Rzeczowniki odpowiadają na pytanie – qui (kto) / quoi (co). Są poprzedzone rodzajnikiem określonym- l’article défini, zaimkiem przymiotnym dzierżawczym – l’adjectif possesif, lub wskazującym (l’adjectif démonstratif).

Przykłady :

Tu vois cette fille ? Oui,je la vois. – Widzisz tą dziewczynę ? Tak widzę ją.

l.pojl.mn
Me / m’nous
te / t’vous
le / l’les
la / l’

– Zaimki le, la, les mogą zastępować rzeczowniki określające osoby jak i rzeczy. Pozostałe zaś tylko osoby.

– Zaimki COD stawiamy przed czasownikiem w czasie i trybie prostym, bezokolicznikiem, przed czasownikiem posiłkowym. Tylko w trybie rozkazującym w formie twierdzącej stawiamy go po czasowniku !

– Jak zaimek w funkcji COD stoi w czasach i trybach złożonych przed czasownikiem posiłkowym (avoir) trzeba uzgodnić participe passé w liczbie i rodzaju z tym dopełnieniem.

*e – rodzaj żeński l. poj

*s – rodzaj męski l. mn

*es – rodzaj żeński l.mn

pronoms_toniques

Les pronoms personnels toniques

Les pronoms personnels toniques. Zaimki osobowe akcentowane

Les pronoms personnels toniques. Zaimki te zwane są też mocnymi – forts – odpowiadają one zaimkom osobowym w funkcji podmiotu (je, tu, il, elle, nous, vous, elles, ils) i tłymaczymy je tak samo. Zaimki akcentowane mogąfunkcjonować samodzienie, bez czasownika. Odnoszą się one głównie do ludzi.

L.pojL.mn
moinous
toivous
luieux
elleelles

Przykłady :

*żeby podkreślić inny rzeczownik.np.

Moi, je suis venu. – Ja, przyszedłem.

*po zwrocie c’est.np.

C’est lui ? Oui, c’est Luc. – To on ? Tak to Łukasz.

*tam gdzie nie użyjemy czasownika np.

On va au resto, et toi ? Moi aussi. – Idziemy do restauracji, a Ty ? Ja też.

*podczas porównań np.

Elles sont plus responsables que nous. – One są bardziej odpowiedzialne od nas.

*po różnych przyimkach (m.in de, avec, pour, chez) np.

On va chez lui. – Idziemy do niego.-

UWAGA! Zaimki akcentowane zazwyczaj stoją na początku zdania, lub po spójniku, przyimku.

Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?
pronoms_personel

Les pronoms personnels. Zaimki osobowe.

Les pronoms personnels

Zastępują rzeczowniki wykonujące czynność lub występujące w stanach wyrażonych przez towarzyszący im czasownik. Zaimki te nazywa się dowjako : faibles / atones w tlumaczeniu na polski są to zaimki słabe lub nieakcentowane. Nie mogą występować samodzielnie. Stoją zawsze przy czasowniku, który jest z nimi uzgodniony odpowiednią końcówką, odpowiadającą danej osobie.

jenous
tuvous
il/elleils/elles

– Formy il, elle, ils, elles mogą zastępować ludzi, zwierzęta, rzeczy. Pozostałe zaś odnoszą się i zastępuja tylko i wyłącznie ludzi.

Przykłady:

Où est ma clé ? Elle est sur na table. – Gdzie jest mój klucz ? (On) leży na stole

2. Zaimki w języku francuskim, które mają funkcje podmiotu występują przed czasownikiem. Wyjkątkiem jest natomiast pytanie w formie inwersji (zaimek wtedy znajduje się po czasowniku), oraz w formie rozkazujądzej twierdzącej i przeczącej (tam jest on pominięty).

Przykłady :

Êtes-vous malade? Jest pan chory ?

Vas ! / Ne vas pas ! – Idź ! / Nie idź !

3. – Formy zaimków ( il, elle, ils, elles ) wskazują bezpośrednio czy chodzi o rodzaj męski, czy żeński. W przypadkach pozostałych zaimków nie możemy tego określić po ich samej formie. Tych informacji udzielają nam występujące w zdaniu np. przymiotniki, które uzgodnione są z podmiotem.

Przykłady:

Je suis surpris./ Je suis surprise. – Jestem zaskoczony/ jestem zaskoczona.

Nous nous sommes mis à rire – Zaczęliśmy się śmiać. ( Musimy pamiętać, że w liczbie mnogiej uzgodnimy w rodzaju męskim, nawet gdy w grupie znajduje się tylko jeden przestawiciel płci męskiej. )

Nous nous sommes mises à rire – Zaczęłyśmy się śmiać

3. – Zaimek vous oznacza przeważnie liczbę mlogą (wy), jednak może oznaczać formę grzecznościową języka francuskiego – pan/pani i być odpowiednikiem zaimna tu.

W formie grzecznościowej używamy go zwracając się do osoby, której nie znamy bądź do takiej, z którą mamy relacje oficjalne. Kiedy zaimek vous zostanie użyty grzecznościowo oznacza jedną osobę i uzgadniamy przymiotniki i imiesłowy w liczbie pojedynczej w rodzaju, który odpowiada osobie, do której się zwracamy.

Przykłady:

Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ?Dzień dobry Panu. Jak się Panu wiedzie ?

4. – Zaimek on posiada wiele znaczeń, ale zawsze towarzyszy mu czasownik odmieniony w 3 osobie liczby pojedynczej. Zazwyczaj oznacza on :

*les gens – ludzi w znaczeniu ogólnym – En Feance, on parle français. (We Francji mówimy po francusku.)

*quelq’un – kogoś bliżej nieokreślonego – On te demande au téléphone. (Ktoś do Ciebie dzwoni.)

*nous – zaimek my głównie w mowie potocznej – On sort ? (Wychodzimy?)

* konkretną osobę lub osoby, które mamy na myśli i do których się zwracamy – les garçons, on est contents de l’excursion ? – Jesteście zadowoleni chłopcy z wycieczki ?

Kiedy ten zaimek oznacza nous, imiesłowy i przymiotniki można uzgodnić z domyślnym nous albo z on, ale kiedy wiemy, że zastępuje on kobiety to zugadniamy w rodzaju żeńskim.

5. Zaimek il może występować jako podmiot w zdaniu bezosobowym. Np. do wyrażenia zjawisk pogodowych.

Przykłady:

Hier, il a plu toute la journeé. – Padało wczoraj cały dzień.

Zobacz: Jak nas wspierać?

Zobacz: Patronite.pl