Najpopularniejsze przedrostki w języku francuskim

Najpopularniejsze przedrostki w języku francuskim

HomeBlog o Francji i języku francu...PoziomA2Najpopularniejsze przedrostki ...

Najpopularniejsze przedrostki w języku francuskim

Poznaj Najpopularniejsze przedrostki w języku francuskim. Język francuski, gramatyka języka francuskiego, znany ze swojej złożoności i różnorodności, wykorzystuje przedrostki do tworzenia nowych słów i niuansów znaczeniowych. Te elementy, umieszczane na początku słów, odgrywają kluczową rolę w wzbogacaniu słownictwa. W tym artykule przyjrzymy się niektórym z najczęściej używanych przedrostków w języku francuskim i zrozumiemy, jak zmieniają one znaczenie słów, tworząc szeroki zakres wyrażeń.

Czym są przedrostki w języku francuskim?

Przedrostki w języku francuskim (fr. préfixes) są to morfemy, które dodaje się na początku słowa podstawowego, aby utworzyć nowe słowo z odmiennym znaczeniem. Przedrostki nie występują samodzielnie, lecz zawsze są połączone ze słowem lub jego rdzeniem. Ich użycie może zmienić znaczenie słowa podstawowego, dodać mu nowy kontekst lub stworzyć antonim. Przedrostki w języku francuskim są narzędziem lingwistycznym służącym do tworzenia bogatego i zróżnicowanego słownictwa.

Przedrostki w języku francuskim, podobnie jak w wielu innych językach, są narzędziem morfologicznym służącym do tworzenia nowych słów poprzez dodawanie określonych cząstek na początku istniejących słów. Oto kilka kluczowych aspektów, które warto znać o przedrostkach w języku francuskim:

 1. Zmiana znaczenia słowa: Przedrostki mogą zmieniać znaczenie podstawowego słowa, tworząc antonimy (np. “heureux” – szczęśliwy, “malheureux” – nieszczęśliwy) lub wskazując na relację przestrzenną, czasową, ilościową itp.
 2. Tworzenie słów o przeciwnym znaczeniu: Przedrostki takie jak “dé-“, “in-“, “non-“, “anti-” często tworzą słowa o znaczeniu przeciwnym do słowa podstawowego (np. “possible” – możliwy, “impossible” – niemożliwy).
 3. Przedrostki a pochodzenie słów: Wiele przedrostków ma łacińskie lub greckie korzenie, co jest odzwierciedleniem historycznych wpływów na język francuski. Znajomość tych korzeni może pomóc w zrozumieniu i zapamiętywaniu słów.
 4. Wszechstronność przedrostków: Niektóre przedrostki są bardzo produktywne i mogą być stosowane do tworzenia wielu różnych słów, podczas gdy inne są używane rzadziej lub w bardziej specjalistycznych kontekstach.
 5. Przedrostki a gramatyka: Użycie przedrostka może wpłynąć na część mowy słowa. Na przykład, dodanie przedrostka może przekształcić czasownik w rzeczownik lub przymiotnik.
 6. Nieregularności i wyjątki: Chociaż większość przedrostków stosuje się w sposób przewidywalny, istnieją wyjątki od reguł, które trzeba po prostu zapamiętać. Niektóre słowa mogą wydawać się używać przedrostka, ale faktycznie są to odrębne słowa bez bezpośredniego związku z oczekiwanym znaczeniem przedrostka.
 7. Nauka i zastosowanie: Efektywna nauka słów z przedrostkami wymaga nie tylko zapamiętania ich znaczeń, ale także praktyki w używaniu ich w kontekście. Ćwiczenia z tworzenia zdań lub tekstów mogą pomóc w utrwaleniu wiedzy.

Zrozumienie i właściwe stosowanie przedrostków w języku francuskim znacząco wzbogaca słownictwo i umożliwia precyzyjniejsze wyrażanie myśli i idei.

Przedrostki w języku francuskim

Anti- (Przeciw, przeciwny do)

 • antibiotique – antybiotyk
 • anticorps – przeciwciało
 • antidérapant – antypoślizgowy
 • antifongique – przeciwgrzybiczy
 • antihistaminique – przeciwhistaminowy
 • antimatière – antymateria
 • antiparasitaire – przeciwpasożytniczy
 • antiseptique – antyseptyczny
 • antitoxique – przeciwtoksyczny
 • antiviral – przeciwwirusowy

Pré- (Przed, wcześniej niż)

 • préavis – wypowiedzenie (np. pracy)
 • précaution – ostrożność
 • prédiction – przepowiednia
 • préface – przedmowa
 • préjugé – uprzedzenie
 • prélude – preludium
 • prématuré – przedwczesny
 • prénom – imię (pierwsze)
 • prérequis – wymóg wstępny
 • préscolaire – przedszkolny

Sub- (Pod, poniżej)

 • subconscient – podświadomość
 • subdivision – podział
 • subit – nagły
 • subjuguer – podbić, ujarzmić
 • submerger – zalać, zatopić
 • subordonné – podwładny
 • subrogation – subrogacja (przejęcie praw)
 • subsidiaire – pomocniczy, dodatkowy
 • substantif – rzeczownik
 • subtil – subtelny

Semi- (W połowie, częściowo)

 • semi-aride – półpustynny
 • semi-conducteur – półprzewodnik
 • semi-finale – półfinał
 • semi-marathon – półmaraton
 • semi-permanent – półtrwały
 • semi-professionnel – półprofesjonalny
 • semi-remorque – naczepa
 • semis – siewki, nasiona
 • semisoft – półmiękki (np. ser)
 • semi-transparent – półprzezroczysty

Ultra- (Poza, nadmiernie)

 • ultracentrifugeuse – ultrawirowka
 • ultrafiltration – ultrafiltracja
 • ultraléger – ultralekki
 • ultralibéral – ultraliberalny
 • ultramoderne – ultranowoczesny
 • ultrason – ultradźwięk
 • ultrasonographie – ultrasonografia
 • ultraviolet – ultrafiolet
 • ultra-riche – ultrabogaty
 • ultra-rapide – ultrarapid

Re- (Znów, ponownie)

 • reconstruire – odbudować
 • redécouvrir – odkryć na nowo
 • refaire – zrobić ponownie
 • regénérer – zregenerować
 • réintégrer – ponownie włączyć
 • remodeler – przemodelować
 • renouveler – odnowić
 • réorganiser – zreorganizować
 • réécrire – przepisać
 • revivre – przeżyć ponownie

Dé- (Usunąć, uczynić przeciwnym)

 • déblocage – odblokowanie
 • décentraliser – zdecentralizować
 • déclasser – zdewaluować
 • décontaminer – zdezynfekować
 • défaire – rozwiązać
 • dégrader – degradować
 • démagnétiser – demagnetyzować
 • démasquer – demaskować
 • dénaturaliser – denaturalizować
 • dévaloriser – deprecjonować

Co- (Razem, wspólnie)

 • coauteur – współautor
 • coexister – koegzystować
 • cofondateur – współzałożyciel
 • cohabiter – współmieszkać
 • collaborer – współpracować
 • copilote – drugi pilot
 • coproduction – koprodukcja
 • copropriétaire – współwłaściciel
 • cosigner – współpodpisać
 • cotiser – składać się (na coś)

Inter- (Między, pośrodku)

 • interagir – wchodzić w interakcje
 • interconnecter – połączyć wzajemnie
 • interdépendant – wzajemnie zależny
 • interférer – interferować
 • intergouvernemental – międzyrządowy
 • intermédiaire – pośrednik
 • internationale – międzynarodowy
 • interpénétrer – przenikać się wzajemnie
 • interpréter – interpretować
 • interrégional – międzyregionalny

Bi- (Dwa, podwójny)

 • bicolore – dwukolorowy
 • bifurcation – rozwidlenie
 • bilingue – dwujęzyczny
 • bimensuel – dwumiesięcznik
 • bimoteur – dwusilnikowy
 • bipartite – dwustronny
 • bipolaire – dwubiegunowy
 • bisannuel – dwuletni
 • biscuit – biszkopt (dosłownie: dwukrotnie pieczony)
 • bivalve – dwuskrzelny

Micro- (Mały, miniaturowy)

 • microbe – mikrob
 • microcosme – mikrokosmos
 • microéconomie – mikroekonomia
 • microfilm – mikrofilm
 • micro-organisme – mikroorganizm
 • microprocesseur – mikroprocesor
 • microscope – mikroskop
 • microscopique – mikroskopijny
 • microsillon – mikrorowek (płyta winylowa)
 • micro-ondes – mikrofale

Télé- (Na odległość, daleko)

 • télécommande – pilot (do telewizora)
 • téléconférence – wideokonferencja
 • télécharger – pobierać (download)
 • télédétection – teledetekcja
 • téléfilm – film telewizyjny
 • télégramme – telegram
 • téléopérateur – operator telefoniczny
 • télépathie – telepatia
 • téléphone – telefon
 • télévision – telewizja

Te przykłady pokazują, jak przedrostki mogą zmieniać znaczenie słów w języku francuskim, tworząc nowe terminy i pojęcia.

Przedrostki w języku francuskim są elementami lingwistycznymi, które wprowadzają niuanse i zmiany w znaczeniu słów. Są one niezbędne do zrozumienia znaczenia terminów i do tworzenia nowych słów. Integracja tych przedrostków w nasze słownictwo pozwala na głębsze zrozumienie języka francuskiego i jego bogactwa leksykalnego. Ta lekcja powinna zachęcić do ciągłego eksplorowania przedrostków i inspirować do ich kreatywnego wykorzystania w codziennej komunikacji.

Odkrywanie struktury języka francuskiego poprzez jego przedrostki to fascynująca podróż, która pozwala nie tylko na lepsze zrozumienie mechanizmów tworzenia słów, ale także na efektywniejsze i bardziej świadome posługiwanie się tym pięknym językiem. Niech ten artykuł będzie przewodnikiem po świecie francuskich przedrostków, otwierającym drzwi do jeszcze bogatszej ekspresji i komunikacji.

Ćwiczenie

Ćwiczenie dla zalogowanych użytkowników

aimer aller avoir bonjour Bordeaux Bretania czas czasownik fiszki Francja francuski francuskie français gramatyka gramatyka francuska Historia język język francuski komunikacja krzyżówka kuchnia kuchnia francuska kultura kultura francuska Literatura Luwr Marsylia merci mots nauka nauka francuskiego nauka języka nauka języka francuskiego Nicea odmiana Paryż praca Prowansja sztuka słownictwo teraźniejszy tradycja wakacje Wieża Eiffla wino

Wesprzyj nas! Zostań naszym sponsorem na Patronite.pl

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie.

Najcześciej czytane artykuły na blogu::

O Autorze

Podoba Ci się treść którą dodajemy?
Udostępnij artykuł dla większego zasięgu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wesprzyj nas finansowo! Przybij piątkę i postaw nam kawę!

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
Don`t copy text!